RENTMEESTER FIAT groot Karnaval op 's-Heerenhoek --7: TROD l PK MAKE-UP VOOR TIENERS WIJ KU ,90 30 ,90 TT GENEI TY-REPARATIE OF 60 GULDEN DE GROTE KARNAVALS - OPTOCHT 16 GULDEN VOOR UW SALON ELEGANCE’ Is de z beeldbuis defect? IB I Tl ■tatata f NOORD JTO SEN ’50 Donderdag 8 februari 1988 DE BEVELANDER" eeeoeee»beeeeoee»a OP ZATERDAG 24 EN ZONDAG 25 FEBRUARI EOT NU NOG GROTER NU NOG MOOIER U kunt Uw eigen oen look KARNAVAL8PAK MAKEN v< KLEDINGMAGAZIJN ’s-Heerenhoek Uitslag prijsvraag /.wagen - Route UIT DE WIJDE WERELD I Lange Kerkstraat 11-17, Goes EIGEN TECHNISCHE DIENST Marihuana •Me*- «■om .--i- -? "'yan RALE im Qratto moaotor van Tijdens do KARNAVALSDAGEN zijn wij iedere avond geopend tot9 uur Wij brengen BOERENKIELEN In alle maten van 2,50 tot 5,95 Ook petton en halsdoekon Wij hebben voor U in voorraad prachtigs karnavalsstoffen en niet duur 2.50,2,95 en 3,50 per meter wens on welstand Zaterdagmiddag 24 februari om 2 uur KINDEROPTOCHT Zondagmiddag 25 februari om 2 uur uari' I9öu 33466 QrMmdaad. AUTOMOBIELBEDRIJF l' DucSratv veroekerd. AastraM. godweit ANW—TIPS VOOR VRIJE UREN Napoleons bult Hgtmi ’tGoïid- doppertjG U HEBT ER TOCH GEEN VERSTAND VAN Begrijp ons goed. Juist omdat u geen kijk hebt op het repareren van TV’s en radio’s kan u een rekening worden gepresenteerd, die veel en voel te hoog Is. „STROOM” dost dat niet. Wij rekenen nooit teveel. Ook niet te weinig, want wij repareren goed en grondig. Dat kost tijd, dus geld. Maar wees sr van overtuigd, dat wij voor u repareren zijn geld waard is. wat wij voor u repareren zijn gold waard is. helemaal goed doet. Bel 01100-5855 of na zes uur 01105-674 - Hat lijntje waste Mlnltelffli ■staande hellingen aaftgebouwd Ir. Ia J. M. Dlrickx van de J an Werken NS schreef lang voor ste laatste wereldoorlog al over de problemen die hierbij om dehoek kwamen kijken. Hij merkte onder moer op, dat de specie die bij de nodige ontgin ningen 'vrij kwam, niet ideaal was en - daarom eerst moest worden bewerkt voordat 08 kon worden ver msikt in '„hoge dijken, tot dertig meter an meer". gg DRhoiMy. P o P w te 3-4. sr: UWH1N. M. A. 4e radio's II m |B *fi korting <♦0000400000000004 A Ikea. 1 het boerderijen, in ganzre«a> «ats makan. te hebban I matraat o h .3—- Bertel «M. Diesel 488 1908 ua wicht, neen, in enige waarop 4* - eerste weg leshi kllemeter Itahas op. Deae voert 6‘NATIL pi HOUDERS - Grondig bandtoeordeis 1 sporen f300, - Radio v: d. 1 modeeptagel, dia de bedoeling ie clMnte in het bovenstuk alleen haar hoofd liet, telkens een pop mat een clMnte winder ütï-ên "aankleden zichzelf gaan, krijgen zij op- le tientje de kortln- den duur een flinke de USA, ■egt word -► Te koop: motorhelm, mo- torbrfl, overall en tanden- gordel. Margrtetetraat 11, Terseke. ixzkm Mg V.W-s* Nog even tets over de drie we ar der 0,1- pons: wie da..j aaien voor oen toeritankaart of het mo- ooupon teruggeval aan - l te Mt te'het de map te in zo’n maar W. kipper ISO, epen laadbak lenwoordiger S. Dtagem- - we «1102 „npeaihreaii Delta". Chemtoeh reinigen: cootuum f3,90, mantelpak f3,00, deux- pieces f2,!». Bierkade tel. 7338, Goes. nu f 380,— ik. Goes. nu in, «k, Goes. VI GARAGEBEDRIJF tayterlaan 35, Gees, ben «1188-8888. minister van uw gebrhcht precies over segd. Brandt 1st hij Ame- Frankrijk en ït stellen en dit niet kan t vele malen Ijk, want als td te vriend. Het ie ons een gsrnsgsn, de uitslag te kunnen publiceren van de gratis prijsvraag, gehouden tijdens onze Flat-ahow. tel. 8110-dM. Grondig bandreoordan 4 sporen f 430.