4 IM i De Bevelander komt huis aan huis in Zuid- en Noord-Bevelar.d 8^® va 10ITISSE GOESUÏ. rs GRt /A- Chevrolet sto: IS 11 kis :e vert naai—.. - Drukkerij «De Phoenix" RU1 KOEJ1 del IT AL frpgmagazijn Boekhé R. v. dt Kookt U lekker en gezellig Voor familiedrukwftfk HOE KOOKT U? dolle *7 BIJ BRAND TEL. 5555 Huis, boomgaarden en 7~ inventaris. publiek te verkopen: r» naar LOUISSE-GOES iter jzen I MRF Drift 19, Middelburg, tri. 3481 IN T Hf/ 811 Of Vc O? 'o-er pnM* t plaat* voer wn voor tavrou' A f middenin de t van de van P p p I’ P 1 p p p p p p 1' I' KOOKT U WEL VEILIG? In de keuken ia het gewoonlijk vochtig en de vloer en wanden kunnen goed geleidend zijn (steen) zorg dua dat Uw electrische toestellen extra veilig rijn. straat ó\Gom 582? KEUZE UIT 1001 POCKETS X Kavel n 4 De bomen kruist ivenpolderae- Kj de „Albertine in de pan is in t algemeen voldoende. b. niet meer theewater, melk voor koffie enz. te war- men dan U nodig hebt c. de warmtebron te temperen zodra de spijzen koken. Zachtjes doorkoken is voldoende door hard Ce ko ken wordt het voedsel niet eerder gaar. d. een stapelring te gebruiken voor het up warmen of warmhouden van vlees, soep, pap e.d. Zorgt U ervoor dat U als regel weinig of geen resten hebt verwerkt U alleen restje* die er nog fris uit bete. urn Zorgt U voor variatie in het menu, zodat U niet meer malen per week dezelfde groente en/of dezelfde toespijs op tafel brengt?. Let Uer op dat U eenzelfde menu niet steeds op dezelfde dag van de week geeft? Geeft U bij de vis niet altijd worteltjes, maar ook wel sla, tomaten, bieten, rode of savoöie kool, erwtjes of spinazie? Geeft Ubij gekookte of gebakken eiergerechten niet steeds kropsla, maar ook andere rauwe groente, ge kookte spinazie, snij- of sperziebonen, groene of gele aavooie kool, tomaten of witlof? Gebruikt U geregeld tuinkruiden en/of specerijen in de keuken Fruit U wel een* een tomaat, een stuk paprika of ap pel, wat krenten of rozijnen, een uitje of prei mee al* U vlee* stooft, en voegt Uwel een* wat pikante saus of tomatenketchup bij de ju* Fleurt U, zo maar op een door de weekse dag, het vlee* wel een* op met plakken appel of sinaasappel, het schaaltje vlees- of viswaren met sla, tomaat of augurk, het slaatje met een takje fijne peterselie Wanneer U soep uit een pakje maakt, voegt U er dan eigen* bij, b.v. een scheut melk, wat verse peterselie, soepgroente, klein geanedm ham, kleine worstjes uit blik, geraapte kaas, dobbelsteentje* gebakken brood Wanneer U pudding uit een pakje geeft, roert U er dan wel een* wat geconfljte kersjes, gember, krenten of ro- zijnen, vruchten, nootjes of gebroken koekjes door. En garneert V hem ook geregeld met een van deze vullin gen, met stijfgeslagen eiwit of met wat jam weg Hoeve”:' V k A A C D ft M V R< Ten vóór I»C3 ten taris, al- Ichtingen zijnA speciaal 1942 4CM km p C P ,i P p K 1 ken aardcontact en steekt U er alleen eontaetstoppen (stekkers) met aardcontact in. geen platte .stekken”? Zorgt Uer voor dat ook de verlengsnoeren, te gebruiken voor de te aarden toestellen, voorzien zfin van oen aar- dingsader? Goede dubbel geïsoleerde toestellen rijn ook veilig. Vervangt U versleten snoeten en droge gasslangen dte banrties gam wrtMtM tthUc «tor nieuwe? met g^^ Ia Uw gastaeatri aan do gasteMteg besbondws aadf metalen buis of als het maar een klein komfosrtjs te of een los oventje evt met een goede gasslang, die aan de veiligheidseisen voldoet en aan beide uiteinden een metalen schroefaanslgitlng beeft? Regelt U de gastoevoer met de toestelkranen en niet met de hoofdkraan? Als U op de flessegas kookt in een woonboot et kaan- peerwagen is er ook daar