Koelkast 247, Gaskachels 3 BRILLEN s Zanussl B' t Verfwinkel Noord nylons en ZagU Goes Goos uitfwetf 70/3 behang Brilleglazen VAN DER GRAAF -GOES Complete kantoorinstallaties- Voor Zonnebrillen Polaroid fa. Vleugel iWeekreclane de Rogl SPARTA Grijp den kans... NUdMfBBBtar panty nylons prachtig opbouwservies Frans van Vredegem reeds dl lef KRUGER-TOURS Prisms-kijkers 1—8 jgar garMtte Wq hebben reeds een zig-ug vanaf 225,- l. - A op meabel vanaf 298,- T. gezinsfiets B de probleemloze naaimachine voor al Uw reizen gezellig winkelen behang P PIETCP5EN at;, Lees aand achtig, er staan vele koopjes voor U In P PIETERSEN STE. iffi: Royal Albert vindt U In ,Het Serviezenhuis’ G. M. BROEKBTRA. R -DE BEVELANDER** Donderdag 8 febraari 10M f 3 n 1 A\a* r vner de annotate prils ven - aaaeeeeaaeaee Telefoon 011<» 0006 dtageteliar Oostetngri 4 1 Xi kwatteitsbrBod, Zweeds brood; WILLY ENGELFRIET ruime eoMectie Sbewreom: Ketnesetaa* 3 a. A ■GLUUR BELLAIR BELLAIR falourieén. 18 44 korting L tweelingkinder- m2 en t 26,— voor me- r model. Julia- chanisme -- r, 38. Rlllastd-Bath. poortstraat 18, Goes, teL TOlMGoes, teL 7918. Voor T vegen By wfoxy 1 VOHB-spopT r v Opril Grote Markt 9 - Oeoc Tbtofooa 7»82 ^******,**,,,,,w«•••eoeeeooeeeeeeeeeeeeeeoeeeeepoweeooeeeoeoeoeoeoeoeoooeeoeoeee—eeeoooeoeewoo—oeeoop—oo—teteoeeoeeoeeee—oo—edeeoeeeoeoee—eeeooe<>9d>d*—>*66B6*6**- - co., f <1 i ;'r Ifadruk verboden i 5 Jaar garantie op hat koolaggregaat. - behaag.... Mi behaag 118 St. I Maar kfondriksklnderomtraat 37, telefoon 0473. [Thee- en anljsbeschuit. ouderwets on lekker. 'i' 1 f -“•Mte- il van l: Vbux- svnuuuaii. 11100-5481. 27, Goes. Krulnlngen. ft prime .Fit- 4 war Gevreaedi 0 Is* roe gesprek. Brieven radio "i I Tevens vindt U In onze showroom de nieuwste modellen Modem en vakkundige aanpassing MOT. Hat i a. ster of leer! Goe«. telefoon Te koop: houten echuur- Lugano - Paradtoo - Kwite seriand. 12-daegw bostefoon, compleet vmMÉ SO^-s Ing f. Vraag gratis asaapeêtM aaa >r me- reisbureau Imraaöd, Krotl- 61189- Uit voorraad leverbaar broelramen ft 7,- per st. gunnen grote gevolgen Keus uit 80 modellen, eigen plaatsing en reparatie. Arnberg N.V., Goes, tel. 7888. tra tel. -te Te koop: I.gjt.z. Miele wasmachine met wringer en model, den- i, Zand- Beestenmarkt 12, (SOM. Telefoon tl 100-7283 rundtaSOltehle radio voor fPfeTStadto cor Fn taiMii van elljk. H.kin- - is»', d m2 en t. 32.— Mo wa f4f Kl< tardagreclama: B kreateboEea M et *«PFe« v.h. van U. Goes. radio 11, tel -te Te koop: mooie bruids japon, maat 40-42 met lange Qooe - Opril 6 Telefoon 5703. rac Ra Monturen in zeer grote keuze Erkend gasfitter. De haarden- en kachelapecialist Ontspiegeld en licht getint M«tillsHM st 4. teisMss 01100-7107 Ues van f0,M, Voetsteunen (O.n. Gratis zil versegels. Korte Noordstraat 11-15, M'burg, tal 3733. -te Te koop: geh. uitneemb Koelstra kinderwagen. A. 3. van Boven, Poelweg I-la, -te Autoverhuur All—risk, schulfdak. Klevltlaan -► Te koop: kleine kastjes, -te Te koon: mooie kleine kastjes, St Jacobsstr. 10, does -te Të koopt mooie iware I motorcarrier ge- voor groente, melk. lat van J, ’s-H. H. kinderenstr. 