— Radio v. d. Bn lichting en slechts fll de fleteenspociallst Jereml- aaea, Goes. Hoewel er ia heel wat landen in de dwars door de Mu- aesrhisdenis van de Griekse militaire junta de Europese gomosderert wel bijzonder sterk bezig. De jongzte episode, de poging van koning Constan ten om de junta van kolonels opzij te zetten en de democratie te herstellen, was bepaald aan drama. Kosrtng Constan ten heeft tot dusver niet de bewondering - van de wereld weten te wakken voor da wijze van zijn handelen sinds april toen pleegden. een ulter- TRUCKS: L 48838. 194*. 13 ten aanhanger 1881 13 T. L 3888. 1888. In pr. at. va-e-e- -* VODOW1M1 i als gewoon- gheden in de gelukkig. Het leven te het ne leven in vone erin tot r en ijs te er genoeg. De Te koop van particulier: Renault Donpbtae bj. ’30, koopje, te bevr. P. Waganaar Plstaanstraat 4. Goes. Valve 1 tand maaser met Groene Volvo Aertla. 8 stuks 1881.1884. Tl DAMESKAPSALON - SCHOONHEIDSSALON Gaarne vertellen wij U er moer van en verzorgen geheel vrijblijvend een proefrit voor U. 1 RJRW. 1 Ford 1 Flat 1 1 Flat 18 4-deurs Opel im 1 Opel 1M8, X 4 Fougsate 484. 4 d. Én ten bet volk Griekse ik. Thans onderhandelt hij met met honderd sn 44n gegevene over plaat sen an gebieden bulten de Randstad waar ttandufoenden -Hollanders" nog nooit zijn geweest. De folder is splinternieuw en niemand te daarom moer Mj de Ujd dan de eigenaar van een „RanrlStat w uü- Dat ailjoencniij veis van Zuid-] geld gat miljoen) de spoot len voor i (onder meer) afschulvingan te behneden 1- - tegen al bes Het Is niet zoveel jaran psiodtn, dat de communistische wetten dobbelen verboden. g overwicht Het itars zuinig zijn te de metojee, «B8t anno vreemdelingen, een rijka bruid zoeken, weten wel waar Koeweit ligt maar de duurte van bat lo ven. maakt dat se in de regel niet lang kunsten blijven en onverrichterzake weg moeten, een bo«l kwijt maar geen stap verder la Kosweti Te koop aangdbodent basgttaarmerk: Frames te. a.b. bezichtigen 18-13 feb. tussen 18-18 uur. Pierman- straat T. Krebbendgke. jas f3,35, regenjas f2,78, peignoir f8A gordijnen per kilo 1X35. Bierkade A tel 73*. Goes. nog steeds emonstratiè- v.o. Miele, Hips, A (LI., 1-Lux was- ■oom N.V. rkstr. 11-17, i 8 u ur *ok.*ta nl*?T* .phlltP* Radio v. d. Broek. Goes. wrsn BNHsfilaRds «vsekovwzlcirt voor ze bovendien nieia oen i i rijk als ae geboren worden. alle - en zl want all«B moet worden netoporteerd, maar *r— ----- -v— -- zijn geld toeh ergens aan kwijt kuzmest De betalingsbalans te er ntet 1 -> Te huur gevraagd: 1 ha weSand. 