u SP AIR F LO R E NCE DANSEN BEHANG Zomernachten in Zweden I *1 NU 3,90 S I DANSEN ta CafB - Reetearaet Slot Omde Telefoon 8962 - Goto Aamrang 19.45 uur m.m.v. trio Com Heogeetoper met zang van Co PoKHot Dansen li I p Nog enkele dagen opruiming van restanten! av S o GD WO is I] s il Louis de Funès MJ 1 AL UW VERFWAREN I GEZELLIG DANSEN kantoorbediende r Haarspelden RAMADAN’ ONTROEREND GOED CLAUOeNCH AGATHENATAN90N OSCAR leerling krumverzorgsters DE WILDE GRAND GOES ‘1 Indien iemand MODEHWS RITA COÉPEDSE 1 M7. Jeremiasse - £oes vcuv-| GOES A 1 4 1965 i LANGE KERKSTRAAT 44. TELEFOON 5369 wtaM teoooooooooeooooooo' orncMN eeeeeeeeeoeeeoeeoeeeéeeoee T WMv» •I ADVERTENTIEBLAD V O C R ZUID- EN NOORD-BEVELAND F B 4 o is 9 M N is Koopjes halen In Sturm's Boekhandel t s Kapsalon J. SCHOT Opril Grote Markt 10 Gom Tel. 01100-6830, b.g.g. 6539. - e b r Aangesloten bij de Nederlandse Huls-aan-Hulsblad Pers. Advertentieprijs 20 ct. per mm. Voorpagina dubbel tarief. Contracttarieven op aanvraag. Voor fouten in tel. opgegeven advert, aanvaarden wij geen enkele verantwoordelijkheid. HENRI Kt ADELSON Schouwburg Juliana Telefoon 7253 Gom Ook in de opruiming volledige kwaliteitsgarantie Werkster gevraagd voor de maandag. Uitgave en druk.: Fa. Drukkerij „De Phoenix”, Goes. Voorstad 24. Postbus 5. Telefoon 01100-5915. b.g.g. 8399—6034. Giro: 3 26 37. Knippatronen Burda. Simplicity, Vogue en Herbillon (met de veilige, gratis, knipverzekering) P - p. - bU kaarslicht Hotel ,De Korenbeurs' te Kortgene Het Roman! kwartet uit Rotterdam N Bo N m.m.v. ,Tha New Black and White’ VOOR AL UW GESCHENKEN Langs Voratstraat 45 - Goes Telefoon 01100-6398 (ZILVERZEGELS) COUPONS! in ,De Burcht* Kwadendamme met New black and Whits STURM'S c x ■i?M h KO Grote expositie van Oosterse tapijten w.o. de tnooiste exemplaren uit Perziè FAMILIEBERICHTEN ,De Bevelander' kinderfoto’s H. Hoogesteger NU 14.90 v GOES r- Solex - Puch - Rap bromfietsen, merker^ van Stokvis, merken van klaese. Telefoon 61M Zaterdag en zondag - 9 uur Dinsdag 8 uur 18jaar Advertenties worden tot woensdagmiddag 12 u. aangenomen. Zaterdag 3 februari Belangrijk: Importeursprijzen Zondag 4 februari DANSÉN Stichting centrum voor kraamzorg Vrijdag an maandag 8 uur Saterdag 7 uur Zondag 3 an 7 uur Dwaaer... onstuimiger Verrassexider dan ooit! a ale g Men kijkt naar U.... en Uw BRIL SCHUTTERSHOF - GOES Zaterdag 3 februari a4. DANSEN Muziek: The Buffoons en Smash Aanvang 7.30 uur 7- 20e Jaargang No. 5 1 fabr. 1968 Oplaag v. d. bl. 22.885 exemplaran. een andere loer verkondigt en zich niefvoogt naar de gezonde woorden van onze Here Jezus Chriatua en de loer der godsvrucht, dan Ie hij opgeblazen, hoewel hij niets weet 1 TknothoOs 63,4 Inzending V.E.Z.A. Vosmaerstraat 6, Goea w. a IB Ook veer fete m Mm. |0000000»00000400000000000000000000» >000000000000000000' 1 van 1 tot 14 februari. Bibliotheken, vult nu uw voorreed aan. 14 dagen groot voordeel. Met toestemming van de kamer van koophandel. Leeftijd 18-20 jaar, type-diploma gewenst. nS c i' voor l> P Sfeer en gezelligheid - Muziek voor jong en oud 