r DE GOESE VERFHAL HH "f vwr Uwlrih INS en VERGADERZALEN WIJNGAARDSTRAAT 37, GOES TELEFOON 01100 - 0217 SCHRIJV - ZONEN TIMMERLIEDEN Groot schandaal chauffeur en bijrijder, if I Voor Uw reparatie VoorVERF BEHANG Firma Blomaard Zonen, ii ERMERINS IL Firma Vleugel ’t Kleuterhnis Papagaaistraat 14. Goee, telefoon 7966 Van der-Graaf - Goes Complete kantoorinstallaties GEPLASTIFICEERD HARMONICAGAAS Ir KRIJGER-TOHRS „De Klokkeuwinkel” „SDCCES”*^ Weekreclame Firma JAN GUNST, Beestenmarkt Goes KwalHMHhgiri RNISAAND f Korte Kerkstraat 3, Goes, telefoon 8317 I ^Sport en opvoeding I VOOR HEM EN VOOR HAAR! MMMi H I Adverteert In .De Bevelende^ De „Prins van Oranje” <»»Mieeooee«eee»«»») nnebloem” Ooes-Noord... gezellig winkelen Brt 1 taderc ■|i bij or woUav hoogd wij no Dit bil flets t U hhe .£>e n Ook ii wij vo en Haflinger vindt de Centrale Keuring voor Gelder- hangstenkenring 1968 Deer de Koninklijke Vereniging ..Het Ndderlandse trekpaard” worden, inge volge de bepalingen der paardewet, ge durende de maand januari de jaarlijkse verplichte hengstenkeuringen (voor trek- paanlhengsten en Haflingerhengsten) ge- ..DE BEVELANDER" J mama fcg t. 4- Vraas «F- SMtavaaaff I tt 4 aag 10 tot 000 sasMMB i SCh Di saae, i I *1 1 I Donderdag 4 januari fï&B ««si Opril Grote Markt - Telefoon 6209 aankomend kapster Vi vc 'et Willy Engelfriet Uttj Fa. Goe Voo Tale b.g-i Giro r Schildersbedrijf, glas, verf en behaag, wenst cMttUle een voorspoedig 1968 Advert woenst >eeooooe«eeoeooeeeoo«eeooeeeeoeeeeeee Fa. J. Boer en Zn. 'ooooooo—ooooooeooe looeeeooeeoaeeaaoooooooeooooooeeeeeeo J? >»«OOOOOOOMOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO»^ i««««e««eeeeeeeeaeeeeeeeeeeeeeeee«eeeez /eeeweeweeaeweeeeeeeeeeeeeeeeeeeeweei Babyhul* „DE GUNST” Opril Grote Markt, Goee Kortemeestraat 22. Bergen op Zoom «eoeoeeeeeewoeeooeeeeeeeooeeeoeèe.eei vooral Uw reizen VERFHANDEL NOORD ’s-H. H. Kinddrenstr. 35, Goes. Telefoon 6473. J0 -ISI laoggggeegggggeggeegegnMgg—eeeeeeeei T Oorlogsnasleep kar- --^-. -.—.T-tS nwt .1 2 beet* •n Ts kc 1 BaarL 1» en MMMMM MM War eb> MwrJMB I am»»» a.KwaMM, I K: (1 Corset speciaalzaak a I*- I Tetofeea SIM I f NU ;T I i N.V. BOUWMM Wilhelmioasiraat 22. Goat. tel. 01100-5306 Gevraagd da ij*S 'T* •5j- f v 0*8 b -.11 ParaHaiwao 1. Goes, na half 5 Pr. Philipssbs 15. i telefoon 8740 Lj de dood f «wam. die U kamt toch aok a.s. saterdag gesellig dansen te het Slot Ostende te Goes Wij bieden de a.s. moeder een grote keuze in baby-uitzetten wiegen, commodes, ledikantjos en kinderwagens Het juiste adres voor moderne monturen an do glazen, ook In getint on ontspiegeid ct, nu J t/SjjiÈ.- -+• Te koop: voetbalschoenen maat 40. Roggeveenstraat «7 Goes. Goes. Opril 5, telefoon 8703 Gedipt Camp Corsettièro 1 Alg. verzekaringea Financiering auto’s, bromfietsen, huishoudelijke artikelen. Lage rieten Bij overlijden schuldvrij Telefoon 01106-626 slechter van ge- i dachten en de J. F. ven Anrooy Zonnebloemstraat 35 Goes, telefoon 8054. Alg. Assurantiekantoor Heinkenszand I ‘s-H. Hendrikskinderenstr. 33 1 Goes. tel. 7874 Te koop: Bruidsjapon m. toebehoren, maat 40. Casem- brootstraat 23. Kwadendam- me. Koopt goedkoper in de restanten verkoop Zuiver echeerwollon -dames jumpers 14,08 Kleuter jecke leeft. 