3t Schrijver, Oude Zandweg 4, 's-Hoer Arenda- karke. genoemd. Za zl die de heer VTV ta Meppol, voor osw att de mouw edmdde. De beer Haaelaar kent r“"- werkgebied an neer verre rnstrek op i__ Het'Cegin ven de route ngt In MeppeL Hot traject loopt daarna naar Staphorst, waar sinds jaar en dag de groen en blauw geverfde L - pas ep de piaete -- eebaeretapaa van hout Na Staphorst volgt Halfweg (hier rechtsaf) on vervolgens te De Uhorst aan do beurt, een gehucht dot stoet op do plaata waar vroeger heilige taxusbomen 0e<) op een heuvel (horst) moeten bobben gestaan In De Uhorat ia het waar rechts af gablasan, da eerste verharde weg op. Desa voort naar het Schot, de bomen die vroeger de entourage vormden voor bet kiooeter Dfkninge, dat hier tot 1788 heeft gestaan De Benedic tijner monniken aatten bat gebouw er al neer in de jaran na 1308 toen zg het stilte Ruinen, waer een paar wegan wer den aangelegd, de regtn Weerden „esndet het er zo druk ward". Het Schot des ae vends ar (zelfde weg blijven volgen) neer de bossen van hot Staphonter Staatsboebeheor, waarin een vijver ligt - aan de Vtjverweg - met hou- velg róndoud. Het laatste doel van de ongeveer dertig kil am star lange autoroute stat er als volgt oft: daadMe wag terug tot aan de .Deee jnrijdasumjaa FA engs da boeaan ven De -idelgoMod) neer De Ut- horst, het gehucht van de vroapare taxuo- homen. Hier gaat de route lan» de bark aart klokkestoel naar het dorp De WQk. waar- na de weg tagyg en, peso—t_d| en# Te koop: z.g.a.n. Philips automatische wasmachine met centrifugegang. Radio v. d. Broek. Goes. in*ïs sinds lang voai verïüidering gekomen. Dr wordt in do oommnadatteche landen SSStf^bwS» X V worden 0 op Sluit f 8,48 aan post zegels in v. portokosten Fr. „IMMA" FiiOuBU. BomaM>A8L De premier van AuotreM Harold Holt dta ta zijn vrije ttM het dtepaeaduikcn hoosden de is slachtoffer van deae niet k «yeyaartijke hobby geworden. HMver- wosk. T De nieuwe „tien-guldens-map’’, speciaal voor mensen in de Randstad Holland, te ta zekere sin oen diplomatenpaspoort. Di- 'alMiwten bobben bijzondere rechten, de bezitters eti hun medereizigers van een „Randstad-er-uit-map" hebban dat ook. SI krijgen allemaal voor dat ene tientje ta horecabedrijven (ze staan genoemd in de map) korting op logies en maaltijden en zij zijn, als ze een weekeinde ta eigen land uit gaan, gratis verzekerd tegen ziekte en engevalen. De „Randstad-er-uit-map’’ bevat een in- troductiebewijs, plus drie waardebonnen, die recht geven op een van de toerteten- koarten van de ANWB, (of op hot zeer interessante boekje „13 Molentochten tn Nederland"), op een van de toeristische ANWB-routebeëchrijvingen (met kaart), ■lamada op de al genoemde reisverzeke ring. Ir zitten ook een ANW-wegen- knart van Nederland in (men kan met de map dus alle kanten op), en een folder Koeweit aan de Perzische golf te dertj*- ste welvaartstaat van de wereld. Op de 18830 km3 (dus een gebied ruim bell ao groot als Belgii of Nederland) wonen een klein half miljoen mansen. dte samen per jaar aan de oUe (bet zwarte Boud» IV. Jnfljoen doller verdienen, dat te gisteiHeM per gezinshoofd 18888 dollar k jeere, waar- VOftT m boVCtMUMI ni<tB DGnOGVGO W GOGEN» Ze werden tart slapende r^k; re rijn ta --— L bobben voerte openbare diensten inclusief scholen IrFVi - - -- -v bun plezier. Wel ls hct leven er dmy det~tandêrt niet, went n>y —tet “^ta even -► 808 Stuks rode beeeen Hhr. v. Tets 4 j. te koop W bevr. bij W. Sabbekoorn. Natuurlijk, het te nog te vroeg om nu ta victorie te kraaien, maar toch ziet bet er naar