PTT j.f. hopmans telefoniste te Goes dekens BÜTAGAS I QUICK SHOP Snel- en nleuwreinlging V..r Verwarmings F TAMMIHGA r TRANSFORMATOR FAASE OFFSETDRUKKER. fit... is ie yerfekte aieiwreiaigiii HOEMSERVICE „DE BEVELARDE Voorstad 24, Goes, tel. 5915 z F 1 PIET HEINSTR.3-GOES voor - enz. T 4- o L I J SHELL TELEFOOMDISTRICT BREDA f 1 j M.ZANDEI Wij geven RWLES'met OPEL KADETT VLOERVERSNELLING OPEL Rekord Opel Blitz vrachtwagen Loop niet verder bel DEN HERER GOES ~*'7T------7 OMtzepoortstraat 6 Telefoon 6714 .4 4 van het rijbewijs BE ie een ver- 4 kleedt U goed en billijk AAAAAAAAAAAAAAAAAA Huissleutels Schoenreparatlea sinds 1898. Topkwaliteit vorfljado afwortdng Korte Vorststraat 12, Goes. Tel. 6709. GRATIS RiNQZEGELS. eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee o.a. ERRES, PHILIP* TAXI nodig? Rol op de-GITAX Telefoon 5907, bij geen gehoor 7756 ALTIJD MODERNER 1 a 1 SHELL NEDERLAND VERKOOPMAATSCHAPPU N.V„ WASSENAARSEWEG 80. POSTBUS ML>GRAVENHAGE. i. aannemersbedrijf W. ■■Si MEDEDELING Gemeente Helnkenszand Eerstelingen A en E plantgoed in diverse maten. Te levoren tegen lage prijzen. Onbeperkte hoeveelheden C. VAN LIERE Fa. «I. Boer en Zn. HULP 4 VAN MELLE KBk-Kbk-Vast! Dat Is nieuw, modem en handig! Nu Is er een flesaanslulting voor de SHELL BUTAGAS-fles met bijzonder snelle bevestiging. U hebt geen sleutels meer nodig! U hoeft niet meer te wachten tot uw men thuiskomtProfiteer van deze plezierige vernieuwing. r Ga praten met de SHELL BUTAGAS-leverancier in uw omgeving. Hij demonstreert u de nieuwe flesaan- skiiting. Hij geeft u alle Inlichtingen over het veelzijdig comfort van SHELL BUTAGAS1 STUURVERSNELLING L 5 In 24 uren Verzekeringen „DE BEVELANDER” W-- S* Schrijver’* Stofffenhuis J. BROUWER VAN Nieuw adres: van DusseMorpstrwt 92 Goot Telefoon 011004554 u morgen swy» ■bo te? SPAR AFDELING ZEELAND Speciaal voor otektroniks bel voor «iedere McMngM oL Schrijf z/*irzur. ir Goes, Middelburgsastraat 21-23 Goesestraatweg 10, ’s-Gravenpoldor, telefoon 01103-223. Lk4 WH fabriceren elk type Voor ra MODEZAAK vragen wij een VERKOOPSTER Geboden wordt •ER KLOOSTER Bring In het schildersvak strekt 4 Gevraagd wordt enige ervaring. Geboden wordt prettige zelfstandige werkkring en goed loon Schriftolijke of mondelinge sollicitaties te richten aan: H. C. BaaroM N.V„ Markt 9. Kruiningon Ooatelngel 154-GOES-Telefoon 76M toestel 219 of schrijf aart de directeur van rfet Tofofoondiatrict Breda, Oude V©sC4, 8<pda. Tafofonhtte bij PTT een prettig en verantwoordelijk beroep, werktijd afwisselend, gemiddeld 7% uur per dag en 5 dagen por week, aantrekkelijke salaris- en promotieregeling. Heeft u een MULO-dipioma. woont u in Gom of direct» omgeving, bent u niet ouder dan 25 jaar en wenst u nadere