2-6 jr 19,00 Lange broeken 6,95 Mutsen 1,— Wenten 0,60 Positie kleding Pakjes 14,60 Enkele jpponnen 9.50 Haast U. deze artikelen zijn beperkt igdsleass traaf 4, telefoon 01100-7107 Gen ze Ook k worde Alsmfasiam borkproflel aluminium platrend aluminium. J-preCM cos. pianaseharnler plastic preHelen Ijserdraad - waslijn aylonkoerd - touw Uaerkattdel Gacs Gevraagd: leerllng- kapster T.V. Radio Bandrecorders Grammofoons „Electra” L Vorststraat 89. GOES Telefoon 6070 Fri- - van 12.iT voor SJO, fluitketels - van 5.50 voor MS, peaeoMtek weegschaal slechte 12J6 pla- stic emmers nu 1,80 en 1.78 1 pits petroleumstellen van 13,80 voor 9.78. maatkannen 1 Itr. van 2,48 voor 1,85. Al leen bij Zuidweg ’s H.H. klnderémtr. S Goes. tel. 61100 - En voor een nieuwe gas. I U toch beter keus .uit 80 mo on re- -► Te koon: Soar's brom fiets. koopje. Zuidvlietstr. 41. Goes. -► Gaat U kundig voorlichten over roestvrij staal- alumlnium- Tefal enz. Op alle pennate zllverzegels. Zuidweg t" klnderenstr. 2 Gom, teL egoe-aan»- -» -► Geen beslagen ramen met de Anti condensspons f. 2.- D. A'. Drogisterij de Gaper Voorstad 7a Goes -► En vpor dellen, eigen r naratie. Zuidweg 'a derenstr. Gees. Te koop: Gitaar z.g.a.n. met hoes en riem L 80.— Pruimestraat 8 Gom -> Speedwash „Delta" Wij zijn geopend maandag, dins dag, donderdag, vrijdag van I' j Bustiaaiarkt tXGoeo, telefoon 01100-7283 UW AYIA4PECIAUST C. HARINCK Lange Vorststraat 35. Goes Avte boriogoo met onbreekbare veer, worbe eldest van eigentijdse vormgeving en Zwitsers precisiewerk. Elk Avte noiioge te 2 jaar verzekerd tegen verttee en diefstal en hteei uetlisissl (dus in alle landen) gegarandeerd. Avte, Zwitserse pnciste-borioges aUn er Lange Vorststrsst 48. Goes, tel. 7067 on Jen ven Brabantstrast 2. 'sH. H. kinderen tnvalieden voor 4e m tegen Deze was vrij van IMS losten tagena 85 vliegtuigen met aö'sovjët-püó- ten en technici alsmede 400 pantserwa gens. Toen Franco vorderde beloonde de Sovjets met de_ uitlevering waarde van H/i mHjard dollar.^Hat'goud reisde vanuit Cartagena in 4 Russische schepen naar Odessa en vandaar naar Moskou. De Russen behouden dit goud en vorderen bovendien nog 50 miljoen doller van Franco voor de wapenen, waarmede zijn tegenstanders hem hebben bestookt Dtt bedrag weigert £panje te erg vrijmoedig. En begrijpelijk-is dat tn - Spanje de wrok tegen de uttleveraan afloste. >Het wm thans de laatste aflossing. van het goud, dat aan het héle volk be- Hltler-Duitsland zond aan Franco het 1--- 5000 man sterke Ctendor-legioen, waarvan 350 man sneuvelden en voorts vliegtuigen en munitie. Berlijn eiste voor zijn hulp 80 en 70 aandeel in de koper- en ijzer mijnen van Spanje. Tóen Franco dit tot 40 wilde beperken, weigerde Berlijn de hulp voort te zetten, waarop Franco toegaf Hij kon de hulp niet missen. In de twee de wereldoorlog losten de Spanjsarden de schuld ssn Duiteland verder af door het zenden van de 18000 man sterke blau we dtvtaie, waarvan. 