OUVI ch SEIZOEN OPRUIMING .nimumi’ dé ooievaar OPRUIMING! p bazSe y--- 1 y-i ’J'1 e SCHOENHA OES cncnjïdh'Cfitc'; K. IT il -71jh; 7 'NU SCHOPPEN DE SCHOENPRIJZEN ..J„' J i te.-11 .TRiouroN BADSTOF - I MOLTON DEKENS 1-pors. voor f 1,99 »ter\ r De laagste prijs te grootste keus t - Henriksen TandartsAYpóelce j DONDERDAG I 17ianMari zeziq i inschrijving I tèUcoop: J HWXW°ONHri8/ mef .«èmrtje werf. c r 7- r 1 Trie Pyo 15 januari begint onze ■MM - 7 Z- biedt C 7 -■■■• CITAX/ lot adres voor PlaatstU eens een pijltj 1 tot 12 woorden f l,— Elk wöord meer 8 cent pumontuuf H /T 7. WITZ BRIL Sch< Een M met^ ZEISS Op alle textieluitzetlan 10 procent WifeJtPTIEi ..Li nstgebitteji b& RKPABATW saÏAm^geed -4 A g- ïlstcftfeerder/ Reuze koopjes in Iduderkledfag zie etalagesi. j- meuxN ^ïna/u januari Restanten van onze le klas Jcwaliteitsartikelejr rken r Uf» tAFéMMT - ««peaalé koopjes IA- R.W. SLOPING Ij inschrijvindr koop:r' f *BM HBBKMHCT t v. d. Kohier WEQl Fa. C. ORANJE VoonUd GOES f'/'-.x 1 r F 'TIP1? rgerijke stond von Goes HL s Burger e va-SL w Z Jebakz. v. F. Vermeule en*F. J. Swart Zoekt U. ben nuttige hobby? ^Openbare verkoping DE BEVELANDER" 5 voor vw I T. r •- De speciaalzaak voor uw bl - PARAPLU IE5 vanaf f 4,98 5 sert 1 a j 7 v« v« rwv 7 I Badstof bendejes 34 ct ft r. 31 van GOES rtrt te. eeeoaeeeeeeeeeeoe S£r ?wo» U zo«M eo»»»ooo4»6»ooooo4 Vw W' r e V van f 49/— YMfUJfmr van f 103,45 voor f 88' ÉS ET. te aan- iri taa», raring Sterk en -r on een wel PANTIES vlot model met primo papeorm van 13,95 voor f 7/ i,S0 voor f WJPS voor f |,«5 is nog fta.Ver- r*g 1» Ja- o^rmiddags tt lrDe Ko ne Dorps- ■enhoek, in verkopen, •ke van de wijlen me weduwe Martma <fd °p !t Dorps Tvergetelijke cd hebben band, heidsi, 55 stuks, GELDBEURS vamf 79 «ent BABY KLEDING spV^prljW V 1 van 7-9 uur In ^e van f 9, DAMES FYAMA*S van f 1340 v**r f 12,45 BEHA'S Ai B on C «pb leuke modellen voor slechts f 145 F 40 ct per meter tegen HALVE PRUS het tuiste kous kwaUtdt, voer slecht» f .41 X nuari 1»B 10 Sur In ook koopfea in KIR 7.... -J\ v Positie corseyW prime pesvorm van f 21,25 VOOT 16,98 •^*X« T P i' i> tl -. i' OOP bonden 7^ -I - voor f 1035 140 n pO 1^£wn^f«4Mv 3 voer f 3,05 voor f >0,15 4 Z ‘J -f X Wj tla vrfjwf'i’o» 1 L1’ z 3 vanNiei Mdenweg 31, Wolph aartsdijk 0400^61 linten I sanerintalcaartw) (ndlen rfkoelïjk] in Januari te kohamj BABY-BfrZET SFBOAAL ^4 merkhriers, 4 fntork pandjes, 4 inter), hemdjes, 4 borstrokjes, 4 glansgorefi truftjes, 4 flanellen luiers, mplton onderlegger*, zeep, A poeder, 2 pakken vor- washandjes, 4 sRöogdoekjes en 2 kaarten veilig- J. J. Verdult, 29 jte «s M QgT.Wtetekrjr. Enge?’ WitesrAl fr te KruininRin e Ctepelia de Schipper. 