uit, dat de nieuwe actie van da ANW as de Nedertandae VWa te bet binnenlanda toerteme aaa atetaa im puls te gaven succes gaat boeken. De actie die begin januari van start, te gegaan, heeft oen overrompelend mono meegokregen: „Er op uit eigen land if in”. Dese aansporing blijkt een stijgend aan tal mensen tot daden aan te zetten en in hot voorjaar zullen ongetwijfeld nog voel meer weekend-toeristen hun vrije dagen goed beeteden door het maken van uitstapjes in eigen land. aaSr OP uit o eftaen land in in” komt er dus, gelukkig maar, in en dat te niet ta da laatste plaats te danken aan de Nederlandse Spoorwegen, bet Bedrijfschap Horeca i een aantel andere bedrijven en instellingen (er komen regelmatig nieuwe bfj) die graag mee willen helpen om de stogvtn aan de man te brengen. Kb van de concrete aanbiedingen in bat kader van de nieuwe actie te de zoganaamde „Randsted-er-ult-map", waar in onder maar een ANW-krant mat hon derd en één toeristische Ups ligt In deze krent wordt over die tien-guldene „Rand- stod-er-ult-mhp” dit gezegd: Jftgen land ia in. Hat zal aeer waar- sabljnlljk nóg meer in worden nu er Binds vandaag die Uen guldens „Rand- atad sr uit-map" beataat: aan ultgebrei- der vervolg op een ander arrangement (..Amsterdam zuidwaarts”), waarmee de Amsterdamse WV het vorig jaar «tui senden mensen een dienst bewees. De Russen zijn Napoleons buit O| spoor. Ze hopen deze binnenkort I water te kunnen brengen. Toen Napoleons leger in 1813 Moskou verliet, voerde hat een grote stoet vrachtwagens mee, bela den met in Moskou geroofde gouden en zilveren voorwerpen, juwelen, pelzen enz. BourdiOHI SpiftQM ’’b vember zo' groot geworden, dat In bet ge- Maar het gebrek aan paarden was in no- bied van Wjazme de troepen mntattewa- gens, die geen trekdieren meer hadden, moesten opblazen en des te moer genood zaakt waren de wagens met kostbaarheden prijs te geven. Nasporingcn hebban vol doende aanwijzingen opgeleverd, dat de Fransen ze toen in het «liape Zemljowzkl- meer, eventueel Stojatajoje-meer hebben laten zinken. Men meent na anderhalve eeuw op het juiste spoor te zijn gekomen en zet de nasporingcn mat kracht voort Te koop: Flat IBM bj. '88 schadevrij. B. Stektaae. Mlddelburgsestraat 1, Goes, tel SlNMttl. Roesnatai, Hcmgarü*. Tsjecbo-Slcrwakije uw la bet al tast anders. In Rusland wordt zeer druk gsaaeeld. Het spel te startamo- nopolle en 4e staat néémt M «fc (het zaa- ximum-tarief te Las Vegas in Amerika is De leuze was, dat een goede marxist de 23 Geen enkel staatsbedrijf levert er slijpsteen boven de roulette verkoos. Daar- zoveel op en ieder die speelt doet dit vrijwillig en betaalt dus een vrijwillige aanzienlijke belasting zonder enigerlei klacht Do roemt ia da hlhtinthsteaa au Mhatafe rite wr 481 taM wasteen gAsMte. -► Te koop gevraagd: een hoog model kinderwagen, liefst zwart M. A. de Ruy- ’ertaan74. Goea. Dta bet gebruik van marihuana ta Ame- rika een gevaarlijke omvang heeft aango- ShtaïeTgratte en irerken alleen nonnen blijkt oa. uit de mededeling van - ■- - -ge douane, dat ar in 1888 bij de douane 18411 pond, in 1887 MBtt jand ta baelag- Uw vrouw staat altijd voor 0 klaar, varras basr dus eesw met sen excluatef ,OUdV>GWDDOPPRRTJE Onsa ruime collectie be staat oa. uit gowtesa ansbaasdan getatanaoOtaro gendea haager» gestaan risgaa mnisR hirtagis sari basta Want haren, U weet bat, GOUD MAAKT BLU. Korte Kerkstraat U, Goes. TeWean 8884. Hst aantal verkeebte Ftat-paroonan- en combinatie auto’s ta 1987 bedroeg, alleen in Nederland. 