OSCAR ‘1 39 89 u rs If ÜE'-bi 198 59 jL -hW tl A' f' f ^1 ItMAi Goudse votyetle zwaar belegen lUu p fl J*’ o PONTIAC WTZQEKem TOURS ZEELAND ,rv medisch-centrum afdeling Badhuis 8R F W iv® JÉ GROENKRAAG VOEDERBIET'' mkk».. Mi go: Werkster? L 1 c. fill „De Klokkenwinkel" v<^r Rolpens per blik 1 Appelmoes NIEUWJAARS-AANBIEDING I F Cairo J C. HARINCK 1 mantelcostuum f 3,95 1 mantel I (50 pet. korting) is f 1,95 '0‘OANO o,“™' POLYPLOID i /^iMP SpHierwten aq Boterham worst q- Gelderse rookworst Geldig Lm. I Staatsloten r7 r„ „DE BEVELANDER" de [NV h r FITA”. II I I JL ttwW* ttw (50 2.00, x w M I I I? x rt r wuu- e Ka- >stelef. j -_\l4-^- --- 5.'^ Ml Fa C. L./Van de Vrei -1963> o^ineeJ I 1 ♦♦♦♦^♦♦oooooooooeeoooeaaoeoeetagoe'I Nglna4 H ti tlAêlï HAddW'Wdd g iMtlH Liefst tien gulden meet dan uzelf spaarde krijgt u bij Simon de Wit terug: als u een vol zegelboekjè' r met 500 spaarzegels 10 cent inwlsèelti En met die 60,- totaal kunt u dikwijls een heleboel doeoL F Vi of 1 costuum f 3,95 1 pantalon korting) is f 0,80 X-: 50 pet. KORTING op het 2e stuk i „ten ehgel kwam voorbij" blijspelnxvier Bedrijven van P. Barillet en j. P. Gré^y. voorlichtingsavonden j I ,J4y FAIR I.ADY" A VTQM AT*ChXPPI J „ZEELAND*’ N.\. I f 4> Donderdag SIMON DE WIT 1 ’Sf-.a.X. St' Het bestuur. MU* i litolblik»®* tfl 11 10. 1 -' I i a s in I R88ELE 1 I w.< i! NEE 1 f t 1-1. Heerlijk, nu van 235 vóór i I Xf ■MB Aanmelden: KANTINE LANDBOUWCEM Goes of's avonds na uur K I 'Keirt-. p, ER I 3/4 literpot van 69 voor DN" gaat »lft van de f» profiteer ?ru kantin*» geven op twssr- dera grandan door: Meer drogaetof per beo- ÜfiBMÉLi-t Donderdag 3 januari IBlB VAN Al giro 5T Mevr. dtfk. I giro U J. A. v. GeeskMo GOR8 TeL 5552 (b«- (S14) HH I I Huige-Drie- inoewti 4, S' teL 6508; 0. P. M. v jL i-Bteien. K10q giro 69622, 'MM. Inions be tn vele anderen. Zelfde regisseur, aantal medewerk* voorstellingen Vertrek' Iedere vrijdag uh Goes om Iedere xaterdMg uit Prijs voor het vejVoet f 5 50 de mushal f 4.50. f 7?! Nadere JniK-htingen B«i_o koafeo Mh Lange Vonrtstr 35 Goes, telefoon 6629 X .MB -T Vi^ Jl r^t Gevraabdt V 1 JDrP 'inlichtingen worden verstrekt. Breng vrouw of verloofde meel\ VxL I I LVZILZ r~~ -■ --- TS VOOR t<jn ASSENEN Voor de verdere industrialisatie In Zuid-Bevo- land K-. -- 4 eOTte dug nodig. bent, of indien uw rit de Rijksoverheid wondering te teen- J J vaai M tot oo jaar kpiaata voor ^k- te Middelburg of J in de BOUW- en GCWESTEUJK ARBEIDSBUREAU REGIONALE WERKPI k. VAKOPLEIDING VAN VC z z J Met N IR a i GOES, Wijngaardstraat T7, Talefood 7310. RILLAND, Wad. de Goffaiz. HeeMWeg 30. KRABBENDUKE, F. W. de Schipper, Boatrixstraat 3. WAARDE, H. Dek, Dorpsstraat 7. KRUININGEN, J. van Hout, Vdprhoute YERSEKE, A. Sinko, Noordxandttraat 1 500 gram voor "sW nu 200 gram van 50 voor per.stuk 250 gram). van 98 voor R0UCTIMON V De kleding van heel het gezin weer als nie^wl Profiteer nul A35 Edn zonnestraal in daze dura tijdI „DE. ZO tijdelijk elk 2e kledingstuk reinigen voor de hel prijs. Msakt gebruik van ondarstaande bon en van dit anorme voordeel 50°o korting BV. e I tl - V Spaar- en Vergaarsysteajn van Simon de Wit Bij elke gulden aan boodschappen' in een Simon de Wtt-winkel kunt u een spaarzege! 10 ct kopen. Slechts 500 van' die zegele in een spaarboekje van Simon de Wit ge- j plakt (dus 50.- sparen) brengen Altijd 60.