V i EEN PHILIPS PLANO PANT IO KORTJN Hol’lostel7e Gottis BALANS OPRIHM/NG /¥ÉL 0 „De Bevelander' BETEKENT WAT IN UWHUIS I I SCHAAP nuf V ZUN VAN Dn seizo: èb m Uw reclame i Wol kiwi Upze daardooXkunt U zelf zien hoe voordelig U /in onze o: :elen met rood kaartje 50 pet met groen kaartje 40 pet met blauw kaartje 30 pet \met geel kaartje 20 pet inet oranje kaartje 10 pet )NZE ETALAGES I Nooit khcht U zo voordelig I AN VREDE&EI VERWARMEN .EREN VEN IEDERE HUISKAMER TAFEL l< ïjjk'A A AU» FAN rrr ANsAn /MAAR SCHONKEN VAN SCHAAP SILENT GLOW volautomatische luchtve/hitter Vooi het tnleggen en verspreiden van Een /awine begint te rollen I /m-i Ampli/S' voelige sprekers g(enm. kers. ±f25.-oé t MAr- ^^****^Hr aw lin i r L-; n .- yfBBBiNlMnM extra I» Restants Cample babi 10 I ibetgrc f 64,’ =5= Donderdag 10 januari 1$ÓB Pt BEVELANDER" dioze X - POST- EN TELEGRAAFKANTOOR ZOETERMEER NSJASSEN en PARKA'S vanaf f 19,75 volgens Rijksmgeling i|de onregelmatigs'diensten een toeslag van ir 4 weken v Lewestraat 43, Kloetinge, tel. 01100-5102 HEBT U DE NIEUWE FM-ZENDER GOES AL GEHOORD? 113, M v edin 5559 KOOWES. die dinsdag 15 januari begint vindt U verpletterende priwén in de opruiming bij Frits Gerritsen te Goes/ kunnen >ÓNTDEKKEN. Het valt allemaal nog^mper mee dan U dpnkt. Z Tot ziepS dus bij 3 Geboden e maandloon voor bepaa O voor hefgebruik v»n een eigen rijwiel van Vf 10,- per 4 weken eet/n uur compensatie van f 26,10 per n gunstige vakantieregeling met 4% vakantibtix e' degelijke dienstkleding tegen geringe betallnj V bij goede prestatie een toeslag op het loon een 5-daaote ngriaa aHr, ;met het wekelijks probleem, ven hoe krij^ ik Pbc(ect centrifuge j MiWy^spntrifuge 114,50 1 en nu ook^R J Edr Dtp cent en 1 jaaroari fc p Sr 4 WINTERJA51EN - - - KOSTUUMS Fortex vanaf f 79> Hij staat er niet zomaar. Zo’n plano wordt be keken bewonderd in uw huis. Om zijn sier lijke, lange, lage lijn... Om het prachtige ge-, luid. Z< J méér vo U geni< van uwl ,5 Wij zulli staande met Bi-i nagalmc demons! Verzoeken om nadere inlichtingen en schriftelijke sollieitatles\n« vermelding van volledige gegevens .te .richten aan de directe^ van het Post- en Telegraafkantoor te Zoetermeer. Goes TeWeoo SPORTJACKS V venaf f 35,50 OWRHEMDM wit Fablo, nipt strijken van f 14,90 HU f 9,90

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1963 | | pagina 12