V 9 LOÜjSS Visitekaartjes 1 7" wa rmwate rzak D f voordelen f BIJ TEE1 H' A EG poley GROSCO magneet V J -«JÓ 9M)i, GROSCO itr,- iii d Wasmachine: M. Poortvliet LSI.Ï. op iA Een goede raad. Zie onze etalages en fet op de prijskaartjes. De mooiste artikelen tegen de laagste prijzen. Laat ze niet voor uw neus wegkopen. O.a. y wintermantels Japonnetjes - n 49,75.58,50 j 69,75 16,75 I FAMILIE DRUKWERK DPOGISTERU ebitten ARATTES STOFFÉNPALÈ H - Meisjesjurkjes diverse maten 13,90 fe* Mijn vlotte bril „De Phoenix"' Firaa Drskkerij „DtPhoenx* - flinke werkster Kunstg weggebruiker. „DE BEVELANDEN" DE GAPER Plastic damesoversèhoenen in alle maten f 5,95 v Witte schaatslaarzen f 27,95 Verkeers - Theorie - Lezii inslag 8 januari aj, ip de gn „Slot Oi te Goes. Pyüma's nu vanaf f 5,95 Wollen dusters \nu vanaf f 16,95 PIES 1 net /T dienstmeisje HOTEL zwkxtrv slecht weer aan yw Rial /aarzen f 5,95 p. m.\ f 7,95 p. m. f 6,95,9,95, 12,95 p. m. -7. i Schoenenhuis „PANDORA7-cr v^«t.tr..t 27 Goe’ - z. I 'Ji H „DE BEVELANDER' naar Voorstad 7a, Goes, tele' 1 J I I IOO Dl gntta - VESTIGINGEN s i X i 4 DRUKJCERIJ L TtWtwSIJ <JK 148 IOO 90 118 59 i n Jh/of 8264 Dubbele I y'DAMES jumpers en K p V 'W' Gom tei hoog en ii i Duiker candykcx oermaat te IHl 2O\u« Croquette biscuits ml Zietlal^'' GroMo SpoeufabM 1 pate 4M gsW ^- Duiker thee «amen gekócht 4* r P»glna 2 Donderdag 3 Januari 1963 UO~D*Ö^»TtN.AMQCIATIt- 6462 •f® 7 i I DAMES SCHATTIGE L.Ó '.n‘ 1- 7. 'A - Is uw «dras: - van de tie. <13 V poley V van café (naast bioscoop) ,4 e i 2 OuWbaSa Mkkao Duiker leve» aarmaal M IMI 4 Lange Kerkstraat 44, Goes Deze lezing is bestemd elke m* Grote» ’x b VOOR „TOP" VOIDING f 1875 f 850,— f 1000,— ■I» OPEL KAPfT^ OPEL BESTEL' D.K.VG BESTELWAl Westwal 25, Goes Telefoon 01100—6210 is van j- vakopticien voor teeners Zie de mocJMboHmn b(j de bezorgers ven De BerelandeiT. RUIME VÓor direct gevraagd: ?X 5 ochtenden per week - aparvReeed /•as Ktaê^RMk ■0oatJat ^'tW. TIM K lekstraat 9, Gom i L. Noordstraat 10-12, Middelburg is.wendei ïaus en V< ■3 - ^^anvang half acht. KOSTEN f 130. Auto^ en Motorrijschool Lange Vorst 85 Voor Is het juiste adres in 6 D HET WASMACHINEHUI Wingaardstraaf 5 Tel 77 (V -x>HS laag model In wit en zwart vanaf f 3,95 i. Ondergoed, i korting. I 20 korting i' i' d P warm r.7srd SOO (ram prachtige kleurendia's ets film Genzepoortstraat, Gom k - - >Xc i POLEY geeft zilverzegöls k’: ’X? Pullovers, vesten, pantalons, ,X 10 V» korting. - «2>er bijzondere, aanbiddingen In Ónze corsetterie/Hn^Srle afdeling, Onderjurken, Jbpons Poema's, Dusters, AQ NACHTHEMDEN PRIJS-STUNÏ ÏPH^N 1956 19^ ^4.: Ganzepoortstn 3 GOES Gevraagd wegens l>üwe^ 'tijlc^ler tegenwoordige Kapelle, tel. 01102-ZbK Zuiver wollen flanel In prachtige'ruit- dessins, 140 breed X- Kamgaren stoffen 140 cm breed Dralon imprimé zeer chique, 90 braad f 5,95 p. m. De allermooiste kwaliteiten Wevenit1 150 cm breed Op alle ovbrige stoffen 10 korting. heeft nog volop Rubberlaarzen ^ïn de kleuren wit, rooden^yart, alle maten Vanaf f 4,50 kleine stijging per maat Ook op de „Prijsstunt''-aanbledings In verband met de verdere mm m uitbreiding van onze af de- I L_ kabelhnomproduktie. F kunnen wij nog enkele iW van 16 laar of.ouder plaatsen voor het verrichten vanzlichte montage- werkzaamheden in kleine series (geen lopende baprL- of massawerk). 0 AVTOLANDA v M(J. voor Vliegtuigbouw Bedrüf WOEN8VRECHT Wij bieden U oA.: Een opleiding tot monteuse, dia 2. i 3 wekpn duurt (Gedurende deze oplei- ~1 ding wordt reeds een goed loon ver- /diénd). - >4 Prettig en schoon werk in een lichte en luchtige afdeling, dié 's winters goed is verwarmd. Vijfdaagse werkweek van 45 uur. Gratis flatteuze werkkleding. Vergoeding van reiskosten c.- .y (Het vervoer langs de routes Goes- WoensdrechL BredarRoosendaal-Ber- I gen op Zoom-Woensdrecht en St Phi- t lipsland - Steenbergen - Woensprecht X éindt rechtstreeks met eigen autrjfnis- plaats). x Persoonlijke aanmelding bij het bedrijf te Woensdrecht op alle werkdagen, ^behalve I zater^pg. tusstar. 8 en 16 uur. j Voor het verkrijgen A<an nadere inlichtin- gen kunt U zich ook dkgHtfks wenden tot de Gewestelijke Arbeidsbótfaus en/des avonds tussen 19 en 20 uur bv de heer C J de WIL Antwerpsestraatweg 18 te Hoogerheide tel 01648 de heer Q C A J Gommers. Moerstraataebaan 255. Bergen op Zoom, tel 01 alsmede op maandag 7 Januari «63 van 19-20.30 uur te Kapelle-Biestlinge lp ftujel „De Zwaan”. Op. uw verzoek zenden wij U onze uitgebreide foldeK, ‘1 VOOR 1 pak A zlo gram Dutteer koMo èyimk SOO gram t 7 h

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1963 | | pagina 2