zed O Het (zeer voordelige) einde van'’n opruiming DANSEN DANSEN een héél nieuw gezicht R L. BI r SUCCES Uit een klein étui. Goes I - Haktere» I Bar De Loods te Lewedorp Moderne brilmonturen GEZELLIG DANSEN bij kaarslicht Hotel ,De Kortenbeurs’ te Kortgene 13*s!,ï Bas Hen v. Nleuwenhuyzen VIENNALTNE OPTICIEN IwC. ••r geld verdienen TerkrQgbaar bij: TELEFOON m».C2M ■kat 1 - Sfeer en gezelligheid 2 i 5 I I I I I Advertenties worden tot woensdagmiddag 12 u. aangenomen. met medewerking van ,The Everly Stars* J. EVERSE Schouwburg Juliana’ Telefoon 7253, Goes Beter zien met het beste brilleglas CONTACTLENZEN Ook in de opruiming volledige kwaliteitsgarantie IN T WAOUE VAN DE L.VODSTSTD. GOES vee f iOS.— nu voor 139,— Geweldig, wat een nieuwe brfl kan doen I Je ontdekt hoe totaal anders je kunt zijn. Moderher, vrijer, zelfbewuster. Machtig als je duidelijk ziet hoe er ineens heel anders naar je gekeken wordt. Als je weet, dat je de laatste mode niet aan je voorbij hebt laten gaan. En die oude bril? Gewoon, veranderd in een fijne zonnebril. Voor zo'n gulden of acht Lekker modem En dat allemaal uit dat éne étui Kfoketraat 4 Goes »e<eee*eneeeeeeeee—e*ee*eeeee*< >e*—eeeeeeeeeeoeeeeeeeoooeeo4 i 1 Uw adres ook voer foto en Mm os» soeeo eeeeeeeeees omsimseeeeeeGeeea eeoMOBoosoosMossBooeooieeg Evenals vorigs jaren bieden wij om weer een om uw pfoiMvttjee on MeuwhoNin mecMmel BefooM eembevelendt Gebrs. Kriekaard Sluisweg 1, Kruiningen, Tel. 01130-1691. Ooeoweg 10, Krebbondijhe, Tel. 01134-318. eeeeeoeee—eeeeeeee ,de Prins van Oranje’ GOES SCHUTTERSHOF GOES Zaterdag 10 februari <*- DANSEN Muziek THE DAVID-COPPERFIELD STYL Aanveng 7.30 ér I? Uitgave en druk.: Fa. Drukkerij „De Phoenix", Goes. - Voorstad 24,'Postbus 5. Telefoon 01100-5915, b.g.g. 8399—6034. Giro: 3 26 37. |iiiiiiNiaanwiiHitiMn Mevr. M. Verhulst-van Loo Eeuwige jeugd ligt besloten in de gulden regel van Miss Arden: - reinigen - /Stimuleren - voeden. Pas deze regel dagelijks toe. De volledige serie preparaten van Peter and the Rising four GOES MOUSSELINE EN WBEFJERIEV, 20 Mttwe dessin» CREPE GEORGETTE, WOL-TERLENKA, donegal tweed JACQUARD. SPIE - BROCAAT L COUTURE STOFFEN^ MANTELSTOFFE ZEER VOORDELIGE COUPONS 90 cm bread 140 qm breed 90 cm breed KnlppeVonsn BURDA, SIMPLICITY, VOGUE m HERBILLON (met de vsiïige, gratis, knipverzekering) Bent ia Ne prty □at mag eek, wantSeze bijzoodea roden em oen Rl-ha te kapen. Er 0 X aarde gouden Rl-ha klank,hereIMj uttgebalonceerde regieteretemmoU regeling van tados afll Rss'ï Romp* .ta-;'a ISlRGtRRfcar-»!-»'- hMp n .bR Deskundige npbpwwfHg nmi en een uniek* ttworl» lbiwb tegen e*n epsciael tarfof Vrijblijvend inlichtingen VAMOR AUTORIJSCHOOL Lange Vorststraat 46. Goe», tel. 7067 an Jan van Brabntstrt 2, 's. H. H. Kinderen Zang John MHhow ^SMMgsKf [|j DCLTA BLUBS BAND p/a Donkoroweg S - TeL M11 B Kruiningen I 1968 n L» GOES. Voorstad 5®. telefoon 011000406. 1 - ZA1 Aamrang 7.30 aar. t X GAMZEPOORTBTHAATX GOES ■?i gaseDghoM en sfeer ia r I Geopend vee tot 2 uur. ,a> A* OPTIEK FILM I r I. MOOOSO Bij open haardvuur en discotheek r I I li'.taliatiobedrljf Noordzandstraat 34 Yeraoke - Tel. 01131-1226 -.1Ij -’-J .r vd KORTGENE ERKEND LEVERANCIER VOOR ALLE ZIEKENFONDSEN met medewerking van de H.T.S.-band. Entree f 2.— VERLOTING Zaal open 19.30 uur. Aanvang MS uur. Entree Laden'en donetsen Vrije toegang op vertoon van UdaMutMhapkaart I FOTO .Optica Kcmpmcn Lange Vorttitroal 57-63 - Tel. 0 1100-7351 Orke.t ,Tbe New Black and White’ De K. J. organiseert op 10 februari 1968 een dansavond in het verenigingsgebouw ZATERDAG 10 FEBRUARI PHILIPS draaitopstofzulger Ne knot U bij IAQ 10 FEBRUARI JE KIEST IN ELKE PRU8KLAMR rit dentallen modellen. Een bril op maat Passend bij de mode, paaiend bij js peraoonlijkheid. Er is ook wit de glazen betreft tegenwoordig een grote verscheidenheid. Bijvoorbeeld getinte of orttsfiiageldi glazen. Kom eens lange, je bent welkom! INSTITUUT SchooeheldsapociaRetB Hearspiefailito v volledige gelaatsverzorging. manicure. elektrisch ontharen. haaradvies bij uitval. roos e.d. (ook voor haren). cosmetische produkten. Beauty-Parties, kursus in 2 les sen aan huis. lezingen met dia's voor veren), gingen. ni DE ALLERNIEUWSTE MODELLEN IN ONZE GROTE COLLECTIE biedt U a.s. zaterdag een speciale attraktie tegen dezelfde entreeprijzen, n.l. het optreden van Reeds jaron bekend in Europa, maar sinds kort terug in Nederland. Lange Kerkstraat <1 Telefoon (01100) 7»S bpren wordt, kan hij het KbnWrrijk Gode riet rise. Tenzij iemand geboren wordt uit water on GeeeJ, ktn hij het Koninkrijk Gedt - riet binnengaan. jP yF PS erihfsr rne üt' i etttrl-m- 'xt 'aaiiad -Wmiini^^er1™ i -

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 1