4000 man in Rusland sneuvelden. De Duitsers stonden toen bfj Spanje voor 15 miljoen in het krijt. Fran co schold hun dit kwijt en Duitland be taalt sinds IMS 1,7, miljoen Mark per jaar aan Spanje voor hot pensioen van de dienst, en met jk«a de rijkelük tettertak ena en n» ■MlrL Ta’r'vïn'g«ui^'.”in de Ameri kaanse bladen uitvoerig vermeld, consta teerden oen en ander. Deze gassen va rieerden bovendien in een dergelijke mate als alleen 'een grootindustrie Itan produ ceren (Egypte heeft deze ^et) on telden tQr zware verglfteu OA^ hei sarin. Eén van alle levende i een gebied ran M vterfcanto km bevinden. Een hele co, rfe wn aware gifgMMi ie door do Egyp- Mieren' op de royalisten van Yemen ga- ---• A« gfirn Imaft «larfLaRAne^f^A pFQDCCJU. X1WE 3* StK miun lMWIMJM«Bimsmm ii DEBCV^ELANDER ook Ie 1968 Uw advertentieblad I WAAROM ZWUOT DE UNO 7, SF heerst algemene ongerustheid over de leiding van de VNO. die te veel in Ruo- s»eh vaarwater geraakt. Ze zweeg en zwtjgt over de uitmoording van de zwarte bevolking in Zoid-Soedan. Maar roei sr- ger ia dat ze aok zwijgt over het gebruik van gifgas in Yemen. Het betreft niet enkele losse gevallen, hoe erg deze op zichzelf ook reeds zijn, doch stelselmatig serie van honderden gevallen, waarbij duizenden zijn vermoord. Het gmrhied- de door IljoMhins, Russische vliegtuigen in Egyptische dte blijkens d i»i i 1 vm m dergelijke, te kaansë bladen uitvoerig vermeld, consta teerden oen en ander. Deze gassen va rieerden bovendien in een dergelijke als alleen 'een grootindustrie Ean produ ceren (Egypte heeft deze ^et) en telden sier swore vergiften oa. bet sarin. Eén sarinbeen van l’Wb?boeA na ontploffing tengevolge van alle levende o zich Mnnen een gebied van 260 gram allerhande 90 ct en 250 gram bitterkoekjes 108 cent Fijne sortering koekjes gebskjes Zaterdag: boterkoek, plm. 250 gram 50% roomboter 116 cent en [4 slagroom moorkoppen 1.30 5 Deens luxe 89 cent - Spaansbrood. aan heerlijk koekje met amandelen 130 cent per 250 gram Breed ee be^reSbakksrfi ->■ En toch slaagt V voor een wasmachine beter bij Zuidweg. Zanussi automaat 648.— inruil 308r~ duo slechte 648 te betalen. Vraag teL bij Zuidweg 't H.H.ktaderen- str. 2. Goes, tel Cim-MM -1 as pennett Ben dew» oorlog te betrekken. Noch de secreten*- ÖMMnyig gunaokt. noehookaMnr - - - «reut do conventie «Udruktattlk soerei UNMCUWJAAR NIEUWE VOORNEMENS Laat het echter niet bij voornemens blijven maar begin 1968 goedl Neem NU r*M- U wan heb toch al 20 lang van plan Nu goede rijlessen tegen een voordelig tarief Unieke theoriecursus Vraag inlichtingen VAMOR autorijechool werden ge- Het gaas van de toekomst. Gaat jaren mee. i v Ook In ander gaas hebben wjj een uitgebreide sortecing. Telefoon -7261-6173 Gevraagd: leeriingnaai- stera. Gehele jaar vast werk Amberg N.V.,. Industriestr. 7. Goes, tel 7886. -► Bellair zonwerine scher- iV^s °S I b^WfrlM van 1836 zepoortstraat 1». Goes, tel. - 7816 WAT IS DE STEEKKINOr De strekking van de dodelijke probeer sels in Yemen is, zoals o.a. In het Neder landse opinieblad Elsevlers Weekblad met cijfers en feiten wordt uiteengezet, dat Rusland bezig la aan zijn atoomkernbe- wapenlng een gUgasbewapenlng toe te voegen en de testproeven in Yemen zo geheim mogelijk (Radio Cairo loochende plichtagetrouw elk gebruik van gifgas en noemde alles imperialistische 'laster) op Yemense royalisten Whrden genomen om op grond van de resultaten de verdere uitbouw van de bewapening voort te zet ten. Dit geschiedt, aldus os. Elseviers Weekbladverder, omdat blijkbaar Rus land een alternatief voor de atoomkern- oorlog in banden wil hebben. Zowel de USA als Ruatend zien met vrezen