NU Twintig gulden is uw oude apparaat prijzen nu waardl goedkoper^ p TPOO MAAR NA DE. OPRUIMING kwaliteitsslagerij RUISAARD Slagerij Ruisaard I halve Autobedrijf tstóssesffijsr- -1 GARAGE „NOORD’’ 11% KORTING Op MohikMiag MMKTwriMWHsr dusters ïoor extra kwalrtetts-reclame aaar poiey poiey I èèfcad Hoover a stamaal? J. A STOKMANS Betroawkre inrniknte’s 1 p FAMIUE1MKWERK V" d. CZAV f 5 I ..DE BEVELANDER" Donderdag 8 februari i960 ’oooossèèeeboeeseëeeoeseeeeooeeeeéoe» NOC 1 WEKK I F 6750,— 2760,— 3750,— 2780,— Lans 0,96 Korte Kerkstraat 3, Goes, telefoon 8317 rarari a a a a aa k P gegarandeerd en In prima staat, vanaf Fiat 600 D wisselde voorraad, maak nu uw keuzo In deze populaire klasse, vanaf Ford Taunus 12 M, zeer mooie 2 deurs auto, bouwjaar 1966, zeer aantrekkelijk, Ie eigenaar Triumph Herald 1200, slechts 25000 km KOOPJES VAN DE WEEK DKW F 11, nieuw gespoten, jonge auto 1964 Vauxhall Victor, bouwjaar 1958 voor slechts Fiat 1100 Export, technisch prima staat 1960 *u-«- Ip Ie. Ip r p Jp Wat geeft de doorslag N.V. Lange Kerkstraat 11-17, Goes, telefoon 01100-5855 b.g.g. 01105-674 Fa. Geljon en Zn. Sapper de flap 1780,— 250,— 1250,— Magdalenastraat 12, Goes, tel. 6977 P. A. NELISSE Nlaawi Teege - Deze weeki 500 gram magers runderstooflapjes, nu 500 gram heerlijk kleargemaakt gehakt, nu 2 grote slavinken 500 gram varkenslappen F ZOMERSTOFFEN voor 0,75 0,60 0,25 Ook *s zaterdags de gehele dag geeopend 2,88 MO 0,75 »M»t» o oe eb o 3 a"""* ZATERDAG 250 gram malse lende -----l£0 100 gram runder rookvlees (van de spier) 1,00 Mededeling voor do «wenere van Noord en Zuid ■owolaad Heeft U een dan kunt U zich vanaf heden voor reparaties aan uw wasmchine richten tot 1 met ANWB-BOVAG garantiebewijs en conditierapport Fiat 1500 L, zoor mooie, ruime 4 deurs auto slechts 30.000 km. Ie eigenaar, schadevrij Fiat 1500 Contort, met schulfdak on radio, prima staat, schadevrij en 1e eigenaar 5000,— Fiat 1300 - 1500, diverse uitvoeringen, echter alle ,x.;2880,— tot 50% korting 'I Wasautomaten vanaf 498,tot 1398, j- Inruil tot 300, De kleinste winkel met I de grootste sortering i Electro,- Technisch Bureau P heeft nog reuze koopjes t Philips strijkijzers van 37,95 voor 27,50 p 11 (witte uitvoering) J, Philips draaltop stofzuigers voor 149, Erres stofzuigers van 182,voor 159, Philips 3 kopscheerapparaat van 85,— i» voor 65,— Diverse transistor radio’s met FM en vis- P serijband, tientallen guldens goedkoper i1 Philips radio bouwdozen voor de halve prijs en vele andere artikelen Moderne en klassieke verlichting bouwjaar 1964, Ie eigenaar en schadevrij 3500,— Renault Major, keurige auto on slechts 47500 km gelopen, Ie eigenaar, schadevrij 3250,— Citroen Aml 8, in zeldzaam mooie staat, 54.000 km, Ie eigenaar en schadevrij Vleeswaren uit olgon worstkeskoa. dus eigon kwaliteit 100 gram lever-- 100 gram gebraden gehakt Fijne vleeskroketten, onze specialiteit per stuk M VRIJDAG 100 gram rauwe ham Postbus 2 Womoldinfo Tal 011tt«MS (3 lijnwi) WU ruhiMn op.*. p p KfokstHNrt 17 - Telefoon 7G35 - Goes p JAN DE JONGE Th.PiU.d.WMe Nleuwstrsat 50-52 en 19-21, Goes, telefoon 7991*7/92 I I f f20 kinder- aa toj— oaArgoad mi M£ J f b Antraciet Byatraciet (alias par 75 kg) t V .p Tal. Bt87B-«tB. .1 OK baiahraa Alli Voor centrals verwarming. De goedkoopste brandstof. P P p ■p p Wmmmt U keien stookt A brandstof mat zijn «M eigen bekering, dia nog altijd kat moeste wordt gebruikt af wanneer U sBo stookt, omdat deze brandstof voordelig la aa gaaa vantargtag «raagt Het gaat U vooral om warwte aa gaaaHgbaid awt braadatof wear U *g aaa kast. Braadatof waarmee U zich veilig