pullovers :s KNOTSKOOPJES karbonade KIP 9 -l\/L offertjes VAN SABBfN Rokken Nylon jacks voor meiejee. k loden mantels 15,- 10,- 59,- 79 voor 98 cent 295 49 55 48 Zwitsers 95 Ulrich gebak 98 19 GOES VERKOOP ALLEEN VRIJDAG ZATERDAG - MODEHUIS BERCO LANGEVORST 80-82 «141 X extra lage prijzen 1 pak a 10 mstiks89 Blooker cacao 1 pak 400 GRAM kabeltouw 89 schijven ananas Zeeuwse rondjes 89 fijn kotkje Wijn Cognac witte kassabons, nog geldig 10,- 11,90 13,90 WORTELTJES Hak appelmoes69 boodschappentas 225 08, SCHOENEN voor 'n krat*. EN? 1 BMW i 100 cc, m Da fljstedv- *1 1 kilo witlof. 599grom worteltje*, psnklaar29 19 citroenen voor maar99 500 gram schouder218 500 gram rib288 500 gram baas290 Jnsd’Omge. 2 kilo Jonathan's.59 - 98 49 500gram iets doorn runderlappen 198 100 gram ham 55. 100 gram ardenner 100 granrpArk y Lil 7 2 kg mooie goudreinetten i ra '1 DE BEVELANDER” 1 i GEBAK n GROENTE V’ J f TERMINUS WOENSDAG 2 biefstuk tartaar hierbij TERMINUS TERMINUS 4 cream gebakje «5- 112 TERMINUS I LOUISSE - GOES N.V. DONDERDAG 500 gram doorregen runderlappen - IvO hierbij 500 gram hutspot TERMINUS' 500 gram gehakt 168 500 gram rode kool m. 500 gram verse worst a *168 hierbij 500 gr. gekookte bietjes >9 Am bovengenoemde school zijn de volgend* opleidingen verbonden: I», wteten, taL 0111 ri tOM Donderdag 8 februari 1068 J Lluk* wellen Bijzonder* aanbieding. Maten 34/44 V. tl a i I 2 perkg 9 MaMU. i 1 laar :e 7 Lange Vorst 83-68 Goes ■ér. V t Mereo e re o RESTAURANT eowste radio 1 vM Radio Doaa SMOk h veorveod: OPEL Rekord 1M1 tot Speciaal aanbevolen. Extra mooi. CAFE L, Goes. ■shoor» o w*n- ichoor- ’s-H. •tr.04» 4 «ar Koopavond: Vrijdag 0 februari van 10.00-21.00 sur. Zaterdag van 09.00-17.00 uur. Levering i« ook mogelijk via uw garage. 2 pakjes HOTEL Vlotte, goed passende 1 blik UITZENDBEDRIJF met leng* mouw. -. i', Zolang de voorraad e strekt tpnk 1 fles t.o. Station GOES TeWoea 01100-7901 gebruikte auto kunt U zien. Maar, wat U niet kunt zien, garanderen wij met de nieuwe B.O.V.A.G./A.N.W.B. garantie. T.m. 17 februari 1968 zijn Uw Tegen inlevering van 100.- witte kassabons een bol kaas 1 pot 1 pot rogete» Baaf. en bij VogS- L Westwal 25 - Goe* - Telefoon 6210 Grot* kollektie Restantmaten. 1- pracht r V radio's 10 en 19 W korting L90. Sigarenmagazijn van 't verschillende Radio v. U. Broek, Goe*. Westelnde-Knopjee ---aanstraat 9. Ooe*. 1 ven» iets. 1 1 jaar goed itatMk ei. Alléén vrijdag sn zaterdag. koop: 1 - vouw» slen IfL es, •*-< st 30, framboasnpalen, Iseigte 3 mte Sluisw«c 3, Nteuwdorp *n tel. 01196-40*. setordags in de 1- n voor itelte* Meel» >Z Fa. ■ng L HEREN t 20.- B DAMES s KINDER Kobyleé» Solexen [t Goe*. 30. tel o steed* istratie- Miele, A.E.I., X was- N.V. n-n> tur 13 pit* 1*9,—, convector Fa ber fóa.— de droatstr. F, moseanssaa.*Gosi. -*- Te koop: tg.a n. aardgas- com foor 2-pits f<0,—judo» pak maat 4*. v. Goghstraat 7, Goe*. Te koop: pracht bruids japon r- "«t 43-44 met schou dereie»- Meeaaéate, K Yerseke. - e eigen ren, al iet. Wij meisje* tegen kosten- A Goe* erde n kol» Dok Rt ing rul» geruild* ntie. De rinderea «M*. De carroMerle en bekleding van een -► Wie, hoeft voor 10 1 leer» Itng H.T.S. werk op saterdag Clement, Haeraiaseweg 1ST Ooe*. es 1967 1967 .1965 1965 1964 1967 d» Te koop: Solex 190.