en af schrik tegen de gevaarlijke atoomkern- strtjd op, maar een gifgasoorlog behoeft niet noodzakelijk zulk een atoomkernoor- log tot gevolg te hebben. Breekt eventu eel een eonf&ct in Europa uit tussen da Sovjets an bat Westen, dan zou Rusland een aanval met „conventionele wapenen" beginnen, die de neutraliteit van Amerika inzake de kernwapens kon waarborgen, meer de gifgassen als „conventioneel" zou insluiten. De Benelux met name, die ach ter het smalle W. Duiteland vrijwel in de voorste linie Ugt, moet erop rekenen dat •p vijftal sarinbommen in één slag alle verzrt van af Frankrijk tot Denemarken volledig zou vernietigen- Bovendien zijn fifgasam noodkoper dan atoomkern- ng en. bieden ook nog bet voordeel 1 gebied bet door chemische --- aanvaller alloanvarkoop vm MARMOFLABT zien en hun gebruik te bevorderen. Het voetbalspel behoeft in de lagere school niet te worden geleerd; het kinderlijke balletjestrappen heeft weinig met voet bal te maken, de werkelijke voetbal is heel wat zwaarder en het spel vereist een zekere spierontwlkkellng. Wat ze ervan weten moet, doet dé jeugd vantelf we! op dit spel immers loep aehtrtal in de apoeS- wereld. Bellair jalouzieén. Wln- terprijzen. 20./ml en f. 23.voor mechanisme t Venster Ganzepoortatraat 18, Goes. tel. 7916 Gevraagd a voor de huishouding, wegens huwelijk l Hoog loon, 5-daagss werkweek Dane keuringen vangen aan te Raaljo op wfansdag 3 januari, gevolgd door de Cen- trala Keuring voor het Noorden des land, die donderdag 4 januari a.g zal werden gehouden in de overdekte hallen van de Prins Bemardhoeve t- Zuidlaren. Bfj deze gelegenheid worden behalve een aantal 3-jarige hengsten die voor het eerst ter keuring komen, alle dekhengsten uit 4* provlnclM Noord-Holland, Friesland De meeat geapacialfa eerde babyzaak la hot centrum ven Ze eland to - T. ‘is Taak van het onderwijs Het lager onderwijs, dat behalve het aan brengen van kennis voor een belangrijk deel ook een opvoedkundige taak heeft, kan de -sport niet verwaarlozen en be- uvuuowa. v,yu«a I hoort ze in haar program op te nemen. Ze 8-21 uur. Woensdag en zater- I moet dit terrein niet aan het spontane dag van 8-16 uur. Bierkade I initiatief van de Jeugd zelf overlaten, 3 TeL 7338, Gom. I doch methodiach en programmatisch aan ---ni [de sportieve opvoeding van de jeugd lei- Te koop: i.g.st.z. snel- I ding geven. Deze taak is voornamelijk brommer (Berini). Te bevra- I voorbereidend. De «igedlljke sport begint gen: Ruisdaelstraat 4, Goes 1 pas na de lagere school* maar juist daar- -► Voor Candy wasautoma- lègenwoordlgTng vöor^Noord I band aan zwemmen en gymnastiek. Vroe- en Zuid-Beveland, met een I 8«r vermeide men zioh op de lagere school door Candy erkende Tech. I met ..vrije en orde-oefeningen", die prak- a «.1 t 1— JL U\-A 1«AA L-UA— Stroom N.V. Lange Kerk straat 11-17 Goes. tel. 01100- 5855 b.g.g. 01105-674. Opvoedkundig De opvoedkundige waarde van de sport beperkt zich beslist niet tot de lichame lijke sfeer. Wanneer we spreken over spor tieve mensen en sportieve opvattingen in het maatschappelijke verkeer, doelen we op kwaliteiten, die juist door de sport beoefening bijzonder wordt ontwikkeld. Sportiviteit beduidt hulde aan onkreuk bare eerlijkheid. Natuurlijk zal de sterk ste en bekwaamste winnen, dit aril