EN; XWF DA X XI I Éolfest •r^urg GOES f- 149 -v,eb i «o t^ysdaaandM >»d»»o»»teeo»aee Ut t U iai;, Jt»f It/flTMW uüf. vlo aoiïi taanin Dansschool Jj .S,9Q‘,énLM >nxno>- RUWE HANDEN DE ZWARTE TIM dramatische geschiedenis van q*at jte»rA aitaa karate t ^Goodwill Portee ZAAL OPEN V J» ütJB Pfama-fldwiil'L Fafeltjeszéii ezen/^ :h4Jv< TmeImüki ruiten S^O «HvO »b RILLEGLAZEN st bijzondere eigenschappen. .Jtotelstof^bs, --1.L llr5MJO<90 j A-c d Wollen ruilen I. VAN anuerf 1963 illig? ’We adviseren iteeteUm daaatetea RARRJfBte jmu [te* X? sa Wenn Glonn «Kern Mud UL KLEDING j4AGJ «afC. -P.n< -1 •ROTE MARKT - OOfI X 'Mi/ï f „DEN SOETBN INVAL** 1^0 ra* in XnS OPTIEK 2'tv JeoeooAooeooooooooooooeoeooeooduooo» Aok+èèodooooodooeaef «oddasf lome tnbote troomi BA W ff25Ok>i opl per>l Bafftetóai Satijnflanel 80 cm breed 1» 1 1 ^LBATRE AX,x -a^eonot aqIumarinkZ ha?':«:6a4hV'.'.*hH.-».infoMt' m* t>,; aan* <e,r< i«* 135 cm breed a Ieeeeeeedeeee»^ teeeeeeew^ee U x'Wit-zwart r<? ia hrt <>qte^rer* rf.ï itSbJ (óok dhf. Atóe hMX) f 135cnVArd*d i 1’J’ Tinneroy^ bedrukt In fWwX deabliid y' i 90 tem ’sufste cfeaüffeur^v. cerjjen in de Ntet I «M nM I war men of t gemak i resten trie urt- r (bled i>o« t at kaw- beid voor gehouden ■tie dioht niet meer- elfde toespijs ie menu niet mar ook wel L, erwtjes of prika of ap- prei mee al* ante saus of ■g, het vlees isappel, het t of augurk. oakepan- w buiten- i koken, dteko- rd kastje Ie leoteMe ft U er dan e peterselie, worstjes uit ken'brood Tt U er dan mtan of ro es door. En leze vullin- tliekjee klein in een ielnge- bf ze indt U Mj het ginne- rechten niet groente, ge- ene of gele te vloer en zorg du* n. n Uw keu- actstoppen stekkers"? gebruiken n een aar- m zijn ook ateertjete ■lang, dte uiteinden j'iiq hl l ti-’r- ‘I on zodat x ken en - •ehflt V ion ijteven onder No ur. vxL blad. Vrijdag uur, zaterdag 7 en nar sendee a, 7, en 8-wur J Dirk Bogarde, Jokte JMte, Mytena DatneX Wk- 'e fdalenastraat 7, G0b< Tol.Jói Ma 7 uur mm 7 Groene Wel, V Maandag, C-V Jitgevo en druk? - - F» Drukkerij J>e Phoenix”, Gom Voorstad 24 Postbus 9 r»tetoon'0l||»59l5g ogg 6121 Ipxsjlfed-- Eind Januari aanvang NIEUJfflE CURSUSSEN er yen gevorderden »g, vrijdag en it 13, Goes die tg 17 jan. DB GOEMAN» f X roomWte koekjes f 1JM f r WfH "ipts .BMMtem tec- -r jmW r'/*4be«ix *!i haar MMdt te Go^< lag ttei vrijdag, tedeving geniet FIEBT >8 A ZOON - QOK8 X. Opril Grote Markt, Tetefeoa MM S. p. Van Meileatraat tt A, Teïeftwn 7*tt VAKKUNDIG EN CHIQUE i>» iv, kg Lng dinsdag IS januari Mte4nn t lm war r v- I Ldtwa Voratatraat 71, Gom* ~*TT-’ fi ^k 6 uur tel 7S. ♦ee i v KW- *-»♦♦♦♦* voorkomt U gemakkelijl I regelmatig gebruik vat/ handencrime of harteter >40 cm braad Ar'!?, -ii ipcm fa»r> flW lift’ pev^nlr atea Ófiljicjt OS t.nrhcAa eiium Oosjj- Marconistraat 9, Gom, telefoon 5908 ♦eeeefroeeeeeeteeekeeeeMeeeeedkdM»* v' i 29,1 I <50 S(joi <.'Lic b né'h>w rpf -I te M «vldsat yd&o nette A f *- eeao( JiesvtoW jt i«v far,.'7, f'eHeS I KERKSTI TRANSPORTBEDRI^^

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1963 | | pagina 1