BO 8 BAAYENS Ij J Speciale maand-aanbieding: familie- drokwerk drskkerj Voorstad 24 Goes Tel. 5915 I I Fa: J Haardbankjes: samen 134,00 Ladenkastjes: SCHRIJVER-ZONEN FORUMAVOND MEISJE voor kantoor sn dlrectlekstsn Gordijnstoffen: De Phoenix” I Bergmeubels: OOK IN 1968 bankstel „TRIOMF onze prijs 495,00 bestol tijdig •f i' r Speciaalzaak bedden en dekens Lange Vorststraat 31-33, GOES Telefoon 01100-5564. AJombokondo juiste bewerking van de glazen vlotte service. DE SPECIAALZAAK VOOR UW BRIL - 7 t 3,— f 9,50 Klokstraat 7, Goes, Telefoon 7103 - f - 1 Done 2-pers. ledikant 2-pers. polyether bed 10 cfti dik 2-pers. doken 2-pers. matrasdek 1968 Een nieuw boekjaar Boekh. v.h. G. Verheule, P. Th. van der Weele, 1 Goes, I m Iddenstands- wonlng I I i I vanaf 11,50 - in skai vanaf 15,50 OCCASIONS „modem" vanaf 87,50 - „klassiek" vanaf f 106.—. Leuk om in de „hall" te zetten. esoeeeeeeeeeeeeeeeei WOONHUIS ^eoooooooeooooBoeeoooooooooooooooeoi 1 N. V. Bouwmaatschappij 1 vraagt Gebr. Mollet M. J. de Bruin laatste nieuwe tinten en deseins CRETONNE (120 breed) vanaf WEEFSTOF (120 breed) vanaf VOULE DAMAST vanaf enz. eeeeeeeeeeeeeeeeeee M. C. Baarends Corn. Eversdijkstraat 7, j Goes W. C. HssuM een klasse apart, diverse maten vanaf f f32,—. Bekleed U Uw stoelen of bankstel zelf Wij hebben skai In praktisch alle kleuren in voorraad 128 cm br. - a f 12,75 per meter. J. P. A. Rössel zitdag dinsdag van 10 tot zijn wij weer gaarne tot Uw dienst om met de meeste nauwkeurigheid Uw bril te verzorgen. In onze sfeervol vernieuwde zaak voelt U zich thuis. ruime keuze in merk-monturen en merk- glazen. H. m Dtfm en Er 1 Een van de meest geslaagde modellen uit onze kollektie is ons Zeer mooie afwerking - gestoffeerd met skai - Ipsse afiiisbare kussens - 1 hoge club op moderne' chroom draaipoot. „DE BEVELANDER" *■0*—ja Li.itjteit, Totaal NIEUW op het gebied van bedden is de „VARIANT-MATRA8”: U stelt 'm in op Uw lichaamsbouw. Op de VARIANT-MATRAS vindt U dus atlijd de ideale, meest gezonde slaaphouding. Aangepast aan Uw lichaamsbouw, lengte en gewicht. Dusslaapcomfort naar maat. Verkrijgbaar in de volgende maten: 80x 190; 90x 190 120x190; 130x190 Prijzen vanaf f 195, Gaarne demonstreren wij dit bed voor U. V I SINKE-DE GRAAG i 1- 1 Voor Uw eoopathie ie I SINKE-DE GRAAG t w' I TTJWf ft Inschrijvingsblljetten dienen uiterlijk maandag 15 jan.- 1068 te worden ingeleverd ten kantore van genoemde notaris, alwaar de kadastrale kaart tor inzage ligt De hoor en mevrouw vee dor Foee-Wery danken voor de vele goede wensen voor 1868 en bieden wederkerig de hunne aan treowon op 11 januari 1M8 Receptie van 7-8 uur in het Dorpshuis te Wemoldinge Toekomstig adres: Wij hebben voor Ui KASBOEKEN KAARTSYSTEMEN VOORORDNEJtS, ORDNERS. SORTEERMAPPEN ETC. Papegaaistraat 6, Goes GARAGE Colijnsplaat. tel. 01199-287 en 324 Te koop goed onderhouden vrijstaande t met grote tuin en berg plaats. Bevattende: beneden 2 woonkame-s. 1 slaapka mer. keuken, hall, w.c. Boven 4 slaapkamers, overloop en vliering Vlakbij strand en Veeree Meer Inl. Stooflaan 4. ’s-Heerenhoek tol. 01105-692 Direkt leeg te aanvaarden Wlthelmlnastr. 20-22, Goes, Tof. 01100-5305 tSBBBBBBBBSBBBBBSBSSBSRRRRR********* 1 - Te koop WOONHUIS mat tuin, binnenkort leeg te aanvaarden Te bezichtigen 6 Jan. van 2-4 uur Tervaten 36. K looting» foossoooooosososooosooooooooooooooeooi E mat Bovag garantie F Mercedes 230 1967. 10 000 km. niet van nieuw te onderscheiden, met schuifdak en vele accee- 1 soiree. Mercedes 190 D 1965 r Mercedes 190 D met ger. motor 1962 I Taunus 12M coupé. 29.000 km 1966 I BMW 1800. 43.000 km 1965. 2 CV l.pr.st. 1964 Opel Rekord Coupé 1964 Opel Rekord 1700 1963 I Uit de hand te koop met bijbehoren. Kerkstr. 