20, tel. 01100- <5358. -te Te koop: Opel Caravan 1067 in góede staat met im perial, koopje ook ruilen. Bankertatr. SS, Goes. j Goes, teL OflOe-7437. koralen t 2,75, zwarte schoen- -> Te koop: 1 Jundes dui- venklok, 1 STB zonder buis- jes 32 constateringen. Keljns- Goes, dijk, Heemlsseweg 82, Goes.- VOOB OZ. UW MP’rDinPL [h I I b’N" :r;c’ [n iJ 'W f t H.' h i y*i wind- It en windscherm mer en unieke Biezelingsestraat I. teL 01102-1487 Batavus schikt i kolen, handel. Is InrSta: nieuw. De Rest, does. -te Voor sfeer en getelllghald „De Ganzebar" Grote Markt 18, Goes. -te Wij repareren radio deskundig ■o osmm Burgm. ^idrim- II - g, Ons—terts, tel -te Siebau kantel deuren v.a f 880,.—. Te bevr. Verbeem Kapeue, tel. 01105-1180. Goes. Oft in de bak te saaien ebben wij •lep. sla. radijs, spinazie HZ. Cv-- - potrrond ent- Fa. Ser^ *^r«na --C_.C Brood- ea Banketbakkerij 's-Hoer Headrikekhideronetr. 33, GOES, telefooa 7074. 250 gr. amandelsprits 00 et en 250 gr Wellingtons 10B ct ne sortering koekjes on bak. Verkoop en reparatie alle Fa. van Driel Kloetinge, tel. -te Fijne banketbakkerij P. Vanchoore, Voorstad telefoon 8123, Goes. Deze weak speciale vruchtengebakjes, koek van per 280 uit eigen f0,98, yaew 200 gram fl v me bekken. -te Pootaardappelen om voor te kiemen, zoals Eersteling Eigenheimer, Bintje, Meete lander, Bevelander enz. Fa. Berrirwie, Brouwerogang 1, Goes. -o- Te hoep: prlam bene. W. ven Voeoen, Meuwter 4, Hwnsweert. -te Te koop gevr.: oude adres, [rammofoonplaten 78 toeren-- Leliertre.t 71. Goes., tel Vt» kleden v -te Speciale aanbieding L Timmerhuis, Zusterstraat Goes. Prfchtlge hoogglan* zende witte aflakverf. voor -> binnenwerk, bus van 4 ltr^.._ voor f 22,50, alleen bij het verzorgd. Timmerhuis. Het verfodres sande, te zonder voor Goes. Ook voor de be- -- kende Histor verven Uw adfos. -te En voor rubberlaarzen, rubberklompen, laarsensok- ken, klompookken naar: - Faase Schoenservlce, Korte Tun1*, f™. -te Wener stoelen en matten. A. Henneky, J, W. Frisartr, - 16, Krabbendijke, tel. 61184- ’1641,. t -te T«r ruiling aangeboden grote woning eventueel ook buiten Goes. D. D. v. d. Böutstraat 14, Goes. Te koop gevraagd post aagelverzamellngen. Brieven OM omachrtjving en prijs Berate Zeeuwse Poetaagelhan del Firma Verboom A En. Walstraat 38-28 of postbus r VUsaingMteL 01184-2471. herenfietsen. Rommerawale- straat 5, Goes. Hotel Café Restauran Schelde”, Havenstraat f Jnsplaat, teL 01190-225. Prijskourant en gratis proef- Specialiteiten, verse paling, -en molle]en> U£t <je zee. Voorts ook aaien be schikbaar voor partijen. -► Te kaag: daar iaruii ver» Mla flataan sfln aaer goed M mooi. Caltea pootpstaUM 'a-Haer Arendsfcerka. teL 01180-384. -te Te koop: aangeb.V hall Create, Lpret, '00. Langevielleweg 82, M’burg. tel. 01180-3130. JSpeciaal voor kleder- demonstratie- dracht heeft ‘t Jantje van - - w<-i- Alles: De echte Wildebras- voor reizen por ,pen met lang donker en Rijnreisen aan reisbureau en slaapogen, vanaf Intraned, Kreukelmarkt 8, f 848, f 1145, f 1346 en Goes, teL OflOO-7437. Lange Kerkstr. 