36 jr. echtg van J. C'Vwbnigte wonende te Wemeldinge 7 1 W’.. Donderd DoAderÜig IB >|enuart 1963 W>‘ A I. r In velj V f 7 Hi uw len I s veie blijken ■UMSa^ter- - ~w~« ite gel T E Stl Y lick en c ntuE f 3,98 Ji Vido Met ZH4 i i 3-5 In' i asei voor te groet en ,gebi w ent| Crêpe-mouss -- voor onze in dit 8 SCHORTEN vm f 8,55 imlrig dl- r idi- lortji L98 Prins are. I. BADJES, REISWWMN te If. >Z. ■j t - 1 r 4 on Vo itha Me \vi>lti dir n. intoor iszand BOODSCHAPT ASSEN $4», 3,4», tert Wij n t. J hebben wij op- t O v s-B Hendrilukl Goes Tslefeeo M08 O telmat 44. h Feeliestraat pekking op 23 0.00 uur. tuur van te koop hteirtedng Sens mijn en klein hartelfjk UW Toil met ..De Voordeligs dekens VANAF f 12,40 Coupons balatum Wollen Delan truitjes div. k Wollen Delan broekjes 2,40 en f en 4 dag vary dhm Th. de Kli ZtJ te 's-Gravenpold Ichtingen n Ichrijvingsbf ïren voor of febr. a s. ten j 4’ - LUIERS» Ie keus foutloos f 042 ding per I Vmrt mes nachthe Gebloemde f! mes nachthei in de maten dchtiglng sic n aan de Hi te e-Heerenl aanvrage bekomen Ijetten in zater- itore k Interlock jes en -bre Diverse res1 hemdjes vj hi 'voorkomeni van enke direct ot/li JARRETELGOROELS mot lu» kant van f M» voor f Ijl - STADTASSEN Bprssele aan: 30 st. staandybj V» te aan -sloping Jeugdge- -I f 13,90, 9,93, 7,79 d dame dienstb ACTETJU$B>r, IM^r 7,00 4 M Wil l.« Gd een te XJ 28. tefl 73 ca- ^iiden/t op geb her opent sulks ten v erfgenamen vrouw J. vaa de lbo HBT W T8 Ontrul peril I S UUI Nod nieuwe variaties, r r ;~4 .1--.4 T irïna Brusket echtvereni- |ken. in^ gespaard le wens ^ktade- cte ^indiensttreding z. v. M. C. vsn Westen en M. Bakker d. v. A. Smallegange en P.’ G. R.'Ruige d Christiaan, x v. >/uik. eel beewtand ta de ge- retnlngen aan e d(jk, ter raa Ijegeha I nov. 1M3. lagsrente van i gfgekocht •komen en tten voor IpnderitjiM of op ^pntore INDEBOMEN u het Plein, en PLATANEN in heX Noorder- |je te Borsselk nltehtingenter sechetarie indelijke FKom uw eid^kSlle gn 29 jan f2 tot 4 u bestemming a' MERKSLOPEN 42 x 72 van f 3,25 voor f 2,41 -I» i 7- toUffi te ep<aJ voor Zfc Zolders S»~jYuid- WKlnat ideKXge» Flinke ma^t dames c M» Restante dames t 1.68 lehNM* ea C. 5. rre^L 3. Geoeen - MAILLOT Een papr nl voor 45 ct ontspiegelde glazen De mees/ jr. d. v. J. H, Distel en J. Haspel ■a, 66 jr. echtB van ,C. C. van de Jgcoba Maria Renne, 33 jr. ongehuwd Maarten Jloogestegen 75 Vermeulen TCornell» vaC Bov«< 82 PORTEMONNAltS vanaf V 1 Maggihe Hutrélijl jaru a s. Dapidrers Caft Hi 82. Hein Recep Jfe T< Gj 7 .- i!. -!» z. r~ "Cv;.i ït'’ f X ^'-i. f sp< intasi Demes kepe pyama’s, get Effea keper! berenpyama’ Jongens- en pyama’s, eff bloesnd v.a. Pyama jasje perflanel me (heren) 3J4 Gebloemde 345 Nylon cloqu< pyama’s, kor spotgoedkoop Tricot interl, pyama’s maa Effen keperf ^>rEn EQM^n. Goes Kam- SM76 i y- s ,i VAGENS enkolo stuks extra goedkoop 1 T tv. sch Moderne dam f,49 - S. Prima modelh dames steppii B H. reeds va spotgoedkoop tno^^^ Wit fflr he gens-onderg Herenbroek; Herenhemdj Jongensbroe Jongenshem Fantasie ge: hemdjes en Spotkoopje 1 damesslips Crépe-moua Kalle/voorkomendo/werkzaamheden. te le verkoopsters iter KOFFERS vanaf f 5,94 JASJES, ROKJES, PAKJES, JURKJES, VESTEN, LANGE BROEKEN X D "Si 7*' J L I - BOUWSETS y voer I» jfcewtjn