TEXTIEL SUPER tafelkleden IÏÉË MANNEN 77MO i^BOURVILl LOUIS d, FUNES TERRY THOMAS a.M.GBUflDOUW fO /Q/a SAMEN Uit SAMEN THUIS F ALS HET WAAR IS/ EEN GOED BEGIN.. rritFr, TIMMERLIEDEN 5 Graad Gom - ToL 5165 vervalt om telefoonnummer DE GORDIJNEN SPECIALIST lager, rund-, ver jong paar- 'onen PHILIPS RIJK VAN DER POT (6118» -6151:: »o»d»ar»oooeoo»oeo»»ooooooo»<R»oooo4 aeegeeeoeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Bouwbedrijf Slotema n.v. eaige bekwame VOORSPOEDIG AUTORIJDEN 1968 lil DE GORDIJNEN SPECIALIST TERGAL o Aotobedrqf GARAGE NOORD een voorspoedig 1968 N.V. De Vitrite Fabriek Dat U in het Modehiis MODIEDZE, gebreide japonnen en pakjes kunt kopen veer 30,-, 40,- en 50,- dan is dat zéér voordelig, (eo het is waart) .x Voor alle reparaties li Stork Seshors grote 4.98 z 1 O •n j GOES JT pannbn „Df KLOKIOMWINKn.** p C Hartodt Lange Vorststraat 35 Goes Dnmitrtsn 4 januari 1968 snuari 1968 a nog veel meer A ten van in het LANGE V0RST8TRAAT 47, GOES. 0 Jaar <e .tolthd-mi F „DE BEVELANDER*’ voor Uw advortootioo ft» - DE P. 3 v 3 GANZEPOORTSTRAAT 15 e S 1 4 4 4 4 4 nette werkster voor huishoudelijk werk 2 morgana per week Aanbieding:. CAR ELS Garagebedrijf Emmastraat 4. Goes - N.V. Philips’ Gloeilampenfabrieken Fabriek Roosendaal r A. BOONMAN, eeeeeeee—BR BSfr - s eaeeeoee—BBBBBi X;;< Vauxhei Victor VauAail Create Opel Bmz. platte bak terne ■-I prip-crlc* fabr. Epco en Compac. Cap. 1W3. 6 en 10 ton J. DE JONGE, ♦♦♦•voeoooooo»o»eoooooooeooee6B9< Slagerg M. L Koster »»4»eooooe»eeoeo»e»ee»»»»eee996B9W leoeooeoeeeeeeeeeoeeeeoeeoeeoeeeeeeeeet FAMILIEBERICHTEN „DE DEVELANDER” toeeeeeeeeeeeeeeeoeedieeeeoeeeoeoeeeeee i - »»eoooooooooooooeoeoo»oooeoepoeeoo' „DE BEVELANDER’ Vauxhall Bedford Gebruikte automobielen 1963 j 1965. 1966, 1967 1964, 1968. 1967 1966 1964 GARAGE e Centrum Zeeland N.V. «s. - N.V. PHILIPS’ Gloeilampenfabrieken ,S>62 1 1062 t iakiMte^A 6 a ijzwi, alias 1964, 1965 t Vert 2.— ekt wear in vorm, lats bijzonders e 1- Daza «Mek voordeel in BOODSCHAPTA8MN 4 RE15TAMKN Beklat U onze etalage «ana RAT «SO OPORTCOUPt aan tot 45 jaar V?' Xf- t Z Grate Markt 4 Gom TaWeoo 4015 NH»tAM)RUi i i PHU IPS e aaaaMtaMu» «AMR»ram *MMB •CHOOLTA58GN PARAPUNRS AAodtouaa bonnetterie: Balmain, Kübler, Kanna, Gispa, Molyneux en de fameuze collectie „ELLE” uit Parijs ooooox »aaa*a« Aanmal don: Voorstraat 32, tel. 01107-347 of bij, de Hoofduitvoerder: tel. 01107-489 en ma- er en ■n be- i Oo«t- tsinrel it ves* rif die vensen Gevraagd: t Donderdag da vrijdag 8 eer zaterdag 7 en 0.30 uur zondag 3, 7 en 9.30 uur maandag Lm. woensdag S uur 8UEDE WANTIN lichte bieden atari»- -> Wij zoeken voor onze Adres Markt M Kerkplein Dorpsstraat M Markt 4 DtjksÖaat 1 Hoofdweg 40 Kerkplein 1 Met ingang van 2 januari 1968 (01180)-3143 t 0,71 - f 149 - f 139 t 0.90 ham, rook- Kapsalon In centrum Goes vraagt nette letrlingkapster en aankomend kapster Brieven onder no. 1-4 bureau van dit bied i-63io •—ge UNO