11-17, 114,96. Lang snoer lm. bloed- -te 7-daagse Rijnreis. Arn- hem-Radeshelm. Complete r bro- houding. Drog. .£e VU«r vo«^l*V® ■OWOV-WM. ehure aan rehLureeu Tntra- ln*w®u?®- kundige Schoenreparatlebedr. JSZÏdSrZ^- ÏTSitatr ned^Kreukelmrkt 6.-- -te Persoonlijke lening voor Goes, tel. 0828. tonwering scherpe prijzen 't - TWWI ,“'i A om •t Venster Genie- Venster Ganzepoortstraat 19 -te Door inruil Op Mobylete tes te koop: div. Solexen vanaf f 50,-. De Regt Goes, 's-H. M.kinderenotr. 30, teL 01100-6358. -te Speciale M Timmerhuis, 8 Goes. Hagelwit te muurverf, I *Oor 12.50. J voor Goëë.Ook VOO» de 1 kende Histor VOTVM ÜW -te Te koop: 4 goed onder houden fauteuils, 1 dornpe- 18-doagM vliegreis naar laar voor wasmachine, 1 Ac- - me wringer, Mutsaert kin derwagen. Alles in prims staat, Wllgenstr. 20, Goes. Kennismaking: 28 leuke vL meisjes 18 tot 18 jaar z.k. hum. 28 leuke nette jongens. Ontm. 18-2-'O8 van 12-12.30 uur, Grota Markt voor Stadhuis Goes. z -te Te koop: lmji. Faber kolenconvector 85,- Marijke- - straat 47, Goes. Oostenrijk: 7- of 14- daagse treinreizen naar o.a. Seefeld, compleet verzorgd: 1 dgn. ITS,—, 14 dgn. 218.Inlichtingen bij reis bureau Intraned. Kreukel- markt 8, Goes, tel. 01100-4737 -te Verhuur gedistingeerde gelegenheidskleding in kol» berts en pantalons. Ook in jaquata. Goh. mowl mat vest-hoed-das. De Magneet Lange Vorstotraat 80-41, Goaa. --! stenen gelieve u zich te wen den tot Hopman’s schoor- steenvegersbedr. Goes, 's-H. HJdndereMtr. 3B, Tulpstr. 44, tri. 5287. -te Door Inruil te koop: 1 Zundapp KS 100 1988. 1 Honda 86 cc 1908, 1 BMW 800 oc R50, 1 Yamaha 100 cc, 1 Yamaha 250 oc loec Da Regt, Goes, ’s-H. ILkteda- renstr. 30, 01100-8838. -te Te koop gevr.: hele ged. inboedels, zolder Winkelopr. Oostalngel 22, Goes. ^M-te Ta heap: Bookon oüo- kachel, klaln rond model. 1 jaar gestookt Te bevr. ScheikÖBMt 90, Harwwuart •te Mallorca 18 dagen f433,-, Malaga «8&r> tno,- - 7Z3.-, etc. Meer rai se» in onze programma's. Win H. MOlter te Cte, BouL do Bnyter M, VMoMtgM. ANVR-reisbureau. M-<oH flMr- :Z“ vri. Broeit, Poes. ■te Wolk nat ■rigjs wfl mat de huish. tanen helpen ia Mta met I Metatjas (3 jr.j waar spoedig babr verweritt wordt da mag voer vrijdag &0Mtroat a, Oom Als U in het begft wil komen van zo'n een Sola-cassetto, glasservice ,of van die J prachtige roestvrij stolen pannen van La- 11 gostina, B K. karaat. Sola, Polarif, KaBé enz., komt U dan esne even mat one praten. J Wij kunnen ieder onderdeel los leveren Onj U krijgt natuurlijk Zihrerzegels op allo ar- tikelen. Turfkade 17, Gaas, telefoon 6528. ----jstr. 18, Kapalle. -te Te koop: cetnpL Llma- trein en baby-uitzet ’s-H H.dUk 88, Goes. I' 7076. I i' -te Te koop: nog enige ameu blementen, 4 stoeten, S fauteuils. K. Jacobstr. 10, platen, eternletboard, ramen ■leuren, dakramen, eaa. I¥ >-J4 M Duinkerk*. Margrietstr. 