GEEN DANSEN DANSLES 1 Dansen P fi» 3 L Uit een klein étui... een héél nieuw gezicht. i Van Biemen leeriiag-kapatar es aankomeade kapster GEZELLIG DANSEN bQ kaarslicht Itotel „De Korsnbsurs” te Kortgaaia Bar DeLoods HANMGE MEISJES ROKO BUNM, f mijn geliefde broeders, woest etaadvasOg, onwankelbaar. c o B OPTICIEN 1 4 GOES Jfl. J. Jeremiassp - §oes •*W N V Langs Kerkstraat 44 - TaL 5359 no V Muziek: I s As nvang 7.30 uur. .Haaaaaaaaaaaaesaaaaaaaassaaaaaaaoaaaaaaaaaaaaaaaaaaae 4 1 4 - 4 ADVfckïENlIÉBLAÜ VOOR Z P9( '«m’ WMRMMBIIW MM ID- EN NOORD-BEVELAND iarl T968 lawet'r- asMUR Advertenties worden tot woensdagmiddag 12 u. aangenomen. Schouwburg „JULIANA” vtrhrggbaar bijl één week verkoop COUPONS Uitgave en druk.: Fa. Drukkerij „De Phoenix**, Goes. Voorstad 24, Postbus 5.\ Telefoon 01100-5915, b.g.g. 8399—6034. Giro: 3 26 37. OOK DIT JAAR Wij govoci rf« met HOOGSTRATS GOES lange Vorststraot 57-63 - Tel. 0 1100-7251 i i ■jl Xrtwdoe IS JnnMri „The Everly Stars” schoonheid is r zichtbare gezondheid ta. ones ILL Pater and the Beat* >o<sesoeeeeooooo»eoooooeoooeeodooo KabpatroRME Burds, Simplicity, Vogue en Herbillon, (met de veilige, gratis knip- verzekering). - Voorpa Contrai Voor fouten In tal. advert, aanvaarden- enkele verantwoordefljkhekf. 20e Jaargang No. 2 11 jan. IMS Oplaag v. d. bl. 22.885 exemplaren. Vreemd, dat U niet eerder op het Idee kwame«n nieuwe MI Ineens merkt U hoe anders U kunt zijn. Een markanter per soonlijkheid. U voelt zich sportiever, vrijer, gedecideerder. Ja, en ook aan Uw omgeving is het te merken. Meer betarxj- stelling? Meer respect?... Gewoon,dooreannieuwebriL Uit zo'n klein étui. LEES DIT NIET!! :~W*e^ te bewogen eens kennis te komen maken Zaterdag 13 Jan. 19.30 uur DANSEN In „Slot Ostendo” Goes Coupons voor rokko mjaponnen couponSi Aangesloten bij do NoderiandM Huis-aan-Hulsblad Pers. - Advertentieprijs 20 cL per mm. ina dubbel tarief. ttarievon op aanvraag. 's Bil ogen haataveer geopend ven S tot 2 me hu|p veor2Mfvoef)nisdeea x per week Vanaf 20 Januari nieuws cursussen voor beginners, gevorderden f •n gehuwden. Standaarddsnsen - Zuidamerikaanse dansen en danaon op beatmuziek. Aanmelden: dagelijks behalve dinsdag en woensdag. DANSSCHOOL JANVIER - GOES Zuunebloemetraat 13 - ToWeon 7664. vsriMriztng: OPEL REKORD met radio, verzekering tevens l.z.g.st.z. 'en een wieg. t Maalstede 13, KapoNe. Tel. 01102-1730. StUtgarter plantultjos C. DE VRIEND Brommers düurdsr >o»»ooo»oooo»oeo»+»+oeooooeeo»eeooo Zoadsg 14 jMMri kant U wmt dansen In „De Burcht” op de prima muziek ven: „ST GILES SYSTEM Aanvang: 19.45 uur. o»eooooooooeoooo»e»o»»ooooooooo»»»< y»»aw»ooooo»o»oo»»»»ooooeoo»oo»oo»< BAL o l WSr 1 I Zaterdag 13 januari in de o ft „PrinsvmOranje’’ Aanvang 7.30 uur. Kaarten afhalen: Zonnebloemstraat 13, Telefooh 7664 - Goes. Dansschool Janvier Le»»»eeee»»»»»e»»»»eee»»»eeeeeoooes‘ Schettersbof Goes ZATERDAG 14 JANUARI a s. DANSEN O wevenit, jersey, scheerwol, j. trevira 2000, jacquard, terienka, trevira, coutureetoffen, p kamgaren, mousseline ■•ip»; her»- - j A I V „De nieuwste modellen, voor oude prijzen" I T- 1/ IM 1 ■on I i ZATERDAG 13 JANUARI. ’I 1 De bette service 4 7> »<>nt “blad OPTIEK If 1 V uwe gae- ch beier It 80 nu» ig en re» l s-J Telefoon 7253 klimaat. HEREN BRILLEN DAMES BRILLEN TUNER BRILLEN KINDER