13,50 1 el 8 w I M komt u ook naar onze bankstellen expositie oezelliokeus uit ruim 200 verschillende modellen in moder ne en klassieke stijl "hüurnicüwcteTevisie rw dubbel blank Dan inviteren we u hiermee voor een informatief gesprek over de Musterring-bankkombinaties. •iMS- lEISr 11 •SZ- De gastvrije bankkombuiatie. Een niéuw v mode. En een praktische mode bovendien. Want kijk: opeens komt een hoek van uw interieur tot leven. Wordt bron van gezelligheid. En wordt flexibele ruimte. Omdat u met de aanbouwelementen beschikt over talloze boeiende woon-mogelijk- heden. Wilt u nog méér inspirerende suggesties? Heren nylon jacks 27,59 Dimes patalots 7,99 Heren Mto-coats Heren kostuums 119- 99,- Heren vetten Spijkerbroeken Costuum Mantel costuum I B (assette^ i|| Meisje gevraagd Zaterdags hakkendag ji Schoenmakerij Hillebrand i Chemisch reinigen I do Zon’ Wijngaardstraat 17, Goes, tel. 01100-7310 79,- 49, Modehuis van Usseldijk - Snoep „FISCHER TECHHIK” net winkelmeisje BAKKERIJ JOOSSE, FaJ.F.CasteleynenZn. HEREN. Kapsalon ,Remmé’ 1 VAN WUI/CKHUIJSE? 9,90 pa w It axel 5 z - b. I Tk.'' r 1968 1 Donderdag 8 februari 1968 - I L H I 9 afspraak worden geknipt tegen billijk 4 n. Adverteert te „DE BEVELANDER" -***•*— tan.. si ►ee r en COUPON jaiaeed ad| gruOa 4e ■Mterriue kataliaai. xooeooeeetoooooooeoeoo eoooeeoeeooooa jteeeeeeeeeeeeeeèeeeeeeeoeeoeeèeeeeeJ eeeeo4e»eeeeee»eeeeeeeeeooeeeoeeoeo ,1 I NU V> PRUS van 55.— NU ut lal. -. Kom hier naar kijken en vraag inlichtingen SILLY PUTTY leek speelgoed voor de hete familie. ZAG U HET OP DE T.V. -I p. Bel 525 of 224 on ombo chauffeurs hal bh U gaarne van de boot (MMtAAflO: dienstmeisje MSVROUW VUMUM, Perrikatraat A Qoae. Tetelomi 81181—41 ..DE BEVELANDER” A ■:iêaia Een wereldnaam In trlcotkledlng Voorradig bij YERBEKE. Lepelstraat 1, telefoon 1539 v wpw—I— Zag U het al in onze speelgoed-etalage NIEUWGRANDIOOS I FANTASTISCH MOOI Knap doordachte konetruktie-dozen van nylon- en plastic- onderdelen. Compleet te maken met drijfwerk en motordozen. Begindozen reeds vanaf 10,40. Aanvufdoosjes vangt 3,20. H.H. FRUITTELERS Geen werk meer aan snoeirvimen Laat het vlug en billijk versnipperen met de TRITURATOR snoeihout-ver- snipperaar. Beleefd aanbevolen: C. M. Goud - Schors Steenweg 1. telefoon 01102-1684. Gevraagd zo spoedig mogelijk in verband met huwelijk der tegenwoor dige. 5-daagse werkweek. Oostsingel 32. Goes. Tsl. 6215. Op woensdag on donderdag kunt U ook °F ■<- LewMtr. 65. Kloetinfl,. t,l. 0110G6506 f Deze nieuwigheden natuurlijk in de zaak met de enorme sortering speelgoed voor jong en oud. GOES, Lange Vorststraot 50, telefoon 5863 SUVVER ROOSKN N.V. ■fep- Bk |F2 -4 i ‘i I "v" diverw kleuren en modellen Wyi j W1 divorce kleuren meten 2 prijzen i pot tan enge Voretatreat 55 58 -i 1 )r - 4 aleaveor Bab/( Iat4a JBTO^VWM AFWILWIII «r ur I 1 r -II (niet beneden da 17 jeer) Klaar tarwR U weckt Qaaiaynnrtatraaf 17. Gom. In graan, bruin. Nauw Nu ook grote maten Z i 1 P I h IXVVIVll* W JJLV M- LLVfr 1UVVJ. JLJLXO£ALXVlV'XXkXV O VO UX/iD j Te kaap: Devonette oUe- haard met SOO L vat. Ktatdie de Rondte 10e, ■teMamte» aaaaa adraac ataar vee da bgavuMa caupaa. a» brief- kaart af enveiap. wi| afaren a anal de batafagRa r'. I >J«’, Mt Lm«b V«r«tstaaat 26, Gom. (AHb maten In voorreed) met elte programme's voor een gering bedrag per maand. Altijd recht van koop, geen vooruitbetaling. r Altijd gratis reparatie en onderhoud. Vandaag beeteld, morgen kijken, tnllchtingw» (ook 's evonds): GOED GEKOZEN 11 UOMT IBS* Mlddelburgt 01180-3073 Goes: 01100 - 5397 Alleen kleine maten, gevoerd en ongevoerd NU Vi PRIJS va 19.9G T' Gom - Lange Vontetraat M-98 - T< 6H8.

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 7