88, Yerseke. teL 01131-1880. ^JIG,-. Candy, Pbili|M. combinatie. Stroom Goee, Lange tel. 01100-5888. tel. 01106-874. te» Voorjaardan je eigen kleding kunnen maken, al onze meisjes doen het Wij kunnen nog enkele meisjes dit mooie vak leren, tegen *n goed loon en reiskosten vergoeding. DanssMogenkle» -*>*— -J V 1, «U00-4M8, Goei -te Vecantiervizen per vlieg- rta tuig, trein, schip of bus. In Pr. alle prijsklassen. Boekt tij- lig. Bel 01104-8322 voor pro- gramma's. Wm. H. MOller B Bout de Ruyter 14, Vliasingen. -te Te koop: pootaardappelen gele Eerstelingen. Meerlan den, Bintjes, klasse A, maat 28-36. C. Geluk, Oost- •te Welke flinke jongeman tussen 18 en 1? jaar, wfl een goed vak leren en 'n be hoorlijk loop verdienen. RegenUedingindustrie weil” N V-, Oostalngel 1. 01100-7915, Goes.' te» 18 daagse jongerenrsJsen ledig voraorgd. Vraag gratis brochure aan reisbureau In traned Kreukelmarkt 8, Goes fol. 01100-7437. ■te Te koop: een comet Bico qo^ wasmachine met verwarming fo prima Staat, wegens o- OPrcompleet. C, Koopman streelu gf fabriek. Te bevr -te Te koop: Lprtatx. Etna ,7 •kolenconvector. 3 setaeenen gebrand. Moerbetetr. 4 na I uur. VCQfl 0C KCI?rn»;TD',nr 7 Gnrr te Financiering van uw per- bJ°Tr Bij afl-rtak verzekering tot f 1100.— geen eigen risiko M I Platachorra. Lanzeviele 7 ’•llewoutsdijk. tel niKM-VT Sinds 1803 OPRIL GROTE MARKT >t Goes, telefoon 6205 voordelige prijzen V- Te ko8p: v. Werven Mn-|chaufieur. of kerbl. grit, opv.b. Te bevr na e uur A. M- dijk >4, Kruin! -te Oostenrijk - Italië, 8- daagse busreizen, compleet vWtaTgd 305,-. VZa.g gra- -Ua pTOapectua, Reigbureau Het Intraned, Kreukelmarkt 8, t 2, Boeg, teL 01100-7427 Alle elektr. iastallaUes worden door ons deskundig .Z. A. Boonman, Ove- tri. 811(5-385. reclame kjes. Banket- i f 148 voor 1148 gram, pinda rota jet bakkerij 300 gram mps wit en L._ -tete» Te koop: TV 43 cm. 2t-te Wij hebben nog steeds verschillende wasmachines, w.o. Miele nuea AEG, Candy, Hilllps, AJC.L popp Pon en een Uni-Lux was- haar combinatie. Stroom NV Goes, Laime rveiKeir. j tel. 01100-5865. Na 8 uur tel. 01105-874. -te Variëren: Ma»w regen pak tuaoM Qoea ea Baal» and. Terug te beoorgen 14 C. de BnJjne, Burg. Voge» laarstraat 88, Baariand. NAAIMACHINEHANDEL J Vraag gratis toezendlngLte Te koop: z.g.a.n. het vakenudprogramma buks, duoeit en wind trein voor brotnn pathéfoon. S8a, Kapalle. -te Speciale aanbieding we gens verbouwing: 3 splinter nieuwe overjarige Sparta- matte ven f459,- voor f379,- De Regt, Goes, 's-H. H.kin- derenstr. 20, 01100-8358. -te Speciale aanbieding we gens verbouwing: 2 splinter nieuwe Mobylettes van f429 voor >50,-. De Regt. Goes, ‘s-H. H.kinderenetr. .20, - 01188-8888. J^T’Bh'ik tJes. o^ vin rtemfat M ga- J^rtraat Vi2d’ G^ triefoon 7238. te Upper Ten pijptabak. De besta aller tabakken. Vele Jesus geneest nu nog lektie, zilverzegels. Sigm.: ^n f 1,23 p.p. Faase Schooi- iraCtaar s»»v»- '--1 „Centrum" lange Kerksti service. Korte Vorstatr. 12, p Th °*'bu* 7lf' Middelburg. Qoei. teL 7620. qoesl -te- Wij hebben nog steeds verschillende demonstratie- wasmachines, W.O- Miele, A.E.I., x was- N.V, -. 11-17, 8 uur sonenauto. bedrijfsauto, trac- >- tor, volledige bedrtjfsflnam- daring. Wij staan borjvoor 5 snelle afwikkeling. Wij re kenen liever in uren dan tn - dagen. Maak dakr gebruik televtate en van. Wat is gemakkelijker en snel. A. dan even bellen? BemiddO- kerschorten f4,78. het be- lingskantoer „Alfa” Lewe- houdt van uw kleding. dorp. Scheldectraet 14, tel. Faaae Schoenserviee, Korte 101194-285. Ivui etste. IS. Ooee. Yaïoï^. Iran- dompelaar. Barghoekstr. 