inlichtingen, om voor plaatsing op hot telefoonkantoor Gom in aanmerking te komen? Bel dan telefoonnummer (01600) 2 2111 Enorme voorraad voor alle bekende sloten als NKMEF UPS T 1 1 1 Hebt u van üw SHELL BUTAGASteverancter nog niets gahooid ven de nieuwe SHELL BUTAGAS-flesaanslultfngT Dan valt u WMrschijn- qk In om Bobled wear de nieuwe flosaansluiting binnenkort wordt L -•^w— o Onze agentschappen te Kapel ie: J. H. C. Potey, Bieselingsestraat 43 GeesTexttelh. Meulbroek, X. Kerkstraat 38 Yerseke: Textielh. Snoep-van Willigen. Noordzandstraat S Wumililinge: W. P. Weststrata, Wilnehnlnastraat 88 Welphaartadtfk Textielhuis C. Minnaard. Kerkstraat 40 Haai weert: Textielh. Bogacrt, Lengt Geer D. van der sleutels overbodig. - 0 I1 ,1— P - ll 1 dank zij de NIEUWE aansluiting voor de SHELL BUTAGAS - fles! - ■•UX >- - - i. U. v - H^t bestuur van genoemde gemeente doelt moe dat hot grofvuil m tuinafval op 8 Januari 1968 zal worden opgehaald. Wester^ldestradt 62 Telefoon 01105-3ia REPARATIES, Snellerbeter ea geedkapor1 Ook gouden tenten in kiüwtgeblt HereokaptaJaa H. SCHUSTER. Koningstraat 8, Goes heeft plaats voor een ZEIS8 CYLINDERSLEUTELS voor praktisch alle auto merken, worden op eigen machine elektr. gefralad IJZERHANDEL, OOM XVAVAVVVVWhhVV Gevraagd: huishoudelijke I. gedurende ten por week (flat) Bergweg 47, Gom -► T» koop: VUaaingen dub bele hoekwoning op goede «tand, dicht bU centrum vrij zicht, leeg te aanvaarden. Brieven onder no. 1-1 buro van dit blad. ->■ Te koop: goudfazanten en bosfazanten btj C Fier- looa, Zuidweg 4, Niaae, teL OllM-llfr' -> Draagbare redio’i van t- 9S.80 nu voor t 88.90 Stroom NV. Lange Kerk straat 11-17 Goes. teL 01106» 5886 b.g^. 0110S-S74. ->■ Te koop: reh. compl tro pisch aquarium. 80x30-30, met teakhout bekleed: kin- deriedikantie met alle toe behoren; Union bromfiets, toopfe. met buddy-eH: ron de moderne parktetenkoof rert voeels. Beatrixstraat 14 Wissenkerke. -► Te koop: z.xa.n. 4-nere. BleuMrd toercarevan met voortent A. Aüewtjn. teL 01134-303 fna 8 uur). Woninaruil. Wie ruilt el- - •^en wonin? aan de r»nH of <Weht btj Goes. "•f e vno» wo- *sin< dicht HH eeet-urrt wm ”Ussin--n R-feve- -»o. 1-5 buro van fc- Wit OF Ne»i«w»« - 1.38. Bledtate 3 Tel 733' Goes. Te koon mnnfe en 7 't.z. deluxe b« WemeldinoMwea la K.nerie -w ter w-w Wf Wij hebben plaats voor een magazijnbediende Het t tot aMbevsilng Aanmeldon tussen 8-12 on 14 uur Harlnck’s Verfhandel, Zuidviietetrsst 122. Goes oenaenisRgi^^»»»»»—»»»»6»06»»66 Donderdag 4 januari 19M B06»»»»»ese»6soeososs»ss6n»—»te ven eft vno* V* J Rö AoM AnVor NSB HNw »r*g. ^riiaor, Kreuketaarkt Goes. goed salaris prettige werkkring Lange Vorststraat 67. Goes. tel. 011004604

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 8