388M. Door deze succesvolle verkoop heeft Flat de tweede plaata ingenomen. De keus die Flat binnen elk budget te bieden heeft de compleetheid en afwerking van iedere Fiat in *t bijzonder en* de zeer gunstige Ftat-prijzon, wettigen de verwachting, dat ook in 1984 done van invloed sullen zijn op de vezkoop- resultaten. ->- De baste Amerfkamwa recorderbandsn. Laagspeel- band 339 mtr op 13 cm spoel 8M 889 mtr op 13 cm spoel 9.98, 940 mtr op 18 cm spoel 1130. Jae. J. Sendee, Radio Elaetra Ty Jpptata. -w Ongelooflijk! Een echte vouwfiets compleet met ver- n standaard voor 13030 aUeen bij -heeft een hoop k Het dankt zijn neem aan da guldens die nodig waren om >g Uiman Valkenburg an Haér- Kort en goed, het kostte allemaal een berg geld en de hele aanleg van bet miijoenetaljntja was in feite zo'n gr de brok ellende en nertahcld. dat er negen jaar nodig waren «van 1935 tot iü34) roer de zaak ap ro' etjes Mep en de eerste trein ever «Je lijn ken. Daarna U het traject nog wat uitgebieid en. eartijk is eeriUk, al die tonner geld enal Me moeite beginnen nu aardig nu.i rente af te werpen. Het miljoenenlqntjv blijkt een toeristische trekp'eister van dB Gente orde t* Hjn- duizenden gaan er maar wat graag een rondje mee draai- bereidingen te hebben getroffen. Veel geld kost dat niet Wie twee zui den op bet loket legt (kinderen betalen de bate) i-2 - Valkenburg, anders gezegd op een trein reisje vanuit Valkenburg als Wylré, en Sfmpelveld en vandaA weer met de „snelle" trein via o. a. Voerendaal en Kllmmen-Rans- daal terug naa? Valkenburg. Andersom kan (elk half uur) ook: Valkenburg, snel le train naar Heerlen en vervolgens met bet miljoepenlljntje terug naar Valken burg. Nog een morelljkheld: beginpunt Maastricht dooMjden naar Valkenburg, rondje draaien, terug naar Maastricht fweeri dë hëïft De teelkracht van tja. zoals bet treintje op ifle ook wel boet zit hem g waar het doorheen tuft: heuvels, kastelen, (Schaleen. Genhoes) stokoude kerkjes teehin op Geut u weet - wel), boomgaarden, valleien en ao gaat het vele minuten lang door. Het miljoenenlitntje ta het htae jaar door in bedrijf. Terecht Limburg ta aftfld De .Jtandstad-er-ultamap” ta geldig tot en met mei en ta bedoeld Voor de lange weekeinden, af voor da door-de-weakae vakantie. Waar, dat maakt u zelf uit De map is niet alleen het paspoort voor de eigenaar erven, maar ook voor da men sen die met tem op stap gaan: familie, vrienden, ksanisasn. Dot betekent Bat een gezin ot groep van vijf (of meer of minder) mensen voor tien gulden bet recht kopen om tot en met eind mei goedkoop op step te gaan ,osn tot en mat mei geld uit te sparen. Da .Jiandstad-er- uit-map” ta immers niet voor Mn keer, maar voor talloze keren gedacht Elke keer, ale de eigenaars van zegge en schrij ve Mn map op nieuw voor dat gen, vraarop zij recht hebben, tot eind mei toe. Dat kan op slok op een borrel gaan scheien: tien tallen guldens zetts". -► Te koop: Phfllpe T.T.