hij ook en zet er al zijn krachten voor in. Maar hij zal een grondige afkeer hebben van trucs, die de uitslag te zijnen voor dele vervalsen. Zeker, in de duurst be taalde sporten komen tegenwoordig veel trucs voor. Dat doet het geld, dat door zijn macht de betere sportiviteit onder drukt. Maar daartegen moeten we strij den. Gelukkig is het so, dat de sportieve speler op heel wat meer sympathie van het publiek kan rekenen dan de succes rijke speler, dte zich aan trucs schuldig maakt. Zodra het publiek het gevoel krijgt dat alles alleen maar om het geld draait, blijft het van het sportveld weg en ver liest de belangstelling ervoor. Dat doet da sportieve geest, die onuitroeibaar met de sportldee is verbonden en daarin niet teleurgesteld wil worden. De sportieve speler laat ook zijn tegenstander in ztjn waarde. Hij erkent, dat deze zijn best deed en het niet zijn schuld is dat hij het moest afleggen. Hij zal ervoor waken de ver- slagene te honen, te vernederen of te kleineren, hij Is bescheiden en hulpvaar dig. Er zijn vele deugden, die het stempel dragen sportief te zijn en in het maat schappelijke leven op alle terreinen grote betekenis hebben. De ontwikkeling van het sportleven beduidt tegelijkertijd, dat het ganse levenspeil van een volk erdoor wordt gesterkt en verbeterd. Daarom is het zo goed dat de lagere school reeds er zich op toelegt aan de ontwikkeling van de sportiviteit de juiste leiding te geven.' niet alleen om de lichamelijke maar tme veel meer om de geestelijke waarde ervan. uit de oorlog overgebleven b van <|e blauwe divisie, alsmede weduwen en wezen. De Spaans partij had Russische hulp. Deze groot, alleen in de herfst Russische schepen in dé haven van Car- f z X- ten en technici alsmede 400 pantmrwa- CL replubllkeinse minister van financiën Juan Negrin de Sovjets met de uitlevering van de Spaanse goudschat ad S18.000 kg ter 1— irdc *-/■ iiuljaau uOÏiar. Hei goud reisde vanuit Cartagena in 4 Russische schepen naar Odessa en vandaar naar Moskou^ De Russen behouden dit goud - mnjvvil dollar van Franco voor de wapenen, Iers hem hebben bestookt Dit bedrag weigert Spanj' betalen, de Russische eis is dak ook wel erg vrijmoedig. En begrijpelijk is dat In Spanje de wrok tegen de uttleveraan hoorde en waarvan het héle volk na "de oorlog weer moest leven, vrij diep zit Indien de Russische hulp zo groot is ge weest als hun rekening zegt overtrof ae de hulp van Italië en Duitsland in aan zienlijke mate. Ze wm inderdaad aan zienlijk, zij het dat de rekening wei wat aanzienlljker is dan de hulp. De Russen hebben daarmee hun bedoeling Gibraltar is hun niet uit de gedachten. En men sist hoeveel werk de mlnlnstsn vm fi nanciën ook meer dan 30 jaar na de oor log nog kunnen hebben aan de nasleep. Degenen die Spanje de weg willen voor schrijven moeten niet vergeten, dat Span je zelf met vele dingen rekening moet houden. deze wapens en. -- dat na leegmaktag van het op <»«te^" •mtofiSMweeriom woorden gereinigd onbeechadigd in handen van de aanval komt Het staat natuurlijk niet vast dat Rudand een dergelijke aanval van plan is. Maar bet staat wal vast dat hst tn schending vM de conventie van Genève Stek een vnldoende gtfgasbewapening aan* admit an tot sulk een aanval in staat Ml Men mag uit vrees veer moeite dit