9 4 i Advertentieblad net ei i opgenomen naar de -roman van BOSSE GUSTAFSON rWBB»r-r- Zstarriag 3 febnteri vee 10 tot IS sur In „De Prins van Oranje" to Goes 4 4 4 4 6 6 e i», i' if P i' GOES t f. 9 8 B B B J B ij MATHIAS MAUDE Ganzapoortstraat 28, telefoon 6063 Wl| raSee Uw oude bromfiets gaarne la on rogeloo eek do betaling deegeweMt. Vrvomd, rist Uetat erator op hst idee kweet: om nieuwe brill Insene imita U hoe ondom U tamtam Een markanter paraoon- Wkheid. U vorariohapor- bovor; vrijer- Ja en ook een Uw omgeving Is hat te Mng? Meer reepeet?... Gewoon door een ataravo Klok»traat 4 Goes (mnl. of vrl.) De nieuwste modellen In onze grote koüektie. Cbararaat etoarart m eBovfc. ZEISS BMUCQLAZBN Het boete voor uw ogen, ontepiegeld getint. KAMPMAN UW VAKMAN wijn.v O te Zaterdag S februari - en Op ons kantoor hebben wij eenplaats vacant voor een accurate FmetaMeetetfen, in terlenka, alpacea en ei leeerwnL vele kleuren en dessins, 140 cm. br. van 1430 NU 4,90 Weefjereey en mousseline, 13 dessin». Ml cm. br. Kantoorinrichting Korte Kerkstraat 2 Goes X X X X -> - 1 i B 11 r Uw kinderen worden snel groter spijtig, als u dan voor later geen leuke foto's heeft. Laat daarom maken bij u aan huis. In kleur en zwart-wit ■el eem op (01100) 4749 Foto- en Rsklemebureeu Koningstraat 6 Goes MO meter zuiver wollen Jersey, in aparte Jssqsisrd dsesins, 150 cm. br. van 28,50 OPTIEK FOTO FILM Pf/ica^^AllhiDpman IN hmwTJE VAN Dt L.VOESTSTD. Lorgt Vorststroot 57-63 - Tel. 0 1100-7251 i1;. p-.- i’ -- - Bont U de tienertijd ontgroeid, dan Zaterdag 3 februari ‘•’W Alle modellen en kleuren direct uit voorraad leverbaar, óók voor de hendel, door Nu een heel groot essortiment van de aller nieuwste modespeldjes KNfPSPELDEN ■ARRCTS - ATTACHES DMMMM SCHUIPSPELDCN uws PAARDENSTAART KLEMMEN AHm voor het hoer leder stuk Is volledig schriftelijk gogaraodeord zowel voor afkomst als gaafheid. x Zlchtzendlngen worden verzorgd. Importeurs 2e Const. Huygensstreet 44. Amsterdam, tel. 020-167697. In Goes en omstreken Mentallen referenties REBt EDOUAH) MOUHMQ MteateBM voor Zuid- en Noord-Boveiand en het eiland Tholen. vraagt per 24 april 1968 Sollicitanten die de huishoudschool of - I.KA4.-optei<Bna hebben geveigd ver dienen de Voorkeur. De 12-weekse theoretische opleiding vindt plaats in het Opleidings-lnternaat te Baarn of Doom. Leeftijd: minimaal 18 jaar. Inlichtingen kunt U inwinnen bij de Leidster-Do- cente, Mej. C. J. Moens, Beatrixlaan 26 te Goes Tel. 011006703 Ganzopoortstraat 18, Goes. Telefoon 6376 L Sollicitaties aan H. C. Baarends N.V., Markt 9, Kruinin gen. Tel. 01130-1751. I’ i» V. I' I* I* -1' ij 1 u' Wandversiering Raprodukties Etien Ute's tegen sterk verlaagde prijzen. ,^-7. - i' Allés moet weg wegens uitbreiding van de zaak. Om aateeOauauoMl gezelligheid en efMr Ie t Dar De Leeds KertgeM Bij open haardvuur on dlecothoek geopend ven 8 tot 2 uur vraagt voor haar filiaal te Goes een 1 ervaren Hoog loon. Prettige werkkring m L.JnlifhtingaNw lange Voratstraat 72-74 Telefoon 01TB04156 o

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 1