1963 I EN KOMT ZE HALEN V VERDIENT ER MEEf MOROS SCHNIT Drukkerij ,de Phoenix' bellen 'fi 1 Kledingmagazijn MOROS SCHNITZER VOOR DE KOU DOOR DE KOU KINDERMANTELS Drukwerk bestellen - Warme mantelpakjes Grote koopjes Warme pullovers - Warme pantalons - Rokjes Extra Pullovers - Rokjes voordelige Pantalons kü - Warme japonnen c.l NÜ VOLOP VLEES VOOR 7UINIGE PRIJS-- - Wintermantels voor voor £sje :ster Lange Vorst 80-82 GOES Adverteren? Maar dan in „De Bevelander" VerlcooptoonzalenVenlo voor voor HUC^TR AAT 12 GOÉ Stukjes gerookt mager spek f 1*90 p. p. 4 ZeeUwse schijven 98 cent 3 Beierse braadworstjes 98 centX -p n A DVtttttfns vanaf f 1,70 J. v. d. Velde, 600 gr gehakt 500 gr osselap 350 gr lende 300 gr biefstuk 600 gr speklapjes 450 gr hachévlees voor/ v~' d“*u f ^1 T Wl F M F> boBtoedt, mag U do helft ,*.RIEKtN VOO. DAMES. HUSHKLaUNG ^0115 Hedte® Ult^tekei. Amsterdam Haarlem JASJES nu 20 pet korting r voor X k GOES Telefoon 8714 •n m- PtoB Naai- -.•••• .- - Telefoon 01100 5915 - No 6 uur 6121, 6773 en 6034 KEURSLAGER-ROEMER^an ooes biedt elkeen in Zeeland de gelegenheid nog te profiteren van de alles overweldigende - 'f 5* VOOR EEN - 7 ERRES, PHILIPS. HOLLAND ELECTRO. TOMADO •rX-’ WWW tuun 1 98 o* TEL. 5756 groot- n- i996 BERCO It! to bij OOP! tor 'oor i toegewenst woi Igtaar Bnaarbank f Oude lande 4 r •o verkoop 4pto meubel •tektr en t a _s met :tao- tkttorenrtraa' ilseeweg 14. 8-10 Hen werkwanten i Mo, to> (■ten I tol achl- ren vanaf t ste keuzee Dor Ote 100 gram Kasseier rib 68 cent 150 gram snijworct 58 cent 100 gram gevuld mager spek 48 cent 150 gram gekookte werst 58 cent 4 PAKJES FIJNSTE MARGARINE EEN GULDEN rich te tnani drtJt drlksl Heed venblad f Ser’ptort broekjes IHOUWERU KUIJ£»r^ In al Uw klaar bil. jongens ert~~i 45 tot 53 in en ribfluwae paratten. Wal (W> frstge- -/«teem en Mntor- iK^Dumm* r MEVROUW, hier Is uw baarslager! <*«-H Hen 'sg^Goaa. tea wSh magazljnn Wh kort ten. Spoc i Is rs >r e- b ri 1963 1 Btoahu j^ngU**Vorst 64. y ^7) Vtrac* OF omnt WKMt - - - F t i t t i - f i f t ALLEEN MOGELIJK DOOR RECHTSTREEKSE LEVERING AF FABRIEK 'arme suède wantjes tor f 3,90, 11-14 f 4.M. unaïtsj 8,90 JiledSZ 'rundleer Lange orarfEa bo- CCentrifu- ■L—Groe- EÖ&WQUtS- •W. lon- C slechts j^^Qvethemden ■ze njn. extra, in 1 BevtouiZ tweede C J to John drik*kln>>re£ Ulyteofi 18291 i voorspoedig T963 -36 .epdéri, door enI j Pr Jy- f nu een w>nife incheste»'^ jas. faldja^k. vlotte «tSteUfn in 5 le Nagekogten NieuwjeareaAvarl -■ ’r 3. Vertegen 1 VOOR AL UW VERZEKER %s^oor oudere heren bi genwüsSterke Vvarrpe^ï kergrijze f 15.90, g f 9.90. A voordelig L<rf{ge Vorst 64. «ptjevert en groot roggebjn^. bti mW bakker. Donderdag 3 januari 1963 ta NeiniMaasMad. aaaaa a»»»6<»8 eeaaaawMMaaaoo Een gelukkig en toegewenst aan vrienden en bekt Taxk ar» ganiohg^ garagebedrijf 11, ta. 01104^9 Oliën en vetten, S 1 Huishoudelijke artikelen. f f fdefs J Wtet U tot ai aan 1 ttoawi Ptatt iMtoaatM. chflkato «en t IA->atoaan '-në?rt« Bartiaanaa. ped&tr iOoa /j kopen konjjpen «ippenrtolyen wHd enz Schrfjf of tefeap 7336 J v 1 BlteV^dübSaatraat 13 Tot juli geen cent zbql- rep^ratie. Alleen bij: UAL, Laace Vont 85. Goea^N Roggeveenstraat 22 Tèlefoon 01100-5665-5471 r>MUIGE_ Chocolaterie en sf§é<enmagazijn Kamperfoeliestraat 31, Goes, tèfetopn 5080 WENST ALLEN EEN VOORSPOEDIG T<M3 eekdedeaaoaeeoooaaoaaaao^ooaaeoaw»- ^\EEN VOORSPOEDIG NIEUWJAAR sterke"--< vest of sportieve kleurend BevahuisT 4 i H het vegan en gallevp. <Cn<iet^- tot Hop- x>|X4«n vege m be er Hen ^40 en teieïban -J^^arme mohair monjj»-< coats"vopr jonge dunutfln diverse kTeurep en met 10 korpn^^-xKom eens kijken,- “th 1 Bevtoyis, L. Yortt 64. ygpr •figte tweed TvknalHöW^ BevpJrtrtsT Lange ybtoC?to *v<Voor stencil werk^UgbL-- iniFlrin '-itntjiriirrnpis» tl ficeérwer^rtaa7~-4iukhof f l.ange>Vt>rstetraat 73-^t>to' Qped Tel 01100-681 X^ijleaT Bfnto tel onre vete Rooeeptoal. tal 8 II 35JA<to4X rkDe beter droger centrifuge f 179,—. REVALUATIE^ t.Moderne wanne Tfoprae uBmcers effen en gedga. voor een vlette Ing Moot klein wtj <teagderT4aL oovJ <«ed la AJH^- Hjschoo! Goes. Lfliert raat toqp^ónOO-6871. van der Klooster stofzuiger 1-peraeens gekleurd nu veto f 5,80- Nog ëtdrola 2-peraoons DEKENS Voor f 39.— DAMES PYAMA'S »mÏH f 5,95 HEREN PYAMA'S vanaf f 7,95 X. KINDER PYAMA'S vanaf f 3,95 Komt a^ns ar is altijcb^el TEXTIELHANDEL aan koopje tehgto KERUSTRAAJ 7» 7HKR-*REN0SttRKE daxe week. KSaWNG - nLEF I M 8 toen len en ring o M. A, OP- cein- rok- tevo- unntie 4

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1963 | | pagina 5