uw garantie voor kwaliteit IV de magneet J 1 DEKLEDINGDOKSER DE KLEDINGBOKSER 1 fPT i. GEHEEL GRATIS VOOR EER TAXI een voorspoedig 1968. JAN DE JORGE AMZ FOTO P. v. d. LIRDER ZELF SCHILDEREN GEHEEL GRATIS: ARNBERG x HENDRIKSE’S HET HOBBYHUIS, RADICALE PRIJSVERLAGING BU DE KLEDINGBOKSER Paardenliefhebbers Als speciale nieuwjaars-aanbiediag beginnen wij met een buitengewone aanbieding van kristal huiskamorvor- lichting voor belachelijk lage prijzen. J. A. STOKMANS, ,,’t Venster” J968 DE KLEDINGBOKSER 98,-, 199,-, 115,- eRienz. TERLENKADA HEREN-REQERJASSEN RD ƒ44,56 TERGAL praeht REGENMANTELS NI 55,- of GEHEEL GRATIS: MMi KWeWW *i of GEHEEL GRATIS: ALLES GEHEEL GRATIS GRATIS REIZEH GRATIS REIZEN DE SLAG OM DE LUCHT MACHINESTIKSTERS flinke magazijnbediende 4 t r leerlmg-aachinestiksters 1 5 JONGENS JACKS 29 - 35 - 45 KOLBERTS 29 - 49 - 54 - 65 JACKS 44,75 - POLO PULLS - TRUIEN - VESTEN I kei eutels JONGENS TRUIEN - VESTEN - PULLOVERS I eversdijk-schrijveK 1O AUTO IK VERKOOPSTERS, leeriinp-maehiiiMtikstere 4 Donderdag 4 Januari 1968 Januari 1966 itG *'1? I AUTOCOATS 79-89-105 PANTALONS 25 - 34,75 - 39,75 REGENJASSEN 59 - 69 - 79 SUEDE-JASSEN 148 - 169 - 189 I HEREN WEEKENDERS LANGS VORSTSTRAAT 50-81, GOES. Taxibedrijf J. van Sabben wenst allen 4 a. r 1 3 3 3 igen 3 3 3 f' ,.DE CFNTRALE Telefoon 01100-6671 -5269 Frans den Hollanderlaan 7, Goes. 4 4 4 4 JONGENS KOLBERTS 15,90 - 19,75 - 39,75 ar KOSTUUMS Terlenka 98 - 129 - 148-168 Zuiver scheerwol 115 -139 -159 - 179 Alle spoor-, vlieg- on bootblljetten De kleinste winkel met de grootste sortering wenst U allen EEN VOORSPOEDIG NIEUWJAAR. JONGENS PANTALONS 18,75 - 20,75 - 22,90 JONGENS WINTERJASSEN 29-39-49-59 WINTERJASSEN 79-89-119-139 Papegaaistraat 15-17, Goes. Tel. 6783. De Bevelander Is het enige blad dat HUIS-AAN-HUIS op GEBR MULDER TOj JRrenlFlIle bei^WW rfTattl-raToir grondverf lakverf binnen- en bultonJ, beitsen, kwasten, plamuur enz. ontvangtU En. ooxs AAAAAVW Zweedse Bustehoudor-lnduatrio ooooooAoooooooooöa Metaalboren in diverse «taalaoertea HOUTBORKN 8CHBEP8BOBEN SLANGEXBOREN 8PCZDBOUN STTENBOREN Fa. J. Boor en Zn. Lange Voretetraat 1 - 4, GOES. Telefoon 01100 - 5927. (bij geen gehoor tel. 01100 - 7690). ■1 Radicaal verlaagde prijzaa I Spodatat In betere demee- en Rtataiian.8Q.|BemaaB.M-W»R Ilk. B Hakt - T«mom Goot Spiegels, Meubel- en etalage-glas U slaagt zeker in 1968 bij ons voor radio, TV of verlichting. Zeer voordelig Financiering Hoge inrullprijzen op TV en wasautomaten Electro-Teckatoch Bureau Magdalanastraat 12. Goes. Tol. 6977 Zuid- en Noord-Beveland wordt verspreid r'. II „DE BEVELANDER** DAMES! r WINTERHOEDEN o.a. Rochet heodoe f P RIJLESSEN RADICALE PRUSVERLAGINQ SM Prachtige, modieuze dameswintermantels en mantelpakjea, In dralon, terianka, zui ver scheerwol, met on zonder bont, tegen radicaal verlaagde prijzen. oa pNjd GEHEEL GRATIS bij aankoop van een damesmantel of man- of HERENREGENJAS GEHEEL GRATIS WINTERVAKANTIES BPORTCOMBINAT1E prachtig colbert on terienka of trevlra pantalon waardovoNa DAMESMANTEL of DAMESMANTELPAKJE la zuiver acheerwol - dralon tejfenka of andere prachtige kwaliteiten delUks 4 HEREN OVERHEMDEN i 9,90 - 11,90 12,90 JONGENS KOSTUUMS 59 - 69 - 79 - 89 BWt gratis, gratie ea aeg eeae gratie DAMES- EN HERENCONWCm