met stilzwijgend veertel laten pSM» H* l. te eM realiteit, dte de aandacht vereM M met name voor de voorste westelijke NA- vo-landen wd buitengewoon acuut móst te werden genoemd. De parlementen van de ‘iix hebben hierin oen tak. Brengen I «te tanden done dreiging niet ia de| tor tafet dan moeten de kleine het dOM, M Groningen en Drente opnieuw voor Trekpaard dekking gekeurden eventueel gepri- s 1 - s vraagt voor direkt met MM r— voor SAO, fluitketels - weegschaal slechts 12.86 pla- - I om is de voorbereiding»van groot belang Voor Candy wasautoma- We denken voor wjd dè lichamelijke op- ten Stroom N.V. alleen ver- I voeding betreft voornamelijk in dit ver ger vermeide men zioh op de lagere school mpf wHiae mn nrrim.swefdsnlnMdm" dim rtv*mlr« I tisch al heel weinig om het Ujf hadden. I Het kan beter. Zwemmen moet vroeg wor- I den geleerd behoort men algemeen te I verstaan; wie het jong leert heeft er le- I venslang plezier van. En gymnastiek geeft I heel wat beter dan de reeds genoemde [vrije- en orde-oefeningen leiding aan de - I soepelheid en vrijheid van de Uchaams- I beweging. Wat zwemmen in het natte I element Is ,Js gymnastiek op het droge". I Voorts stellen we de vraag waaróm de I jeugd wél moet leren zingen, maar niet lerep dammen of schaken 7 Zingen is (natuurlijk goed. De kerk was er oudtijds I niet vreemd aan, dat dit niet werd ver- 'Igeten. Maar ontwikkeling van de denk- 11 scherpte door het leren «temman en schaken kan even nuttig worden geacht. De Russen zijn ar worden, dat ze hl_._^_ I RusaiMhs jeugd heeft er een groot nut I en veel genoegen van. Als de lagere I school een goede voorbereiding heeft ge geven valt de verdere sportontwikkeling meer toe aan het clubleven: het gevor- I derde onderwijs heeft nu hoofdzakelijk I de taak de gelegenheden hiertoe te ont- Dezer daten betaalde Spanje het laatste miljoen lira af op de Italiaanse vordering wegens verleende hulp in de Spaanse 1338 tot 1838. Het is in teressant an leerzaam de aan de betref fende vordering vert>ondan onthullingen te bezien. Mussolini zond Franco in juli 1836 12 vliegtuigen, later zond hij er nog meer, hoewel Clano*a bluf als zou Italië 1800 vliegtuigen en een hele divisie troe pen hebben geleverd (waarvan er 6000 I man zouden zijn gesneuveld) wel wit erg I fascistisch yu Op 8 mei 1940 werden de I Spaanse schulden aan Italië op 5 miljard I lire vastgesteld, op welk bedrag Spanje -1 ieder half jaar vanaf 4942 1 miljoen lire I Hitier-Duitsland zond Franco het volgende dag. vrijdag 5 januari. land plaats in de overdekte veehallen te Doeticbem. In de week daarna worden de keurin gen^ in de Zuidelijke provincies gehou- Don erdag 11 januari presenteren zieh d hengsten uit de provincies Zuid-Hol- land. Limburg en Noord-Brabant in de bekende Brabanthallen te s-Hertogen- booch en vrijdag 12 januari organiseert Zeeland als slot een Centrale Keuring J?Jenst voor de gehele provincie op het Markt terrein te Goes. Naast bet grote aantal oudere hengsten dat op de keuringen zal verschijnen komen nog 40 jonge 3-jarige hengsten (30 van het type trekpaard en 20 van het Haflinger-ras) voor het eerst ter keu- welke nieuwe categorie als steeds in het middelpunt van de belangstel ling staat.

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 10