- toestel. Not I en ti. Waar- dekenstraat 37, Bieeelinge, teL 41148-1331 Ook de VW- en ANWB-kantoren waar de „Uen-guldens-mappen" worden ver- kooht, staan genoemd. Het gaat hierbij om de VWi ta Aalsmeer, Alkmaar, Am stelveen, Amersfoort, Amsterdam, Beam, Bergen/Binnen, BUthoven, Bussum, Delft, Dordrecht Den Haag, Gouda, Haarlem, Hilversum, Katwtjk-aan-Zee, Leiden, Noordwijk-aan-Zoe, Rotterdam, Schiedam, Soest Utrecht Velsen-Umulden. Vlaar- dtagen. Zaandam en Zeist De ANWB «rerkoopt de mappen in Alk maar, Amsterdam (twee kantoren)', Dord recht Den Haag (drie kantoren), Haar lem, Hilversum, Hoogvliet Rotterdam en Utrecht Voor de Parijae haute couture vervaar- digde Jean-Claude BouNter een Jlbirie- camne”, een modeeptegol, die de bedoeling hoeft, dat de cHtate ta het bovenstuk van de spiegel taoar daaronder kleedje kan woorden geschoven, aodat de clMnte aostatar utaen aankleden ztehaeU ta bet nieuwe kleedje kan aten en dit kan keuren. Men kan er ep deae wfjae naar Ia Prtatempe te Farita aetde aatfe wal *n 3M per uur de revue laten passeren. Do uttvtadtag acbttat taMOlason te ztjn. Er w sedan ar reeds een sasorm aantel van verkocht en lieeattee wardeel afgegeven voor Oroot-nrIWamül Japan en AusfraHB. N de osnzet ta de zaken erdoor verpoot en verheugen de dames zich over de grotere keus, «Ue se met minder moeite voocge- .44-.3 kmum rnj^Bffk 1890 4-4. 1904 I 13 M TE. 3-d. 1908 1000.8090 kas. 4 d. 1903 l 1888 B. FassiMalo 1083 1908 1887 1988 1 Fougeet 404. injectie 6“6®6UrB I 1 1 1 Er staan tn deze ANW-krant nog tal van andere bijzonderheden, b ta oen evenementenltjst in opgenosnen. er wordt in gewaarschuwd voor de grote vakantle- drukte die dit jaar van eind juli tot mid den augustus wordt verwacht ,en verder woidt er aandacht in besteed aan aantrek kelijke arrangementen van een aantal VW’s ta ons land. -> Te koop: zaaa. driegaats keukenkacheL Z-gAn. denker grijs mantelpakje en racen jas (baiA, hems maat 43. Pr. Berabardstr. 8, Ktoetinge. beeft al recht op een rondje via plaatsen nsar Heerlen ">Ue” trein wereld af en toe staatagrepen houdt da gearhioienie van «ie Qrteks» militaire junta de Europese gamesite red wel btjsosider sterk bezig. De jongzte •plaode, de poging van koning Conëtam- tljn om de junta van kolonels opzij te zetten en de democratie te herstallen. van de waraid weten te wekken voor da - - «te kolonels hun staatsgreep maar hij beeft thans bepaald mate stuntelige indruk gemaakt Voor eerst was bet moment slacht gskosan; het Griekse leger was niet bHatar tage- nomen mat da wijss waarop a« kolonels aan de Turkse eisen tegetnort kwamen: en de Koning speculeerde erop, dat ze nu naar bem zouden luisteren. Dit was geen beate gedachte, want tadtan bat volk om daze roden te hoop liep, zou bij het verdrag met Turkije moeten annuleren en stortte zijn volk in een oorlog. Maar de koning sprak dit niet openWk uit, hij zelde de democratie terug te willen brengen. Voorts sprak hij voer de zwak ste zender van Griekenland, die te La- rissa. zodat slechts een klein doel van het vólk het eventueel boorde, Vervol gens bleek hij uitermate slechte voor de regering alles precise wist voorbereidingen heel goed trof, slotte bleek hij ztjn vat op enorm te hebben ovorachat. Hel volk trok i Toen vloog in de steek.