En nu ook een wasrdevollo DAAIESWnrriRMANTEL OF HIMII- WINTERJA8 DAMES-of hORENREGENJAS (Torfonks) en Bel-O-Fast merkoverhemd en merkstropdas en merksokken. Bij aankoop van onze betere horenkootuume tegen de volgende - radicaal verlaagde prijzen f 129r- f 139r- f 149,- enz. BH aankoop van een prachtig HEREN KOSTUUM In TREVIRA - TERLENKA ZUIVER SCHEERWOL enz. enz. togen de en nog steeds Bij aankoop voor f 140,per per soon ontvangt U 5,- REISGELD oer persoon. w 4 Ingen i E i diverse n. gen lage in. rkte eden LI ERE estraSt 62 ELE. 105-318. raauiKN- ITSBB, tater «a... r I iden tanden .gebit o area, raat S, Gom k Voor oen zoor apart on mooi bruidsboeket r JFa. Reljerse en Zn. P. J. DEDREU én morgen XLE *g 47, Goes extra verlaagde prezen van f 129r- f 139r- f 149r- enz. enz. 49,75 - 54,75 FORTEX 7 1 11004554 8 4 t Gevraagd t HOé— V wordt geleverd door Tel 73T Qoetstr. 1 wenst haar cMMèto een veerapeedta Aanmelden na 18.00 uur Westslngel 32 te poes of Geeststraat 34 te 's-Gravenpolder ERKEND REISBUREAU Telefoon (01100) 7800 Het bestuur. Da Paardenbloem raad voor sloten ale: AAAAAAAAAAAAAAAAAAAfWVWMWWMWMWh >udfazanten C. Fier. Nl*ae, tel. i'-. P V M MS* ST* W »»Mg. iraarkt L - Lange Kerkstraat 44, telefoon 5368 Juwrher HorInqri Koitel -*rkstr. 12 Gors LI 5091 N.V. Handelmlj. Rimmelandstraat 5-11, Goes ■K Indvstriestraat 7, Goes, telefoon 7686 Wij kunnen weer enige: - TECTYL 8ERVICE4TAT10N Marconistraat 7. telefoon 5008. Goos Elektrische HANDGEBKED8CHAPPEN IJierhandel - Gee» oeeoeeeoeooeeeoeee met DE BACKERS COMPREIBORBI 8 CUTELS alle auto- a op elektr. in capaciteiten van 80 tra. 2300 L rata. Inruil oude installatie moeelijk Goes, Weatwal 11. telefoon 01100-5357 Ho’. V.H t «50 nee Kerk tal. 01100* 174. romp! tro- 00x30*30, :leed: kln- •11» toe- bromfleta, v-ett: ron- riftenkool intraat 14 i.n. 4-oe*». van rwtyn. teL in). e raiH eL e r*r>H rA rtAtattai-v wn- d*ns»i yxn ,H~» V- lingen dub- op goede entrum vrf( ivaarden. 9. 1-1 buro Er bestaat de mogelijkheid om in Goos en om geving een tolleneer en monster kursus te orga niseren met medewerking ven het V.L.N. en minis terie van Landbouw Belangatsllenden worden uitgenodigd om op dins dagavond 0 januari 's-avonda 8 uur in Café „De Landbouw” aamen te komen voor verdere be^ spreklng i k Resterende i, 4 k gaan tegoa soar lage prijzen w AwB68|W64toGUMNA r Lange Vorststraat 73, Goea d 4750i VSRVOUO- EN L068E LESSEN: t*M FONKELNIEUWE V.WaS Om. 8L Atateaasénat Telef M> SMS Osnaipiirts trast 18, Boen Tatefee. 01100-7818 naar ZON en SNEEUW vanaf 280.— voor 7 dagen of naar ZON en PALMEN vanaf voor 8 dagen VRAAG GRATIS PROGRAMMA en 7 tv b’ K-nel’e I- - - en leerllng-verkoopsters ‘►H. Bndrikaklnderwwir. Gom Telefoon M08> Bellair jelouzieén. Win- terprtfxen. t. 30,—'m3 en f. 18.voor mechenlane 1 Venater Gyizepoortatraat 1», Goee. tel. T010 ->• Te koop: Renault Dau phine ’00 «1 ’01 in goede staat vanaf f. 050,—. Ook rul len Baahartatraat Goee. Aanmelden op bovengenoemd adres Iedere 4 deg van 8-17.00 uur. 4 i Willem Zelleweg 33, Goes h Telefoon 01100-4120 Op verzoek voorlichting aan hul» SCHILDERSBEDRIJF v.h. C. WISSE 4 Wijngaardstraat 28, Goto, tel 01100-7267 4 woeat U eee voerapeedlo 1008 J k heeft plaats vgor een plaatsen

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 9