een afvoermogeifikbeid voos eventueel lekgas en is er dan rekening mee gehouden dat flessegas zwaarder is dan lucht (ventilatie didst bij de grond aanbrengen)? Weet U dat bet beter 1* de gasflessen niet in de keuken of kamer maar in een zeer goed geventileerd kastje buiten op te stellen. Bij vorst dient een goede isolatie aangebracht te worden. Bent U voorzichtig bij bet vullen van het petrrfeuaa- toestel (nooit doen terwijl het brandt) en bat verwis selen van de gasfles? -t—-- Hangen gordijntjes, theedoeken enz. zover van bot gas- of petroleumtoestel dat brandgevaar uttgsaiotea 1»? En maakt U er een gewoonte van sterf- en koekeren nen zo neer te zetten, dat de sterf niet te ver buiten bet fornius of komfoor uitsteekt? sware tegen .sware wilgen rijn rood ge- Biljetten in te> of op 15 janui kantore van de waar nadere KOOKT U ECONOMISCH? Weegt U de prijs die U voor kant-en-klaar of voorga kookte produkten extra betaalt af tegen het gemak dat rij U bieden? Maakt U aardappelen en groenten zuinig eehoon zodat x veel overhoudt? Gooit U alleen aangestoken en harde, stugge bladeren weg en schrapt af schilt V aardappelen, wortelen enz. dun? Bent U zuinig met brandstof doet: a. aardappelen en groente met weinig water (blad - - OPEL CARAVAN 1M1 FORD ANGLIA Estate Car de Luxe 1961 - MERCEDES IMb 1951 OPEL KAPITON 1M1 OPEL UM 1M1 OPEL REKORD 1’ OPEL RBKORD 1 V.W. d« Luxe met Dene wagens worden ouder ochrt Showroom ook op saierdi DtEQIL F1NA VESTWAL 25 - TELEFOON SUSOMlt bril DE SPECIAAL Alom bekende ito clientèle in „I Nteu ruime sortel eenvoudige alKln de meest luxueuse uitvoering. Wij dank, on» geste] geeft U hiermede te\c vensmiddelenbedrijf hd de heer A. Hollerielle, 69 te Gom. - Met restjes vlees en vis zult U wel weg weten, kliekjM van aardappelen en de meeste groenten, die te klein zijn om al* prakje te geven kunt U heel goed in een soep of sla laten onderduiken; stukjes kaas, kleinge sneden of geraspt, In een soep of (groente)saus bf zo maar over een gekookte groente of de gekookte of ge bakken aardappelen gestrooid. Wenken voor bet verwerken van oud brood vindt V - in het vouwblad .Ons Brood* verkrijgbaar bij het Voorlichtingsbureau voor de Voeding, Koninginne gracht 42, 's-Gravenhage. - Prijs 5 cent i' P P P P F p rouwen In hen len wij de I 'gunst aan. f iw nu 1 'otatstraat 108, Gom, snnen, dat zij het le eft overgenomon van D. de Grootstraat WIM DE WILDE \DAVID GOEDEGEBUrnt en Z te gevpn van hi nomen de vol’ plaats dag 17 jate uur ten stal Kerkelijke inzegening/i de Mai door In verband met da overdrach\is de winkel van AAAANDAG 7 JAM^ tot DONDERDAGMIDDAG 10 MN. WJ0 GESLOTEN. p- p Md l/C M< i van 4JÓr590 uur Prins van pranje”, itraat. Goes. lelburgsestraat 24. gaaistraat 4 omstig adres: lumbusstr. SA, Bredat hopen wij weer tot uw di/nst te zijn, om met de /y meeste nauwkeurigheid te verzorgen. wij de hoop uA, U door ee i bediening het vertrouwen, ('’"en ntevhxrw Hollestrile j p zijn. de eer U, /hamen* kennis voorge- huwelljk, waarvan hek king/ D.V. zal J i op donder- ri 1M3 om 2 luize te Goes ■vestiging en 2.30 uur7 iri- ilenakerk voor het in artrouwen. \)E PREE MINADORP 'Ondergetekende tnilia, vrienden den vod» de bei in het ziekenhuis en tijdens zijn thuiskomst gaven hiermede te kennen, dat zij hi mMdrianbadrijf hebben overgedragspi ean de heer\ E. Oskam, Lange Vpr en be*S)rtken hiermede hun voor het\ Gaarne b Oskam in 10 voornemen* op don- J0 ten verzoeke van de heer Hubr. pene 11 uur in het hotel „De Zwaan te Kaprile: taande spreken P srrecte en vlotte U in de heer P P P P P ■p Trii ,‘AS. -

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1963 | | pagina 8