12. 's-Heerenhoek. Direct op gebruik te aan vaarden. Te bevragen N. de Jonge, Naseauweg 16. ‘a-Heorenhoek Te koopruime WONING met vrije poort en grote tuin Westsingel 36, Goes Leeg te aanvaarden om streeks mei Te bezichtigen na afspraak, telefoon 01100-5683 Vereaigiag tot Bevordering der Hi Nederland, Afdeling Zeeland Vrijdag. 12 Januari a.s. wordt oen forum avond gehouden in *t BM Oeteodo te Goes. Aanvang sur. Het forum zal bestaan uit de heren i J. A. C. Brone, arte te Oost Souburg. J. Klolnepier, arts te Goes en J. M. H. v. d. Sands, apotheker te Weetepen Na de pauze zal het definitieve bestuur van de afdeling Zeeland worden gekozen Toegang vrij I Aannemersbedrijf Hoofdstraat 7 Hansweert Tel. .11S0-1M1 Gelukkig Nieuwjaar CHIRURG praktijk weer hervat. Het vrijdagochtend spreekuur in St. Joanna is vervallen M. C. HwniEnir Vogelenzang hun 50-jarige huwelijksdag I Je gedenken. Dat ze nog lang voor elkaar en voor one gespaard mogen blijven ie do wem ven hun dankbare kinderen en klein-1 kinderen. Gelegenheid tot feliciteren ven 4 tet 5 uur in Jtev Munk” Hansweert. 10 jan. 1968 I Bij teech rij ving te koop HET HUIS met schuurtje en erf. te *S Heer - Hendrikakinderen Oude Rijksweg S ter grootte van 1 A 1 cA. eigendom van GD bewoond door dhr. A. Bo'oert. eebrudr vonr 1 februari 108R BesfrhtHdng op 0 januari ax «an 1 Set 4 uur. lalfchtlnasn te bekomen on MachriMamMljetten in te leveren veer et ep 10 januari 1008 ton kantore ven dhrn Th. de Klerk Zn. te *8 Gze- Notaris J. C. Kram te Kapelle is voornemens t.V.v. de heer I. Kole te Kapelle bij inschrijving te verkopen boomgaard (appels on peren) aan de Tokeaburg- aoweg, groot 4.33.00 ha- - Vrij vee pacht dadelijk op gebruik na betaling Voor bezichtiging en nadere inlichtingen zich te vervoegen bij de verkoper, Ooststraat 25. Kapelle, telefoon 01102 1584 frultlaan 12-14, goes S***%***%**\*i******A^<V\***%MiAv*WWW BOOMGAARD KAPELLE X. xi s f Schildersbedrijf Tel. aangesloten onder no. 7393. -*■ Tekoop;, mooie Hoover! volautomaat (nog nieuw), lol beneden nieuwprijs: mooieI centrifuge en een prima I stofzuiger. Zaad<Wk 2, Krui-I nlngen. -► 'Zaadt op kontrakt Voort oogst 1M gelegenheid tot I het afsluiten van teeltkon-l trakten, o.a. radljax. itam-j bonen, tuinbonen, erwten, I peulen enz. uitsluitend tuin-l bouw rassen. Verder leve-1 ring van tuinbouwzaden **r>ll beroepstuinders enz. inl. Joz H Boone, Violenstr. 8. tel. 7837|j Goes. i Gratis monster van hy-R giênische artikelen en speel-1| aliteiten worden U op aan-U vraag toerezonden met prijs-1 courant Discretie is U ver-l rekerd. Sluit f 0,40 aan poet zegels In voor portokosten I Fa: „Imma" Postbus 82U I Rotterdam. 10 januari a^. bopon ome geliefde oudsrs en groot ouders Tsndtechnicus 3 uur Reparatie van KUNSTGEBITTEN Ook gouden tend Wear U op kunt wachten DE LANDBOUW Grote Markt 38, Goes -i Vrijdag 12 jan. hopen onze Sevo ouders J- C. vee Dalsa Bruskst hun 35 jarige bruiloft te vieren Dat zs nog leng gespaard mogen blijven Is de wens van hun dankbare kinderen, ver loofde en kleinkinderen Goes. Evertsonstraat 56 x'V T* voor ds overweldigende belangstelling, de vele geluk Voor de vele blijken van be-1 wensen, cadeaux en bloemen die we bij de opening van langstelling, ondervonden bij °°e nieuwe garagebedrijf mochten ontvangen, zeggen om 50-jarig huwelijksfeest, I wij U aHen heel hartelijk dank en wensen U een voor zeggen wij ook namens onze I spoedig 1968 toe kinderen en kleinkinderen I f de hoer en mevrouw Walhout onze hartslijke dank, ook voor do vele bloemen, ge schenken on gelik wensen A. L Goedhart H. P. Goedhart-Paauwe Goes, Juüanastraat 8 iawK s-z

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 6