-- de regering over een eventuele terug- keerkeer. Hierbij ta hij de zevaneene van zijn oproer'- kan hij geen terugkeer van de democratie bewerken, dan te een per soonlijke terugkeer nog smadeltjker dan een heengaan ta haUtniMha»’ En hat re sultaat ta voorlopig, dat de kokmeto-junta vaster tn het zadel zit dan tevoren, ter wijl bet Griekse volk aan opvallende onverschilligheid voor het vorstenhuis aan de dag legt. De koning heeft in anril j.l. ztjn beste kans gemist an heeft dit thans helemaal niet kunnen herstellen Toch schijnt de kolonelsregertng. die nu wel zeer gpmakkeHIk van het konings huis af zou kunnen komen, er prijs ep te stallen monarctiie te behouden. In Griekenland ta het communisme onder grote kringen norxilair; het babeud va* de monardde to een ven de middelen om da tavtoed van het eouwaontaate te keren. De kotanrie willen ta gaan revel bat oommuMsme* bevorderen: en dft een voordein voor de NATO, went ta «tat geval bleef er hl de Middellandse - zee niet veel ever van haar positie. Men moet deze kolonels de ttld laten; da kunst van het regeren blttken ae te verstaan: en dit ta de beate waarborg dat za ook de democratie utrt sultan i mogelfjl doofrijden t Dat is iets duurder: drie gulden, kinde ren - r. -■ - het rode beestje, aoata het treintje op de kostbare rail 1n de omgeving ta. kastel«_„ -- stokoude kerkjes (Behin op GauL u weet hei vele minuten lang door. Het miljoenenliintje ta het Me f in bedrijt Terecht Limburg mooi. ■e: wie geen gebruik wil maken van mo*eUjkheid om Mn ervan in te wto- Hehsskje kan de rougw de bette HM et stj kritgt handje enda prijs ven <l geval geen Kans heeft «r een oude schaapskooi ge staan (onze voorouders spraken van „een sekst") «n daarom worden nu de bossen niet ver van Staphorst nog 3Iet Bcbot” i onderdeel van oen route iaaetaer, dlrekteur van de Dahomey, een van éb voonnaNre Franae kolonies ta Afrika, waar de presideert twee jaar geleden door aan staatsgreep aan hat bewind kwam, heeft daas pre- sident thans door een nieuwe staats greep de woestijn tagaotuurd. tn Afrika ta in oen luttel aantal jaran het aantal staategre-wn op Eutd-Amerikaans niveau gekomen an overtreft M ta tenmo. Het ta eigenlijk geen wonder. T>e koloniale machten hebban bti het verlenen van de onafhankelijkheid aan de nieuwe staten gronaan on grondwetten geochonken die wel aan de koloniale smaak voldeden maar niet bil de mensen nesten voor wte ae waren bestemd. Dit toont uit op staatsgrepen, nieuwe grondwetten, dictaturen an etadetoee woelingen, waar langs Afrika Afrikaanse grenzen en A- frlkaanae grondwetten rookt. Bte M)n dan wel nletdemoeratiseh. maar de re- moeeetle heeft te Europa oen IBtal eeuw en nodig gehad sinda Karol <*e Greta en kwam nergens ta een haverklap tot stand: re ts zalft nu noa niet overal voor iota», bovrediaand. Wat aal men dan van Afrika eisen? Bovendien ta de demo cratie wel een Euronsss of beter rezearf blank" product, niet echter van zwarte" laekoltJ an hoeft Ata ..vteee an bloed’ ntrt aanwen mat de vMtoen waarvoor re batareod ta V V 2 l

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 9