n a 3 s \S7 V I 111 1 w Tussen de bedrijven ttoor 5 Nieuwjaarsaanbieding wf °OK EEN GOEDE RAAD een van C. Jamin volkorenbiscuit WEEKPROFIJTX ifiÈ B N<üh>ol bed rijfsverw arming sterk in opkomst t X 4-j.i mr t oa: v ~f/~— -^GOES F K isje rkster z anden ruw? AAS Ad HILLEBRAND ft C.l 4 3 6 5 3 3 6 4 net dient 'tM W.J. vp dagmeisje Mevr. Laumen f 25,95 01 in stevige sportschoenen f 15.95 Z) J ■■XI Ho//este//e n.v. -w GRAND GOES PERSONEEL gevraagd! TE KOOF J. A/VISSÖ Lange/Kerkstraat, Gom Winterjassen voor uw neus wegkopen vanaf 19,75 LET OP DE PRIJSKAARTJES 89.-, 98- t 115,-, 129- Heren costuums Jongens truien - 20 pet. 30 pet. korting Laat ze niet „DE BEVELANDER" r t KE 48 cent per 300 s VOLKORENBISCUITS ,1 T teanf'MM J.l Tl Z h 1? 1 I f I'. ■j x MELKK 63c«nt ADVOC/h 72 cent per “T: X J x i ■gr x J 3 ELSE SNMGARAMELS tptp«r25O0nuM Kl^ROKANTJES 150flram kTBOWLS >50 gram H 1 Even ogen en handen wat rust geven. BITTERKOEKJES Lekker die volkorehbiscuits van C. Jamin. 79 cent per 250 gram Ik vraag mijn vrouw of ik er morgen PETIT BEURRE weer een paar mee krijg. 48 cent per 300 gram VOLLE MAANTJES 69 cent per 300 gram y. c zie *t hieuwe model bij w‘ - - u '- - agina 4 Dondt UMM v< 14, Gófs, kunnen geplaatst <-x Sa F 1 I - ff- f (ook met vetersluiting TE X :'f K •rdert op aan-’ T t" DA k Itt 6.70 M in .-■I Ga méér naar niet duur we/ heerlijk 2ZZ lx. KEIJEKSE, 8talstrxatX{ J. D. DE JONGE, Opril Grote Mai N. KRUGER, Kreukelmarkt 8, Ganzepoortstraat 28 Telefoon 011004995,en 6994 Technische gegevens vraag gaarne verstrekt. |+i Kam( WE aagt 5 10 15 10 15 per half januari Clara's Pad 71, Heinkenerf ifl de inaahd yS i. bedkrSMMK «kakker^ Bk enz. bruin NazekoJ NienwJ^ --? r 2 I j T ch>vffeur/g®r In de BROMmER/S^OOTE* werkplaats, Gan- zepoortstraat 14, Goes, kunnen geplaatst worden F/ nen geplaatst worden: \1 eerste monteur tweede monteur leerling hulpmonteur* agèhulp warm gevoerd in zwart en f t i f i t - A f f J Evéntuele wijzigingen door prolongaties^tders J -voorbehouden. EN 50 TaxUjN» Doelstrai over '<^p: k- 8 en 'V Lange Vorst ƒ5, Goes #*7^ Mn Sta stevig in uw sc en stap in '63 ook 42 cóM per 100 gram 100 cent por 250 gram Luister vooral ook op woensdagmorgen om 10.45 uur eo op zondagmiddag om 15.00 uur naar C. Jamln’a radioprogramma, dat U wordt aangeboden op Radio Veronica. Bi] de jaarwisselirïgsonze beste wens« 1. 7172 M k^9, tel. 5É0 6067 Ie schemerlamp t 25,-/ï;^ala nieuw), 1 rooktafel-p^bij behorend garnituur #er- >rpd) f 10,—, 1 «Vee ntje f 5,1 QaUChe De NOBEL-heatkfZwerkt 's winters als verwarming, terwijl men hem 's zomers door het inschakë(en van de ventilator als „airconditioning^ installatie kan ge bruiken. X’ 1 leerling monteur 1 hulpmonteur* 1 magazijnjongtfp Donderdag 3 januari 1963 Jl programma's J s\ januari: In de^UTOWERKPLAATS, Marconistraat T, Goes, kunnen geplaatst worden- J 4 januari DE OVERVAL 11 januari DE ZWAKTE TIRAN d - >ORKV EN BESS 18 januari DE INSPECTEUR GEWELVEN DER VERSCHRIKKING. 25 janpdri MADAME SANS GÉNE Z DE LEEUW VA/i BAB< apiegi rnpitu stoeten, prima Staat f 30,—, loper (Jabo) boekenkast t _*>berwaterzak m :raan, voor ka< dvts. inh. 11 liter, te Huiskamerameublema (Old Finish) bestaan^ 1 tafel (uittrékbaar), 2 stoelen, 4 stoelen, 1 soir, prijs f 125,1 tatelloper f 10,—, 1 sj nieuw), 1 rooktafel /-p “ju/ I chrpoipd) f 10,1 1 wagentje f 5,1 al vloerkleed 2 x 3 ijh mg passead haardkleedje x 1.30 m, kleur floakó (ziet al'r nieuw) prijs ■1 klein tafeltje met horend loaertje f 1<V damesfautduij f 15,— 1 slaapk. iBotiblMnea compleet Mftaande 1 ledikant 41' bed, 1 a| kastje, 1 wastafel mooie gcT>t' spiegel compleet /wasgarpituRi tafeltje, 2 stoeten, t 75,—,/l haardkachel prima (taat f 30,—, 1 Stel 3-pits f 10,-v 1J f 7,54, prachtige eikeu T nibl tapRra L.. spiritusbranders, 17,50., Alles goed onderhol en in prima staqt ’s-H. UendrikskindeZli 47, Goes, telefoon 81 V- - g V.ooc een Idin. Facetta^ Hamolux Aeumkacbet Elektr\ straalkact^l radiator^ warm wai kolenkit! .aar.... Nog enkele Demag rftrils—tentM tegen zeer te*e prga. uitsluitend van dit seizoen •met en zonder capuchon - uitsluitend van dit seizoen Sa - W ■A 4 LANGE VORSTSTRAXT3M1 - GOES ^Voor SCHOENREPARATIE 59-, 69-, ,79,- f 89,- Fortex-diadeem zeer voordelig uitsluitend de nieuwste Ook vanaf f 69,— uitsluitend J van dit seizoen JI Een AX produkt.

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1963 | | pagina 4