kei DANSLES' RTSBS" Dansen FLOR INCE DANSEN BARRETS ■ooch Stichting Serviceflat „De SchakeT i.o. GOES BARSER Muilak: HANDIGE MEISJES Vauf donderdag 9 nar knal B m het STOFFENPALEIS voor do allerlaagste prijzen slagen GEZELLIG DANSEN bU kaarslicht Hotel „De Korenbeurs” te Kortgene MODEHUIS RITA 0 COUPEUSE Wq vermaaea b, broeden, wijst de ongeraggldgn terecht. Bar De Loods KertgoM ROKO CONFECTIE ATEUER r f oes I f I S.T&- Jeremlasse - 1968 4,90 uimtsT 4,90 9,50 12,50 9,50 Ook in de opruiming: VOLLEDIGE KWALITEITSGARANTIE I KORTE KERKSTRAAT 44 TELEFOON 8359 aooooooooooeooeoooeoooooeeoeoooeeooeeoo 0,nnF00QT,rnA*ri 1 »fl F. M. SOOS B - -S 4 ADVERTENTIEBLAD VOOR ZUID- EN NOORD-BEVELAND Advertenties worden tot woensdagmiddag 12 u. aangenomen. Aangesloten bij de Nederlandse Huis-aan-Huisblad Pers. Advertentieprijs 20 et- per mm. Voorpagina dubbel tarief. Contracttarieven op aanvraag. Voor fouten In tel. opgegeven advert, aanvaarden wij geen enkele verantwoordelijkheid. Uitgave en druk.: Fa. Drukkerij „De Phoenix", Goes. Voorstad 24, Postbus 5. Telefoon 01100-5915, b.g.g. 8399—6034. Giro: 3 26 37. Ths Nsw Black and Whits wksfjhbsbt m mousseline oranras «-» 3,90 TEST Zaterdag 10 januari Knippatronen: Burda, Simplicity, Vogue gaHgrbilfoa. (Met de veilige, gratis, knipverzekering) ige VOOR AL UW GESCHENKEN Lange Voratstraat 46 - Goea (Z1LVERZEG - Met medewerking ven Oberboyernkapei DE ALPENECHO'S Muziek voor jong en oud - Slot Ostende Telefoon 5362 Goes AANVAN9 16.30 UUR m.m.v. trie Com Hoegaoteger met zang van Co PeMfot Men kijkt naar U.a.. en Uw BRIL voor al Uw advertenties ,TEST’ verkoopt eerste single! IN TMADTJC VAN DE LVODSTSTD. GOES Schouwburg „JULIANA” Telefoon 7253 GOES ZATKRDAG JANUARI beurt de kleinmoedigen op. komt op voor do zwakken, hebt geduld met allen. Ziet toe. dat niemand kwaad met kwaad vergelde, maar jaagt te allen tijde het goede na, jegens elkander en jegens allen. 1 Thewafonfcenuon 5:14,15. Inzending V.E.Z.A., Veumaeratraat 6, Goea. 20e Jaargang No. 3 18 jan, 1968 Oplaag v. d. bl. 22.885 exemplaren.- Vanaf 20 Januari nieuwe cursussen voor beginners, gevorderden en gehuwden. Standaarddansen Zuidamerikaanse dansen en dansen op beatmuziek. Aanmelden: dagelijks behalve dinsdag en woensdag. DANSSCHOOL JANVIER - GOES Zonnebloematraat 13 - Telefoon 7664. J i Dgeeegooeooeoeeeeeoeegoeeeegeoeoeaeeeeeeeoeeeeeeegaeoeeea Brommers duurder c vtech- u-1’. Go^rti COUPONS IO y Unie, eel 1 Blijk» brulk Ook voor foto on film I - -. p i1 Dit blijft echter niet duren, indien U duo oen brom- i' es, Barret lippénvsrzorging f. 2,50 Klokstraat 4, Gom vomAo L- - i i FILM FOTO OPTIEK 5 63 <W.: Bij open haardvuur en discotheek geopend van 8 tot 2 uur aeld» aens- i van ter FANTASIE ITOrriN Zuiver «cheerwol 30 daarin» 140 em br. RESTANTEN Terlenka Flannel Alpacca 140 cm br. NU rvoe- lings COUTURE STOFFEN o.i Jersey, Lurex en kamcaran 140 cm br. van 34,50 NU MOUSSKUNB M cm br. van 5,00 NV Gewridfo wet OM mo derne taanarM kan doan I Ja ontdekt hoe Md an der, Ja kunt rifo Medir- ner, wfor, mKbewunar. MacMg ah Je OukMVk riet hoe ar ineens teel ander, naar ja gekeken wordt Ah Ja waat dat je da laatria made niet aan Ja voert* hebt loten geen. En die oude MIJ Gewoon. - J l m.m.v. SCHUTTERSHOF - GOES Zaterdag 20 Jan. a.a. Da nieuwste modellen in onze grote kolloktie. - Charmant elegant m sterk. ZEIS» MiLLCGLAZEN Het beate voor uw ogen, ontspiegeld getint. KAMPMAN UW VAKMAN WOLLEN VOOBJAAR8- MANTEL8TOFFEN Irtab tweed, 190 cm br. van MAS NU BIJ voldoende deelname zal, behoudens goedkeuring van hot gemeente- bestuur te Goes en provinciale goedkeuring, to Gom oen eorvtoaftet worden gebouwd. WOLLEN SHETLAND Lodaa stoften 140 cm br. vm iaoo^u Confectie Atelier In Bab,- m kJeuterfcledtag vraagt enige voer opleiding tot modinotte 4 GOES v. dó it bé- - opent Bent U de tienertijd ontgroeid, dan ZATERDAG K JANUARI DANSEN ta CaM Reetaeraot -> Te koop: bromftate La*. »t merk Sparta, 3 vena. LoA.b. Te bevr. na 0 war, Kerkplein IT. Kapen». ;oo** 1 Speciale aanbieding