NO" nee rd ispoelen iter luten bodig koor Goes. 4 ER ;k O Hoek Lange Vorst Ganzepoörtstr. Goes, tel. 01100-7514 BOM en gril- ■n 17M. a 1000- euzeot *12-196: P. Tn isplast. Gevraagd BEZORGER voor „Algemeen DegMed* M. A. do Ruyteriem A - Goaa, tei. 41190 5555 -»- Bel OOM en oom mate* tours komen direct nteuwe lichtpunten aanleggM atea* kontakten bijmaken eSa. 0U09* Aan al onaa reMea MUMKfa NMMMAARI Aiiuii iiRikaalnr Goes, Leliestraat 19. telefoon M39 VOOR MEER ZEKERHW M 1900 I T I h t HoteVCaff/Restaeraat De T endbeuw De Zwaan De Koophandel De Korenbeurs De Goede Verwachting 1 Wapen ven RiUand Vertoefc van/lot 1S.4O-W.1B itAo-iajo UA0-S0A0 MLW-M4B ISAO-ISJO U.4S-1S.U 1&4MBLU O One nieuwe nummer «vordt WISSENKERKE aan Uw televisie, radio, grammofoon etc. kunt U zich richten tot f 540 t> f 5.B0 t 3.75 vraagt voor dlrekt Va«d»a« Vhra Opel Kadett D Opel Kadett stationcar Volkswagen Slmca 1000 B M W. cabriolet Austfri Cambridge ^^^e- - r r/. 'n Menigte dessins, altijd in vorm en frans elegant, voilé Plein Jour. Zo Frans als Parijs, en even elegant. Kijk naar de ragfijne weefsels I en .subtiele dessins, gedrukt of geborduurd. r En het Is Vuil Zo schoon. Zo droog. En dlrekt weer in vorm. Iets bijzonders deze voile Plein Jour. N.V. (eigen techn. Dienst) Lange Kerkstraat 11-17. Goes, tol. 01100-5866, b.g.g. 01105674 i Onze nieuwe (verlaagde) prijzen Kom kijkwee keuree ANWB-BOVAG garantie 2 deern Fiat 500, 800, 850: zuinig en voordelig div. uitvoeringen, prima staat vanaf f 2250, Trabant 601. slechts 26000 km gelopen, In staat van nieuw, slechts 2000, Ford Taunus 12 M, zeer mooie aute. 1966. Ia eigenaar, schadevrij f 3750, I dame t Slmca 1000 GL. zeer mooi, slechts 50000 km lopen, schadevrij 3500, Renault R 8, prima staat, slechts 2250,— 'Triumph Vitesse 6. uitstekende staat f 4250, Forfd Taunus 12 M. 2 kleuren, 1964 f 2900,— Fiat 1300 on 1500, ruime keus, wanner U oen goede middenklasser zoekt, vanaf f 3750, Th. P. v. d. Weele Nleuwstraat 19-21 en 50-52. Goot Telefoon 7991-7792 Spodele aanNodteg Weetwai 11. Goes tetoteon 011064387 J uk uk.»: Stroom N.V. Langs •trast 11-17 Goes. M 5855 b e s SI105-STC Stalstraat 5-7, Telefoon 011007172 Goes Wenst zijn clHfntMe r, .-r - 1956 Licht werk Goed loon Gratis bedrijfskleding Gratis busvervoer Goede sociale voorzieningen Inlichtingen ieder dhwdaga vond MarcoMetraat 14. Oom. Teteteoa 01100-8092. (toduetrietemhi). \G *n9gec B. RUK. i k p a Pi evteelalewag 6a. 'a-Gravaapofdar. Tel. 01103-406 J -► Spuit Uw oven na het bakken en tendan weer schoon met oveemtatasr Lsa. D. A. DsngMeriT de Gaper. Toentad Ta. Geee aasteogs jn een vangt U s^ terug vwr uw oude scheerapparaet Stroom N.V. T mg- XeA- straat U-IT Goes. teL 9U99-. MS Ma «U9O40A plaats Goes KapeOe Krabbendijke Kndalngen Lewedorp Rilland Ovesanda sómcttatlee schriftelijk aan Fabriek Rooerndaal, AM. Personaelzaken, ZwaanhoeMr. 1 4 4 FteMKtertag

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 3