v< I J.M.DEKOK&ZM oop I VEILIG' ie bedrijven door V _<Z| I u\ SI ruimin ve a® HIER DE ■L-VOLKSSLM In de Lange Veratetmat .VLO b 4 8 Én i ai.: VM d V- - een bitterk van k I rf KLEOTERHIB LOHSSE-MEt ékje I tv '1 2S7GÖ&S ander N.V. - Gö =i Bl "1 M 10 10 pct kort z COl M. ri Maanda gewoonlljk wee) ;r dién? wan.! ▼oor He n -; T olans-opruiming 'I I D >NZE OPRUIMING UW VOORDEEL dam unt geloven of nie afkopen doet ÜZ P. PAARDEKOOPÉB Z Qara ma< V Y 1 SCHIPPER EN ZOON D. DE SCHIPPER. Nieuwdo Jamin cocktail por 250 gram KtftSENBONBONS 79 cent por 100 gram TOFFEE-MIX 85 cent per 258 gram f Vele koopjes voo/ m bed er en kind hjke koopjes 7 GESLO’ 1 Hond I z z// KU op >0 gram w< <J a V tel.438 mriri '.F.': e- J} 1 M oek op p zondi i VO "OQN winucl een - suta wa - L28 llg bif ■-.••{ I t korting >rjassen jeseea liefveld 4an Eysch Kerkstraf 40, Goes, tel. 7908 ha Markt T9 cant par J nu heel voordelig I 8 r8S<- 1 11 1! j^889MM9»9»»ttM99»>»8l»a»«»»qgl w Ons lesmateriaal bestaat uit: -op¥ vrechtwi <w id U door.._4 t -r- mogtiijnon 1 geven wi^cds een :sstunt AvnUbm pI^ Idepjongén voor heb 48 cent por 380 grom HOI 48 c< „DE VLINDER" <11 -i T. rirKMN IS DUURDER de 2,70 ^korting ^MDtlGS GOSMRRN enkele artikelen met Irma d. Reaps «o, Fepegealstreat 8, Tel. 6403 BEL OP mj BRAND v p 'A r CU TOFFENHUIS, GOES\ De speciaalzaak middenin de Lange Vorst? tegenover „Bercp". steeds de beste kwaliteit age prijs! X „Hallo, ja Ik va PINDAROTSJES.melk on puur 59 cent por 158 gram i yOLKORENBISCUITS 7^. een I x5orwaraaers^\ l UEMN PrmX, om. VOS do bedrijven door. '■•.i als U T ziet I V. 5 /D.K.W. nfer wol 4JO j s mot V4iate 4J0 j «2 440 theedoeken, keukendoeken, s-Heer ArendskerRe, tel. 289 ."Eridanoop* heerlijk bitterkoekje van C. Jamin. FQn zo’n traktatie tusM Autobejdederij M.sTortn (kt 1, teiefpdb ihmïkmC per kUo er (die per kilo i ■^1 Grote bakniB^FHNMiniiM - Vmn 11 Januari ax NDS GLORIE porSOOgram Mr Ji+terkoekjes yfa. fa~i. jji(,||u i i, M timm kOg klelpaZreparatlee te ver in jehilder- on matsei Z^ VMAF 12 JANU- RfffH 4 Donderdag 10 Januotf/1963 Ing Is 1 fa Pri i Hh 1,40 99 'I Z» ITMAMTS Stukj t o t 95 cent 4 t f Y j. LEDEREN f i: o Terstond C t f !i ijzen. telde det U er '8 {0 Bevelander"! k, V 1 9 - i.6 r-—.) r~ WWWVWt*» 1 aan it theorielokaal el It in Gees Me $£Q£> Triefoon Dine 3 M 11 1 I Z240 9,90 m. 38-40 4 en dralen 1340 LT: tiJk IhJMe prijzen "MANTI JAPON ROKST TA 4 <A- Mr I '/AUTORIJSCHOOL terlonka broeken vesten voor dames ven i raagd MONTEUR C hoog loon, p voer minder/als inkoopprijs kwaliteit. 4 ■/C’tv 250 gram fijne vlees- ■ot knakworst 8 stuks Ifiebonen al 98 ct per 78 cent. Noemt U ook Heren en Jong Horen on jongi Alle costuums Wollen truien/ keren De nl Do'nl :en en haakwerken Goes, tol. 6666\. Dinsdag 15 januari aX' begint onze grote rokken 15^- Houees In 40 t.m. 48 ISTE GCVRAAGD. Inkpeetie der Domeinen te <08*. 