RDER ^^£5 SEBRS BOE LIJNDIENSTONDERNEMERS J. DEM Do itie ^lUTEIJN Kerkzoo* 46-41, TaL 6407 E. J. Sinke% de Graag Fa A. Corst^ni^ Zonen ransport bebrij f^>*GQes 's Haar Handnkshtodetandilk 101 7V Schildersbedrijf Fa A. oes AMMINGA A Zonen voorspoedig JANSEN' Zn 0 68l0 6812 r 01102 267 y^..- een voorspoedig 196 Eengekjckig en voorspoedig^!961 ^^toegeweest aan alle^chSntèle, vrienden .DE REGT 4<>Hendril<skindorans«rwat A.W. Versch Mar«» T deed i, Knaatagea, tel. o» 40, VMelwgea Jia 1961 M A/ Tractor-service D. 61 //o - ninq la IHI t. J ban Jr W/f DOM1NICUS, GÖE JZROTE MARKT 6 TEL. 60L Voorstad 50\ x/ uttacLelia-us voorspa A Maats N GELUKKIG NIEUWJAAR Wij wnsep^u in alle opzichten dtf 19Ó1 j '.'I i L I .’l' ?i- i 1 - I wenst vri»nd9n^ Zanla^d - Rotfordam - Don W Amsterdam v.V. _r /VERHUIZINGei Ok(defaor in ft verschiet, vergeet onze oliebollen/niet M MM tl U OS t IM war i I van 30-1SM uur. t van 14M- ll. g van 14.00- 4 jaar. idt. i lader FAMS •v - TZU a DINO m U Kh I goad an bUII|k •M S.S4 03» •M 0.58 •43 ».W 1,17 /- 044 SM 0,71 0,78 clientèle 1.H .1.85 IMf 1J5 uiaf 4,15 maf MS eon voorspoedig IS mm isoqqmmm^ rouwroj>»QM \van 14.00- 1 van U.J0- kek in Sai v V "MAARAMUWWMWMAlMRAAMMARMMMWWbM lijk, wensen wij once kt ^\oanvong von 19i letD Ö.A.F. DEALER for Zuid an N->otd I m Wotcka an y KoniooX an I wend zijn/ geacMa/c/ienMIe A. Wij wensen onre geachte chëntè/e, «tienden en bekenden Bij de intrede van het nieuwe jaa wensen wij JT öwo geachte clientele, tarnkje, vrienden en bekortdor^ ok de Grote Markt: 'oningétrichting -4 X Lan^o Vorststraét 8 en KloksKaat 7/ Goes 'x Wq wensen U een 0 Adm nisWeHg-^aM^téiaeHneeeiiee ;=Qea^^*a Gosa TeL 6206 ikklfl onvoaJïUoediaJVól Rst/nkoir?^st(afidls*alFer>^zen Olidhandtl np'vriundun en relaties - m balend ibrood an caka X^eaeM clUhUela. vrtaedae aa aa» oeararaadtr Fretis dea r u Eotogröat yrotoirt^ 'b ii84-4as« •n eeir^oorspoedig 1961 - «<Te4e«. 0SS4 Riet Retastreat 4 - Te efe?h 7/71 ImmeeOwet 4a - Teleidee 6044 Levensverzekering, Lijfrenten Pensioenen, Studieverzekering y/ Brand-, Inbraak-, Bedrijfsverzebdring ■Qngevallen Ziekteverzekering Itderstod SO Telefoon 1 .1 Ti^Heer Hendrikskinderondijk 3 Goes - Telefoon 7315 GOES, VOpKSTAD 81 Telefoop^ÓllOO 5324 iros 'sHoet Hendrlliskindorenitroat Goes -

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1960 | | pagina 9