BRILLEN DE ALLERNIEUWSTE MODELLEN in onze grote collectie monturen mot B VokkonMge afpweiog FOTO RLM - PROJECTIE BM.W. persenonooto Opel vrecMeStB RIJSCHOOL Kepetaeweg 35. Kioetape Tel. 011444127 Cosmetica moeten berekend zijn op het Htmeer waarin U leeft. Alle Dr. r. d. Hoog FOTO FILM .Optica LKampman IN T UADTJÊ VAN DC L.VODSTSTD r. I I -- I I 1 A J •f I F* ,f3 V -*• Voor het vegen der schoor stenen gelieve u zich te wen den tot Hopman's achoor- •teenvegersbedr. Gees, 's-H. H.ktndereawte. 01. Teipotr. 44, Parfumerie KlokstrOst 4. Goes U voor eter^btj slecht* nos-esos -f sTSS over minium- ÏML teL ■Sm Frt» teel van iltketela psaeosieai 1U6 pla- en 1.75 x Jlen van «tirannen 1M Al- H.H. Kapsalon in Centrum Goee vraagt nette Brieven ^tder no. 2-4 bureau van dit blad i» w<| voor U b Ganzepoortstraat 28. telefoon 6043 Ook fa gibmlrte bremfleteon tanoee wij U vaerdeüg balpee On» stencilwer* 11 gelijk Irukwvrit. L»«t uw stencil- verte verzorgen door de tond's Copieerinricht Goes, Ichengseteaat 41. bsL-aiM»- J Te haam hseasfimi La« et merk 8perta, 3 veea*. te^-b. Te- bevr. aa 4 ms^ Kerkplein XI. KepsUs -U U KIMT IN ELKE PMJBKLABS^R SsMSM doSsruPasaandMI Uwtyp* Eawbrfla(H*as«.Oók*mtde glazen bars*t Want ook daar is taganwooidW «M SNia vwachaidsnhaM In. BtvwbeMd gedaas gtaasn, «mm- neer U veel In kunmScM worio. Da psridteha N> ea trifooaal gissen. Ba m4mm«Hc da aa taaie ontspispeMs 7' Least U het toch dan zult U beslist zaterdag a.a. eens een kijkje komen nomen in Café-Restaurant „Slat Ostende" te Goes Wij zijn namelijk van plan in de toekomst, regel matig (op zaterdagavond) dansavonden te geven Van vela kanten hebben we de klacht vernomen dat voor jonge mensen, die de tienerjaren te boven zijn geen fijne dansgelegenheid bestaat Het trio „Ceee Hoogesteger”, met zangerbessiet- gitarlst Co Polfliet on drummer-saxofonist Piet Baarendse, maakt op een plezierige wijze verent- T woord» en gezellige muziek -. De zaal van hot Slot Ie gezettg ingericht en taeft een aparts bar. Café ResüMwmrt Mat Oetaads N. v. d. Wolf en Trio Coes Hoogeeteger gezelligheid on sfeer kt Vogeizangaweg 52. Geen. leMoea 6040 vrssyt hulshoudolllko en wegenbelasting, kinderwagen VFMQt MlOS voor 1111 lOsg 1st medhieM AANMELDEN: CONFECWE ATELIER 's-Heer Hendritakinderenatraat S. 6o«s. tel. 5167 te aSea tMde oewebsd* in het werk das Hsras. vretende, dat tnv arbeid Her» 1 Corinthe 1424 I «ending VSXA. Voemeeretnta 4, Goea ERKEND LEVERANQER VOOR ALLE ZIEKENFONDSEN giszsn. Komt Ueene lange 7U bent wdksml Kli <S ‘S l w 1’1 l ET Te koop fc.- 8/22 N.A.K., G.E.K. eeltj«s in schimmefvrl] Prijs op aanvraag Ook mogeiijk op contract te telen en tevens gelegenheid om machlnael voor U te plan ten Vraagt inlichtingen Baarland, telefoon 01193-288 Inderdaad, doch U kunt nog steeds goedkoop V bij ons terecht. Immers, per 1 januari 1968 zijn i1 weliswaar alle bromflets-prijMn belangrijk ver- hoogd, doch gezien onze grote voorraad kunnen i wij nog enige tijd togen de onde grijzoa verkopen I i 11 Dit blijft echter niet duren, indien U dus een brom- P flets wilt kopen, wacht niet langer, doch koop nu U hbeft daardoor belangrijk voordeel „De nieuwste modellen, voor oude prijzen" A i! Ook- inruil on desgewenst do betaling verzorgen -up-.

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 1