Ondertruuwd: BigOMa Marines R»! I. Dorpsstr. (d 5 90-17 00 U. f 14,10, van f 31 r- voor f 73-,90 ■Sf>^7,75, var» f 97^— voor f 84,70 I, van f 109r— voor f 93,10 ^MERKLUIËRS Te kous^ 7 fputloos, pgr* 6 stuks van f 730 voor f 6,95 - Badstof KEUKENDOEKEN I n’19 Johanna CaUiai hun 30-jarim ging te tierde^; Dat ze prog lai mogen, blijven is\d van Kun dankbare rery met verloofden? hifwd- en kleinklndei Goes, januari 1963 Voor \te belangsn bij mijn zeg Ik r vrouw, kindh kinderemXal dank./ bekend rnd Wegens hu vragen wij le verkodï enszaï van 1 dig adres:\ ■ne Hilleduk 202&^Rot- Zaterdag 12 jan. a.a hopen ondb^g^iiefde ouders/ van Doled RAPtUIEJHMfS - opruiming bij 1 |HH Het R.K?'Kftrkbestü *s-H^eraah<^k werVl IgsUMtlg rHecc I KrnMngen aJ afandweg 1T tef fw vaa 4 ara 86 •Khtiglng op/maandag ^dfcsdag 28 J tekens vai mende typen. jaar. 3LBURO, Telefoon \2«7S TsIsfécNi *•- Ms^elen, die ons afsd van 'Wolphaartsdjjfc 28 decAJ.I. in huis tot e^o< aangelegepnè gemaakt; ze ncir\y(dank. ^Burgemeester en TER HAAR-R0 "1 4.-^' Tijdvak: 18 dec. Vm 2 Jan. 1983 z T. M. P.t Di< r- jfe- S^tsehorre. CJBoone, 44 jr. en A. v»n Sabben, 47 W. H. Vervest, 23 jr. en.M. J. Slat H. A. H Verstraeten, trtjr «n W. J, C. Jeresniasse, 25 jr. en P. Kol« Stans, 35 jr. en H. Soutfree, 8< rtrkavelmgi erceel is V itingen te 1 irijvingsbiljt perceel afir 1 leveren vod ruari 1963 ten dhm. Th. de Ki te 's-Gravenpok stagnde êp llggbnde in del Kloetingne I >tte -van 1 f 1 ^jAnna Huberta Neeltje, d. v. M. C. Braat en A. M. C. tiaderamte. 9 de Pari Stefanu« Emmanuël Maria, z. v. G. Th. Witkam ea LLM.Baree Evert Maknte, r. v. M. (J. van Westen en M. Bakker Unda NoeBe, d. v. A. Smallegange en P.’ G. R.' Ruige Ronald Hai\>ld Christiaan, z. v. G. A. Jonker en L M. Grilter Hendrika, d. w. M. M. Does en C. J Maat Martinus Baudot van dezS Willem t te Kortte Gehnwd: Irt/lchtlnagh en voótv/aar- •den aaivde Pastorie.X Inhering Inschri jfbrmf- Jm tot 28 januari I9ó\ W P- de Nooljer, dart - notaris - waai va>K bet vakante de te Heinkt Maats gehad 4» de no\ris D. C. kum zaïop zater 19*8 des vc cal capacitei' functie omvafkleiding geven vaa de btnnenromende goe- en ofderadministkatie en de 9615 «Jwe - ••®*Cri mm - GOES, Ganzopoortstraat 21 Offkiile start opruiming op 15 J ^♦♦♦♦♦6iB6»666»»a4x444.6»»4»O^049»O0y6 toom, 19 jr. Boone, 26 jr. 21 jr. J J. van Dalen43 jr. en F. Oostdijk, 21 jr. te. Stans, 35 jr. en H. Soutfree, 84 jr. Overleden: Pieter J asperse, 64 jr. echtg. v«n C. Janse te Yerseke Jozina Huijzen, 71 jr. ongehuwd, won. te Baarland Maria F. Distel 19 jr. d. v. J. Pieter C. Schippers, Maarten ^oogestegeu 75 jr. echtgenoot van C. W. CMpellr vad Bovteg^82 jr. echtg. vaM P Korstanje, - Maatje vsm WtagdT^O jTf echtg van M. van Hekken to Oudelande Francois Wofke, 66 jr. ongehuwd, wonende te Ellewoutsdijk Jan Bruggeman, 68 jr. ongehuwd Jafi ven Strien, 46 jaar echtg van N. J. van Oeveren ta Woiph^gtedlte

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1963 | | pagina 8