voelt dia ar volop ia aMN tot Uw beschikking vaa een goado kwaliteit la aa waarmee U kunt stoksti. Mot koiaa oa/of oHo vaa A CZAV bereikt U dit Voor alia voeding en varzorgingsmidAlan van Uw huisdieren neen At adres met ruim „30 Jaar ervaring Lange Voratatraat 62, Goes, Telefoon 6823. b.g.g. 6247, wat *n mooi en voordelig Wegens inruil op John Deore-trokkera verkregen: MF 166 te zoor goede stoet MFMXaMtMMpAnr MrNXIdMw MF361crtMv Te bevragen bil: Geeft Uw advertentie tijdig aaa ons op 1 Aim tefeibeonArlikte O mm. 1 nieuw* Ainmb.erm.rhlni 18 mm. 1 gebruikte AMmhortrin.rhim 22 mm in staat ipressor 1 cfl. ketel 300 Jfter ?rtaa staat [-automatisch 1» valt Philips Philishave 3 p AA4-/WA AAS-/IMS, AAS- 111,90, eierkolen-WB SA Gcmncnte Goes. Tijdvak SI jan. tMs t SA GcbsftM Mare Hubeftus Franctecus s.v. H- T. W«l- reva an A. J. Dubbaldam te Goes; FMsa bath. d-v. R. Suunnond an M. J oom to Gaea; Franeiaeua Joaephus, &v. J. M. Btdjorogge en A- A. Westdorp te Goes; Jeanette Helena, d.v. A. J. Haringman en L. Dimk te Goes: Jannetje Maria, d-v. J. J. de Kok en P. M. M. Nleuwkei L - - -■ p Cwitta uitvnArinnl Gaea; Abraham MaiVnus, Z V. J. Matt- Mjeaa en J. J. Wouters te Gora; Armenia* rie EUsabeth, d.v. A. P. Dierfcx en K C A Hulster te Goes; Henriette Jansje Helean, d.v. N. K van ZaMboranal an K7*^109» te Gone. J. W. Capello, 30 jr. en C K. de Staaft, 21 Jr. te Gora; B. ft- Seelt, 35 Jr. Gow en A. N. van Hemert, 22 Jr. Goes. Gehnwd: A naw Sebben, N Jaar. Gora en j. P. Abzahamse, M Jr. IGdAlbnrg. Overleden.- Keur, Jannet; Doemaar, He gehuwd G-< LI Wij habbaa Mg ateedg FI varachlUanA damonatretie- k I waamachlnaa. w.o. Miela, ASG, Candy, Phillpa, AEI^ f Pon an aan Uni-Lux was* LI combinatie. Stroom N.V. - f I Gom, Lang* Karkatr. 11-17, - taL 81100-MM. Na uur 11 tal. 01106-974. i I -»> WIJ hebban anknlo over- I jarige bromfietsen die wij 11 tegen zeer speciale, sotnmig* I zelft teg*n halve prijzen op* 11 ruimen. Doet UW voordeel 11 bij A bromfiatespaelallst I Jeremlasse, Goes. I-te Te koop: Renault Daup- 11 hine 1900 mei aehuifdak. jMoerbeistr. 11, Goes na T I uur en zaterdags. I-► Centrifuges van f 159.— I voor f 115,Edy mat be veiligd Aksel. TliAlijke I aanb. btj Jac. 3. Sandee, Ka- oeUe, taL 91106-1380. I -te Te koop: Agria frees I konmleet met freesbak, I kultivater. 3 atal wielen, I aardappelscharen, verstekaa en wagentje. Zandweg 18, ISehore, tel. 01102-1748. I -te Te koop: z.g.a.n. Zundapp I bromfiets '87. Na 6 uur of IV Mterdags M. A. Karelse, I Hurgronjestraat 8, IMnkens- I zand. I -te OruABr bendrecorderi 3 I waren f300 nu f338,^ I Radio v. 4 Breek. Goes. I -te Te kooo: Onal Frtrnnf l< Ford tnr "M Onel <a- dett W5 Wmea 1000 Gt ’64. Wmea 10W A. Ford It M A Ftet int D ■81. Gabr. Ver meulen. AutohanAt-Renere- I Heinriehtlng, Dorpsplein >1, -te Ta koopt I g.rt z Etna kolenhaard, kleur rrHs en «en zw*rte *ra»d»Hs reif- ’mdor. T* twvr-l Jullanastr. i KaneG*. -te TV hoon: ww»m««Mne Mteta A met w»»we«» na 8 I -nir. FfwnAzestraat 32. FAMUJEDBIIKWERK frrtkmi Ik PIimiiit” lf*?*^**^******z***te*^te*»*^<te«*»re^te«te- Radio van den Broek OK-baardpatroiaum Profiteer van da voordelen van een Redukti*- abonnement, vraagt inlichtingen. V jr., ongehuwd te Goea; ___rik LeenArt, 45 Jaar, «te es; Koning. Aria, 20 jr, ongs- huwd te Zeist; A Munck, Abraham. 88 •rk |e jr. wed. v. J. A Bots te Goes. fhpeveeevw a'a* rv’uiiiF.WB!#; MoAlbo*k bij A bezoroar* van „De Bav^ander" 1 EPCO C vol-automaftsch, tn c 1 Blitz compressor, vol ketel 196liter. DE SLAG OM DB LUCHT i Wsstwal U. OOBB. Telaf ara SMT. GOES -

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 2