- 1 op. Zo maar ineens: contant in dé hand of - 1 wel vier waardecouplires van vijftien gulden 1 per stuk. De waardecoupures zijn te ver- zilveren wanneer u wilt. Ook kunt u er duur- zame gebruiksartikelen uit de Spaar- en - Vergaarcollectie mee aanschaffen. U kurrt FM dus met dit unieke Simon de Wit-spaarsys- p teem alle kanten uit. voor ochtend- so/of avondwBft TONEELVER. „ONDERLING KUNSTGENOT" GOES Op WOENSDAG 9 JANUARI s.t. wordt in „De Prins van Orai \aanvang 8 uur, opgevoer^r ENTREEPRIJS njsf-donateurb. aller Inbegrepen, Plaatsbespreker» dim „De Prins van Oranje" vanaf L /-:• i- x MET INGANG VAN 1 JANUARI 1963 ZIJN DE TARIEVEN AU VOLGT VASTGEJTELD; Douche bad f 0/40 Abonnement (1D douchet) f 3,50 Kuipbed f 0^0 Abonnement (10 f 5, Kinderen tot 12 jaar f 0,20 Strafkaart f 0,15 J 04S Bijzonder douch* bad \o,SO, Bijzonder kuipbed f 0,75 J land en het Sloegebied zijn in ''akarbeidera uit deze omge Wanneer U niet geschoold Jvakkennis onvoldoende is, si U in de gelegenheid hierin gen. Mannen in de leeftijd J kunnen op da Regionale vë» opleiding van Volwassenen r Bergen op Zoom een scholing METAALVAKKEN valgen. i Vo°r het gemis aan inkomsten tijden» <te scho- 1 -Ze V1 ling is een regeling getroffen. Ook de reiskisten I \T 1J worden U vergoed. I X i I JWilt U hier meer over weten, kom dan naar de L tie gehouden worden op: I JANUARI 1»«3 in Café Verhoeven, Dorwstr I I B 17 te ’s-Heereehoek *s avonds on» 8 war H 9 JANUARI IM3 in bet GewestelQk Arbeidsbu- W 4 reau Goea, Weatwal M ea het Arbeidsbureau 1 V Krtrinlngen. Burg. Vogelaarstraat 17, aanvu- T tende om 7 uur ’s avonds. 10 JANUARI 1963 te Café _De Baar”. Mi t Ie Kwadendamme, ’s avonds om 8 uur? waar in een praatje met een plaatje voU< L naar fN HET 'AN VERS PALACE TB ANTWERPEN mjn.ï. Johan Kaart. Denise de Weerdt. Alex v. Royen vi lfdé décors zelfde teksten, zelfde :ei\.als bij de in Nederiapd gegeven i van dezjr meeslepende musical. ’rtrekdejh'n en -tijden: i 18 uur. - bes om 14.45 uur. p Entréeprijzen voor Jen. f9.40. Nadere inlichtingen kunt ü\erkrijgen bij Westsingel i.-Gofa tel 760ff\ en de verdere bekende, verkoonadreesen te 1 KAMFBBLAND. KRUlNlNG^i. RILLAND. EN WEMFLÓINGE Ttjgbaar t/ i januarv^ WóL C. yÉwarte- M, het spaarsysteem van Sirnoty-de Wi Dan kreeg tl Je hóren: ««n „Bij Simon de wit kan je fskiiei o/ sparen. Eer je’t weet is zon zegelt gespaard. Ik voel me dan de kon Heet wat wensen van mij'kan ik dgn plotseling in vervulling laten gaan. By\ L~ leuke japon in de opruimingtj wachte uitgaven die ik er allemaal van kan be talen. Sparen, dat gaat, bij/$imon de Wit vanzelf. Nooit zou Ik het opbiengen thuis een Spaarpotje te maken. En wat belangrijk is: Bij Simon de Wit krijg je 'liefst tien gulden extra. Zoiets krijg je praUtisctl nergens. Ook r daarom spaar ik bij Simon de Wit! U ook al?'.' (vgn de specialist sinds 1864) nu 500 gram "W H wf 180 voor ^1 Kent u Mevrouw F. van de Poll uit Amsterdam? J Haar zou u eens moeten vragen wat /e van ----Vindt< >gdrnerkt ekfe vot ing te rijk. trbeeld die >n die onver- I ■x-. keeR boOroma boter» uft- d»r* grand»» Ooor: laro bald rmndar •n Is daarom t bovsa do *ho raaaen. Ean post toont Ut Ha| wordt dUialteiid oalbvard te arigteèla uk* kaa awi waarborg\»aa da kwaker aa NA.K.-ahuaL Varfcrtebaa. bij «w' W iok« leAo |p kil» 10 Ha» <nae< '\g-3O -J— -X-

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1963 | | pagina 6