'rpodkJager 5, kan worden gepit y TYPISTEA^ Flanel, Schotse ruiten 'Miedick fluwelen, nu I West singel 18 Goes, tel. -« - Ford Tavnus A - Renault Dwphine^ I Volkswagen - ‘>0^?-- Sparta motor Bella scooter j 4^11 Positie in—I I fwylwul I Wollen Kinder) Terlonk, Oyde Rijksweg 4 ^W4.‘ H. Kinderen tel. 4808 prijzen. F* .4 1 -sJ W Klapsl Stukjes \ib 248 Stukjes Rosbief Willebben een reuze voorreed n konjuleès. In afdeling no. 2 prlrru denvMes, alles voor zeer lage di U prortteert bij ons al lang veeprijz\n. t magere rundla| kt halfom 1,58 wel voor de soa tUc 1,78 j runderlappen 4 A s rib of lende 4,751 »k 3,25 por kilo vet spek 1,28 BlÉcje varkensvlees 4 ons Dbae prijzen van 10 tot 4 Jafa als gewoonlijk onze gehaktda oer 500 gram kjes onze bakende boter 89 cent Reclame: 1 kilo vet spek 1/ waren voor 75 ct, 88^ct. Kont U onza gram, thee 1 k wens een kijkje In/o rokj ruien sport lan^lurkjes maten X i laify jasjes 4)50 3hdorjasjes maten 41 ‘eer de vrintsr met I DAMESHOEDENZAAK X Lange Vorststraat 79, Goes, Telefoon 7115 if ,p I' I' 11 vanaf 15 januari vojk oeden 2an zoeMp r r of dag an nacht ge DlfÏGEMAN^E' eat 19, Goes, telefoon 5639 Boestod ■ekiedli 7530 ;8 Biefstuk 4,V In verschil werke ultc Voor onderhoud van onze. richten. Enige kennl werk strekt r 7 Wordt door ons de. LoonrpgelirM, merit rating,^ en var- jongpear- rijzon. wH do lage 2,29 IN D« OBMBKNT8 GOK8 TEL 5555 vele koopjes te vinden. Iers worden met zorg !i| ff Voorstad 71, Goes alstr. 14, Goes, telefoon 7966 woensdagmorgen om jmiddag om 15.00 uur rogramma, dat U wordt Deff F.N.O P. erkend en gedipl. rinds 1947 T o- Plaats daef VAMOR INSTRUCTEURS oo8ete»e444o»a»a4d444a4 aaaaa^ outrhemdon v i faponetoffon interieurmatraeeen Vele andere koof Speciaal: LONNI 2-pors. lakens on f 8,90 f 241 Treffer f 7,10 Extra aai X jchortm Tor I SchriftelUjm'soUlcItatlos vddr aan de^nspecteur der Domehwa te Nieywrif k y icestenieu xoup< ven dh sri^W iShetland, Afeat Stretch, Jmfedt ook mm belabgr „DE BÉVELANDER" ip. z^chrlftelijk aan WB8TWAL 88 U slaagt bij ons prima aan voordellgp>pAjaw Borgward in doorzichtig plastic gratis ge .i iii o i a. sffmr wol 1940 ifere I 10 korting 90 ct h hondsdMewn 240 maat 50-55-60 940 ba maten 4DB0 «3k 448 J j' - i' vanaf 15r— fff mouten ^dingen in tmaC pyama flanoh. Nog owyfcioin partijtje zuive - Ook In onze afcMIng woninginrichting TeWbnl uljffvoerd. - t ■jir< ,.<Wi i onze diverse artikelen. OVERALLS alleen Mauw f 11,25 Astopoester, Onderoüa kw*Rtrit srs. lakens on slopen geborduurd zuiver wollen dekens 2-pers; 29r— ilscho en schriftelijke on n goed adres ook in opruhningbtijd. 0 Luister vo6n 10.46 uu/on Ome s ÖQZOENOPR1 begfaVIS Jtnyteri m. Ilgéode ertRcsIofi Hieritede berichten wij onze ci dat erezaak - 'X 1 Voor kunsi

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1963 | | pagina 4