t I koi ORLANE melkchoe.bloenien l DÏSNE: exi BOLA L C. van der Weele gebak sn£-ts!" Kftrf boter- koek voorjurskleding 1968 stuums, den pieces, japonnen, rokken pn Mooses galabonbons 150 gram 79 10 ttnks 49 tulpenlolly’s PONTIAC mar t 1 1 1 mantels, mantel De Klokkenwinkel V’ lOR. boteramandelmoppen uo gram 89 Remoild HLS NIEUW maarca. 40% goedkoper Levering vie garege en de handel ku DwkutsrfDfG^ÓgO' Bandenhandel M.M. CUIUS .Elegance’ VERTEGENWOORDIGER Quick Shop’s reklame-aktie tot 9 maart Fa. W. van Geest Zn. w V SPAR SUPER QOEBXUO v"hseft plaats voor hulp-cassiire U vindt nu reeds een 1 •4 ar ISOgram 109 SfiWf 4 ^£6 ^good/yeaii 85 kil 1 T THgtifiaridt j r.’ C.V. ADVIESj ^’0 IskiW. i. t ..DE BEVELANDER Dondert )e Damesmode ift l selekfiei- - 32. Naaldwijk ZWEEDS ML STATION JM BEVELANDER” mr Uw adverterte» A A L Donderdag 8 februari 1968 AALTJESVRIJ ZAAD V P b Automobiliteiten DENK aan DINITItQL Fa. de Kuyper 1 Ll »k Kk I ‘/i GRATIS dikke kwartjes reep Bel 8 dikke kwartjes reep HOOFDPJJN roepa* KIESPIJN roMEM <W> HOEST roEDEM GRIEP roEDEu rorrawa*rf o economische m Mf i warmte overal altijd keiley hot shot hetelucht kanonnen origineel f AUTOM. BEDR. v. FRAASSEN N.V. Voorstad 78 GOES Fa. Alumex - Goes .- Lokerseen van Damme Telefoon 300 346, ‘s-Gravenpoldor Er kan weer - geplant worden Llguetrum-Taxue-Thuya- M. 5. Drijfhout *TÉven uw aandacht mevrouw I Bovendien elke dag een ander voordeel Zie onze advertentiee In de dagbladen *s Maandags* middags GEOPEND i^Lo’ultsfuttend met roomboter gebakken* r’d pracht sortering BOLA is bolrond en vroegrijp BOLA is duurzamer BOLA heeft een forsere groei BOLA geeft zeer hoge opbrengsten BOLA' Is hujdvast en geschikt voor machinale bewerking i BOLA een solide i nu met 25 korting Moeilijkheden, problemen, zorgen Huishoudelijk geluk kan QUICK SHOP U bezorgen 3 brengen en 2 Stalen Is 1 gratis Bij elke 2 kledingstukken of overhemden wordt een 3o GRATIS GEREINIGD 20% KORTING op overgordijnen, glasgordijnen, tapijten^ on dekens Zeeuwse 4 Verwarming* Unie N.V. 1 t Mr. F. J. HaBrwNMweg 8, TerwasKM Tel. 011804941’, 0118M71,ón«MM 4 VOOR EEN GEDEGEN j mat spijs en abrikozen J Bestel nu uut t knolselderijplanten in elk gewenst soort Onze meer dan 40-jarige ervaring staat borg voor de beste kwaliteit Plantenkwekerij „DE POEL" k Poplk 32. Naaldwijk tel. 017^ - 4 wEooeoooeoeoeeeeeoooeoeeeeeeeooooee» ••n bejaarden verzorgster F J- I V O -- Lange Kerkstraat 14, GOES. Tototeoa 01100-8903 NOG UIT VOORRAAD LEVERBAAR I UW DEPOSITAIRE ne '7 r p i ,r - e 1 •j DE BEVELANDER Uw advertentieblad 1 Ba*. WUulaünartraat L KLOrriNGK. TiMmi I11W-US1. Baetrtewetrsat S, TKBNKUZKN. TaMaaw MHO-MU-ONL 20 Firma C. Harlack Lange Vorststraat 35, GOES. OM P. 4 f p p p ■p p Bestel na uw «oanescbena óf Jaloezie U hebt er dan het hele jaar profijt van t Zoawsriagelnrteetrte Poetbus 111, GOES. Telefoon 01100-5002, b.g.g. 7302. Dealers deer geheel Nodoriand. Alle soorten varwarming, gas, oMe aa kolen Vakkundig erkende aanlog», Berberie voor hagen. Wilgen-elzen voor windschermen. Heesters in soorten Struik- on klimrozen. Bezoekt onze kwekerij sen de Rijksweg onder 's-Hoer Hondrikkinderen. Gemakkelijk parkeren. Ook bij gunstig plantwser op zaterdag van 9-12 uur geopend. Boomk wékerij-zaadhandel: Wijngaardstraat 35, Goes. —♦♦♦9CEEEE9CC»»»» .ft U Slewt M vssnMb Ml Onze agentschappen te Kapelle J. H. C. Poley, Biezellncsestraat 43 Teraeke Textielhandel Snoep-van Willigen, Noordzandatreat WemeMinge W. P. Weatetrate, WUhelminaatraat SS Walpbaartadtyk Textielhuia C. Minnaard, Kerkstraat 49 Baasweert Textteihandel Bogaert, Laags Geer ■e-Heer Areadakerke Drogisterij D. van der Maale en Zn., Kerkrlng i *)®0ES Telefoon 011004^^ Terneuzen, OudelandeJliog 13 Zierikzee, Zuidwellestraat 35 Gent (Belgis), Brusselsesteenweg 597. p' dauwekapealon echesabsM A. M. VERBEEM Wijngaardstraat 9. Goes. Tslsfoon 01100-0725 Grote luchtvt .jt- sing dus snelle an effi cients warmtecircule- tie. Uit voorreed leverbaar eLavwbaar In. 7 types van 27.500 tot 115.000 kcal/h, voor' an ontdooien. GROTE LEVENS- EN SCHADEVERZEKERINGEMU 4 aaekt voor Zuid-Beveland voor het beheren en ultbrei<ten vaa - bestaande verzek.ringsportefeullle. Brieven onder no’. 30. bureau PZC, Middelburg. Amn echtte 1-*0 kw.k.rzv.rp.t*lno - Speciale aanbieding nieuws schrQfkasaa’s *«n 1®E. 18 voracMNoada esbwrikte tel- en rekenmachines (han*- an etoktriache bediening) vanaf 90,—. KANTOORINSTALLATIES Van dor Graaf - Goes Magdatenaetraat 4, telefoon 01100-7107 p ,572. b.g.g. 5913 4 b Goede finsncieringsmogel ijkheden aanwezig .iM’ y ▼▼▼terwr In het bejaardentehuis „SCHILD EN HOF' te Goes j te wegens huwelijk gelegenheid tot plaatsing, van f Geboden wordt een afwlseelende «werkkring J onder gunstige arbeidsvoorwaarden. o, Salaris, afhankelijk van leeftijd ten opleiding. Aanschaffing van eerste dienstkleding ie voor rekening ven het tehuis. Zl veilige J. Indiensttreding zo mogelijb 1 april 1968. uuarmt 1 Sollicitaties, uitsluitend schriftelijk, binnen Mn week te richten 'aan het bestuur, p.a. Vogelzangs- j weg 82. Goes. I r iS sK ft wil Sollicitaties dagelijks aan do zaak. Telofoow 8713. othhH n •**4 _.^J29

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 6