— Morris Minor f 190,—Borg ward Chaasia 1*00 kg 1090 k< f490.—. Kapelseweg 31b, Kloeting*. Ta koop: Jaarsma kolsn- convector haard, z.g-aji. Frambosenstraat IS, Goes. Jeremlaase, Goea. voor RECEPTIES en DINERS ‘X 3 In alle* **n klasse apart 1 fles DINSDAG hierbij q <OPEL Kad.tt 1968 tot MERCEDES 20QD PEUGEOT FORD Taunua 1964 tot VAUXHALL VIvr FIAT en* PRMZEN AmrtraMnRJk FIHAIICmUME GiMiMuNk -. GARANTIE VoortrofMijk WUde Havana'*, 30 «tuka|->- Wij hebben nog steeds Te koop: bruidstoüet m. i sa y.n »t vMwhillMvie demonstratie- 43, geheel compleet. Niet in St Adri- wasmachines. w.o. Miele. tel. 994* AEG, Candy, Philips, AJl.i.. i i Pos» en een Unl-Lux was- -> Te koop: Agria frees combinatie. Stroom N.V. froesbak. Goes, Lanu Kerfcstr. 11-17. wttan. i*L 01100-5893. Na uur varoteka» t*L Q1109-C7A -> Huishoudster gevraagd. Werfdijk 7. Hansweert - —r Goes of omstreken gedragen J. v. BrabanUtr. 1 '»-H. Hkinderen. --L,.. Te koop: een bromfiets Batavu* moet weg wegens plaatagebrek, Heemisseweg 8, Goes. -► Momenteel leverbaar ge bruikte jongens- en mefsjes- Te koop: aardgashaard fietsjes vanaf 7 jaar alsmede - gebruikte dames en heren- Meen bij de fletaanepocia- ■bst Jesnesiasee, Goea. - Speciale aanb. niauwate model Grundig portable radio M-gtó en FM band van flM,— voor f17»,-. Radio v.d. Broek, Goea. Acculaders voor t en 13 ÏÏiW^pL’ en f43,—, fraqko thuis. Jac. J. SandiPt iwbttp tliktra KspeUa, taL MMtMm Argentijnse JW -I'SW I 'juMAANDAAJ 4—OpmcOéhPbm699W>446>>6<»M9*96—•■••eewewt Aangifte leerlingen cursus 1968-1969 VAKSCHOOL VOOR MEISJES Hatgagg See* - Telefoon 011904363. LAGO HUMHOUO EN NWVBRHElDOONDERWUm 1. BfUOjMr Toelatingseis: 6 kla»*en lager» school 1 Aeetatente H AacIManN N Leerfing-verkoopster Teelatfngwls: getuigeciwlft primair» opleiding. MIDOEUMAR HUISHOUD- EN NMVERHEIDSONDERWWE 1. 3-jarige vooropleiding Toelatingseis: getuigschrift primaire opleiding of assistente 2. Verming*kl*» 1 Jaar Toelatingsei*: a. overgenosbewii* neer 4e leerjaar middel bar* school b. M.U.LO.-dtplema 3. Koatuumnaaister 2 Jaar Toelatingseis: getuigschrift assistente N. H. of A OPLEDEM VOOR LERARES EU HET HUISHOUD- EN NUYERH0OSONDERWUS 1. Opleiding voor lerares N* (naaldvakken: 4 jaar) 2. Opleiding voor lerere* N XIX (huishoudelijke vakken: 4 Jaar) Toelatingsei*: getuigschrift vormingskla* of 3-jarige voor opleiding. - Meisje* met'een diploma H.B.S.. M M S af Gymnasium kunnen do leraret-oploiding met 1 jaar bekortan. Inschrijving maandag Lm. donderdag van 2.00—4.00 uur en 'e avonds van 7.008.00 uur ook telefonisch. Maandag 19 en dinsdag 20 februari en. tijden* 0 paasvakantie van 11 april t.m. 22 april geen aangilt». Inlichtingen bij de directie van de school. I W, Enkele nieuw* Philips Radio v. b. Bro*k, Goes. asst kultivator, 3 stel Schore, tel. »1193-l?4g. -► Te koop: NSU-motor 390 cc MAX met megafoon en -► Te koop: 300 gebruikte sportstuur i.g.»t. Ns e uur: saterdag» te

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 5