1 ^snnmnsecigS! jr Drukkerij De Phoenix' Voorstad 24 ALLE i ÏAKMI SCHAP UBEWUZEM Ki r< Ongeschoolden BEVELANDE 5 voor ten 95 7 Een wm i Coltjnsplaat N.V. Tierneuzensche Scheepsbouw Mij. Hansweert Holland ;/rerseke er misnoegd ov$r vbeleid. hou Briekj l (-7 voor ^Instructeurs ^xwerkstef 10 pct. korting Voor al uw FAMILIEDRUKWERK Fa. Drukkerij ..DE PHOENIX" •k voor U SPORTJACK „DE BEVELANDER” - Donderdag 3 januari 1963 rl 1963 Hulpkrachten Branders Schoonmakers t on 01100-6871 59, T< >i OK. JI 148 IOO 90 118 S9 Goes. Aarrfrf» terdam ruim£» ning met jieüor Br. AtpTTasa Goes» tel. 5213. aXwé» tbwor z. k, radio, fraat 20, Vo—stntet I -w T. Afschrijvers IJzerwerkers l’ Leerlingen org voor M >31-137 »d»de»ee»4 Plaatst IX e«ns een pijltje! J Miij»jih igiMii i »»eeM»d»86»eMe»»~eeeei S^xröT'Wjks r '»-H. H. kïl Timmerlieden Elektriciens WerariO 31, TaigU— 01198-24l\ ♦♦♦»Meooooo9>ooooooo>ooooooooo»oo, e Dit bleek in^K behandeling van HUISVESTING en spreekt men in de Ijafner (of^bs^ de kollektie wMtersportkleding Holland Anfc 7100^ BIDPRENTJES Vw,.*a 24 Goes MEVR. Ni voor 9, Goes. v. n.. 49 voorzieningen, o a Eenaioeo- 0111 hear, 33 jr zoekt ifflkatie ven 171. f 7,50. 2, Jan 01199-223 hl k< de J< - Schultweg 3, T< 01103-393 Tel. .01103-223 J tstraat, even ti heren 0-Ix?he- fagt net st) or- 500 een <h kleine -TO jr. Anje- edéh 10»/. modekle- bontjaije Bh onder >Tef wagen, baar f 8 Tel. 2M1 Dl’ vers extra i .8 jaar, *<8,90 Reiskostenvergoeding bo\>n 5 km- Verhoogde lonen volgens Werl? CAO-B' In de Metaalindustrie spotkoc no. 1-2 rAL- LOTHOÜWER «X 144, Goes. grote boord». Sten. Spinazie erwten 49 et, -► TP jrt uiMftt pdefi 10»/s modekle- ^etalages! Rien kt 11, it in iMSntjes, a. C. J. Wittepaardst^ 32 b. Jozef I Goede so regeling.- 18 jaar, r week. ijl bockey- Jbecffen 43, koop voor kuisen met i Cruise Agent fln, Wm. ,V. Pas- opvouw- g 6, •ren EEDE KAMER, tijdens de H^egrptlng van VOLKS- X^MjyERHEiD. En hoe jeuken) over Frits nle- akVe lan«e met ra men hand- Steraatt8, VpaeCM. accordeon radiootje. 11, Goes ^XsdCiflAeh; Sla- jmperffraYr*4e^Jon- Stterdlm- ««rij Rot- -kamerwo-' Xn kelder, neb—t 13, voor voer blik* volle 4(1 Stationsweg 12, Telefoon 011 olphaartsdijk 44,Tteea feX feesten. ster, nie voor 2» Nactrteg i! -► VooS partijen. in Goes: pinarfffn. of 2 naïsv «Jkaar. r., 11, Oora 7n^êm hÜÏZ. w mag. ILttSp, r. 17, Gees, teL f«l (bale J^erprQran |nten^Mny hebben SloestrauM, Goes t Telefoon 5103 b«. 5298 de kollektie wMtersportkleding Xjij J Gerritsen te Goes. Een keuze daaruitS mand cxyt begroten. Aan uw tevreden! t bouweh wij. leren «enbr BevMuü/ 6K1 korting ’ojr-Mdlp- ding. Ziet Beva-hyisTL, V< Wij vragen voor groene tooi 89 ct, «forarwtj TK ct Neem er wat fftsvoo r raad. C. J. Adriaanse, wü tepaardstraat, Goes. -► Mevr. Xe/4 straat ÏOjGJm te yarkSTer ir week. Een-gocd/lx Beva-huikvwx korting op ai ding, ^tet-óok Beva-liuis, L. Vorsl haartHi Cannon- f *0,— stad^N^Gées. Gefceui panklare AdriaanaeT irstpeT r-«SÖ gr, ■ij Tem- '~<2pril Gevraagd: L voor halve ElsevietVsAe 1 H. MOller J sage en 3MÉ de Rjigter 14, Vliasingen, g^jQprfGr. Markt 9, G3te Laat uySifcCT^n op nieuw - ie. P»1 Pagina 3 Goes Telefoon 5915 Dan pijltje plaatse een QNDERTROUWKAARTEN ROUWCIRCULAIRES hangt er nog zo'n heerlijk warm mèt bijpassende PANTALON en SPORTTRUI. c gereed bij

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1963 | | pagina 3