39, ko hul» Krulrün«*n' f?48 ™Tw war» Te .„^d^ vw C* MMk - ^ylgamm U Ranault^4R viake, tel. 01130-1592. ft f275,-. Te bevragen: Westslngoi 42, Borssrie na 5 uur en satardaga. Z Te koop: allerlei kTeine geschenken, vaasjes, kopjes. jaar vast en goed betaald wette op ons stritar aM BMt- -UnMaatofter. Am berg N.v„ itiinrtrlertteel V, Joegoslavië. Compleet ver zorgd f 411,—, Inlichtingen en brochures btj reisbureau Intraned, Kreukrimarkt 8, Goes, teL 01100-7427. ,-L, __~L1 -te Ons staneflwerk is gelijk É1 VB?, voorradig. Wor- drukwerk. Laat Uw stencil- ■- werk verzorgen door de -te Door inrufl te koop: 1 damessportrijwiri, 1 vouM fiets, 2 jongensrijwielen Ift. 9 jaar. De Regt, Goes, ’s-H. HetMlrikskltMIneMtraat 20, telefoon 01100-4358. De gehele kollekti. KOF ea SCHOTELS fobr. Koeingateaat 8, Goee. DAAR SLAAGT U PRETTIG rr?fr nqpp Wk «G |u IMltlHUIS PPIETEP5EN L TPRPT 7 GDI J j seriand. 12-daagse busrotoen. -- f [Vraag gratis -hanisme 't Venster Ganse-Ifcelmartat Coca IpoortatsMt M, teL W44. M7 -te Speciale aanbieding Het Timmerhuis, Zusterstraat 2. Goes. Extra dekkende grond- 1 Vorstatraat 12, Goes. Timmerhuis. Het -vertaareB voor Ooee. Ook voor de be- --- - kende Histor verven Uw |^nd 1043 fa prtat en todtewtrote «liep en toebeh. Ruytertain -te Persoonlijke lening per poet, aflossen in 4, 12, 18 ten M maanden. Opsturen naar assurantiekant. A. Huysen, t«l. 834. EllewoutedUk. -te Prima kwaliteit hygite rtische gummiwaren, enz. r_,_ monster worden op aan vraag franko toegezonden Jfata”, Postbus 93, M'burg. -te Welke sportieve jonge man met rijbewijs koopt on- ze Zundapp KS 50 demon stratie motet M km gelopen inttamte priia. laruii van Jtfj'- -te Wegens verbouwing rui men wfl op mooie ingeruilde brommers met garantie. De Regt, Goes, ‘s-H. HJrlnderen straat 20, tel. 01100-8338. 1, S1B, rauip, ry ->■ VerhUUf VWMDUBJW Ook leveren wfl U com- Hoad's Coptoerinricht. Gom. Verhuurbedrijf -te Te koop: Cortina, «mca 1060- Perma jalouzieta, reeht- Nazareth 31. ’teGravenpol- verbaem, Kapelle. tel. 01102- fcr’ t 1180. Kleine gebreken aan uw Opel A. Nieuwenhuyzen, Reeweg hebben. Nieuwstraat 34 helpt J'. “„l u direct. Driewegen. -te Gummiwaren zenden wfl houding. Drog. „De Vflzel", A 1 - Goe,. (Gr.), tel. 05873-324. -► Verkoop en reparatie ra- i a - uned ■as.. Patijnweg 94, teL 7878 - Verhuur VW-buajee en '7382 -te Te koop: bumpers on gril len van Tauane 13M en 1TM, Anglia, Cortina. Simca 1000- 1500. nat 890-1800, Peugeot, Renault enz. enz. vanaf 12,50. Garage P. Th. van der Weele, Colflnaplaat. H.H. Timmerlieden spil- ‘el’ 0I1W' en m 1 - Te koop: I wagen, nieuw -te Te koop: eetboek, 4 stoe len en ronde tafel. Delta- etraat 28, CoMjneplaat. tel. ^s-middags 91190-941. -te Te koop: Fiat 1500 bj. renjas als nieuw. Slootweg 11, Nieuwdorp. steunzolen naar maat, ook op doktersadvies. Alle voet- correctors in voorraad. Voet- sa*ffiBTriSfW-,

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 4