Bet Timmerhui». Zusterstraat a. Goea. Prachtige hn»Mlea xende witte aftakvert vaar binnenwerk, bu» vm 4 Ur. voor f. 31.90. Alleen Mj Het Timmerhui». Het vertadree voor Goes. Ook voor de ba kende Hiator verven Cv ad re». -► Te keep gevraagd: VMN- corda. Telefoon TotNMM I VOORDEL» I Handverzorgingscreme mat lacto - citrol Barnat', handverzorgingscreme is een specia le creme voor de behandeling van brande righeid, roodheid, ruwheid, barstjes en klo ven, en voor da dagelijkse verzorging van de handen. Grote tuba f. 1,90 FANTASTUCn AANBIEDING X daarin» Jacquard, Wevenit, scheerwol van MM NU 14.90 UO cm br. I I -I—I —I 11 BIJZONDERE AANBURDU Jacquard, Soie-laine en brocaat, derntna - ,4 WALK THROUGH THE GATES" la de eerste single ven de bekende Folkrochgroup „Teet", die zaterdagavond in „Het Schuttershof optreedt. Ceec, Bas, René, Louber en Peter sullen saterdag sa, van af half vier in onze Fooobar deze eerste - bijaonder goed geelaagde - single ceif te koop aanbieden. En natuurlijk zullen rij deze plaat van hun handteken ing»n vooralen. Vanaf half vier zaterdag aA. FONOBAR „RADIO van MSN BROBK- Klokrtraat 17 - Goea Deze floL de eerste in heer eoort In de provincie, beetaet uit 40 óónkagMrftete me* befoen. vmt beweetag 4eer om eebfoger), 90006 14 tets itemiwReta ewt balesr 10 tMekemerlfote met betoon. Iedere fiat ie voorzien ven een badkamer of douche, toilet, vaste wastafel centrale verwenning, ingebouwde koeten, zonwering en oen oaneluiting op do centrale televisie- en rsdio-entenne. In de keuken ie eanwezig oen keukenbuffet met kodkeet, bettor on electrieche kookplaat. Voor elke flat i, op de begane grond een afzonderlijke bergruimte aan wezig. terwijl eveneene een beperkt aantal autoboxen beschikbaar is. Logeerkamer, zijn in voldoende mate aanwezig. Bshahro een aantal Mrvicedioneton, o m. huishoudelijke hulp, zal elke dag Mn warme maaltijd op de kamers worden verstrakt waarbij oen keus kan worden gemaakt uit 2 menu’s. - Een folder, bevattende uitvoerige gegevens, afmetingen, platte gronden en voorlopige huurprijzen dor flats, alsmede een aanmeldingsformulier, is op aanvrage verkrijgbaar bij een der onderetaande adressen alwaar ook nadere inlichtingen kunnen worden ingawonnon. J. J. v. AatwerpM, Middito. etr. 78, Gom, tel. 6468 A.' Kerkhof, BorgwOg 56. Qeee. tel. 5361 ,4. de Rees. Vegetzaageweg 82, Goor tol. 6020 vraagt voor haar filiaal te Goes een ervaren Hoog loon. Prettige werkkring o Inlichtingen: Lange Voratstraat 72-74 O Telefoon 011004156 Te!. 100-7251 iedere 50e bezoeker ontvangt gratis een grammofoonplaat van Test. o.*. 1 walk through do gates, Please give me the ke». Stroom NV le het "he mogeUJk. ZR dte de tapen twee jeer bfj ms NV gekocht hebben m drt bea«>M het ztjn t OM taoM- Bg gtmu wv ,,r*ta fo U belt m wtJ otaa> W Hear (elf Kerkstraat 11-t., pilOO-SOH. Na g 1 574. U heeft daardoor belangrijk voordooi. ,,WW nrVMWWW IIIVVV"V„, WW MWW pi W1 Ook inruil on desgewenst de betaling verzorgen i iA»ii xz/wxr II - COUTUBE MANTELSTOFFEN van Dormeull Tiria «n Spandon 190 cm br. IC van »,50 AANMELDEN: 'e-Haer Hendrikskinderonstraat 3, Gom, tel. 5167 Crfoe Oeeegotte. Boe egel twee* M wel tertewk» 140 cm br. 6.90 vahlXMNU woonn opgenomen het ,,Z euwsch Advertentieblad EBo xeterdagaveod gezelligheid on sfeer In ji Inderdaad, dóch U kunt nog steede goedkoop bij one terecht. Immers, per 1 januari 1968 zijn j weliswaar alle, bromfieto-prijzon belangrijk ver- hoogd, doch gezien onze grote voorreed kunnen i* i i wij nog enige tijd tegen do oude prijxM verfcagM I i' Dit blijft echter niet duren, indien U due oen brom- Ji j fiets wilt kopen, wacht niet langer, doch koop NU. 1 U heeft daardoor belangrijk voordeal. i „De nieuwste modellen, voor oude prijzen”, wij voor U. Ganzepoortstraat 28. telefoon 6063. ^^f>L in WexiB^^mm 9 A dsllS bdipML i Die kochten weten het.. ‘- f oono- >en twee Jeer bfj r~ dH beamen hei rijn dM m «uteondM e kunnen rich niet 6e eerste W I - 3 uur MMS- C’

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 1