r I Ic GehM I L 3° ch rat is dJ|g Slaolie gg 8l Zelfrijzend1,a’ F< ’TURMV\ I BAAYENS uari '61 E hoen reparatie Oude •ur 10 km ijnen 11 esiroop fig! maariaara niet^ordt 325 f boerenkaas orspoedip 1 een afwj a1 T •art: E T H n uttershof G xiprepi» AracM 2 4 Ransel 9 5 maar stadceXckm leder frig oe en F X thek maandagSJan Frambozen 1 j A.T1 8L Zdrii SAW A.VAN HÉ ...■■m» nds - Gostwal - Goes :tro technisch bureaw^ Höis schuur^ te Kapelle. J.y ‘Toste bessen* fbessen a 2 januari 'bekakken OSKAM'S Grosco Wensbedieninq mét eh erf MP-** Staatsloten vansA maandag 2 januari verkrijgbaar bij: Mevr. 2uk OPTICIEN HET Bl IUR 'Not KANTOOR J. Rens dot ereden Bodevi ^n'ging „De Bevelanaen" wu scheenen zijn verkrijg bij» 85 u/f rn< 1 [GEN- •RTE C. ZW •OIS Tai. 01108-374 wei H. P. van Maai >*TS te HtINKENSl \afwexig t/nr1 fenvori f/30 december met 2 jan. a.s. ZAK SUC XNde n oogoanl Lange Vorststra GOES INSTHANDEL kerkstraat 2 5 C. Hl ATTEMHEf De Bodes oJxGoes maken \oerw KER0T- IN NIEUWJAARSKAART! k^LEN^ERS EN KANTOORA6ENUAr*S M AGENDA'S X INGE HAANTJES >rte F 4t U zelf? m. MVimw «ttg. jm mnjgo< VERHUISD is H'W. A. Steenoi Oud^b^rasi Wostwol 15 iïoe» Woonodr^bS^Z iopditi 196» JULIANASTRAAtJ^>4HANSWEERT deze diensten niet won 16 Gaas Speciaal veer medM van batten Goe»p<^ vóór 4 CM B0EK- EN Attentie I XANDARTS eKinkes TANDARTS Plccardtstrqö<54, Goes Me «oer 139 I naot kón vóR tfióg 3rxkc, in spreek uuK 2-95 *Veeee»»e»e»H«»»e»de»d»d»»»»M»»»»x on do 4DSE BAKKERSBONO V. kennis dat b/MMWM MM MM Y Jadijft voorlopig g^v^stigd Voorboute 3, Kruiningon ektyde path wmerlngskai in. Indien mogel^k 20 jan.*te komen NOO —M* I JE-DRIEDUK Ingseweg 4 I P.M.v.d.\V BIEL Nhfc 80t> kil*. per tract «oor in>t U >r -rote MM een 2 icy puntje .Lever letorAag 7 |an>> THE HIGH SHOE Wy i m» oMMNe /Ml van 8.30-1B40 uur. in 14.00-1S.00 uur en daX donderdag .zaterdagvan 14.00- .en 14 jaar. voor kinderen 1 toegang voor kinderen beneden 14 Jas». 24, Goes, Telefoon 59L 3 3.70 voer Goes 4 i ven 27 t/m 31 4 •n h n/avi rem dk MA AM lllnw tfige tot het luxe 7P1 vrijdac tot en mten iHen tot 12 Alles van S“d' Msreau C. J. Huissoón Kapelle, Tel. 01192-29A aar ook nadere inlich- ;en zijn te bekomen. ID MtTMt 17, in het wepr Lees* •.59 •M »,«3 Spiegelstraat z! Goes. Tele/oon 5105 Familie: 'KOI leb crock tot teler- \ai|k. (tel. nokzotor. -4 KI WR wensen U \G&.lMKfG 1 Öu ro< Franse Landwijn, rood otAc B(j flessen ineenr/pel Beaujolais A.C. Sherry Port .....Z fir- per k»Z 2 pak a SM g 2 pak A SM g 25» gram Stnj Fles Slaolie Bakmeel Patentbloem RosRnen 1M gram gelardeerde 1M gram Coraedbeaf 15» gram Ham mT onze clientele een voerepoedi 1.17 - M4 «.SS e,72 hun oedig •MB 59 4e en He klas: DagelijksXu nie klas: Zondag, dim 15.00 uur. Maandag, w Kinderafdelingen: Zondag,- dinsdag, 19.00 uur. Geen Bij een Itterkrulk i vóór of [nschriji pen woi en mev uur, hfl het Algemeen deli te7 ,al* Lpdge Kerkstraat 5. Kort ^/Telefoon 7651, Goes 5M gram E^an 1M gram oude 1M gram Gni\ ('amenbert, pe Roquefort, per Brie, per puntje enten, ook namens het personeel, U een voorspoedig en gelukkig INI. lag 2 januari INI is ease saak tot LM uur GE8LOTKN. M» «,K M» MB FIRMA it. per fles 1,»S fles 135 vanaf MS ■Xvanaf 44S vanaf 9A« litetb** De besoikHJduii zullen met 1 januari 1M1 zijn: jdag van 18.30-1030 «ur. - - Ken zaterdag van 14.00- TB KOOP 3i.i\nschruvii Behoudens tAei jf en W. vrij/te _xx_ _x O^<3J janu: ’ingsbiljettenX kun nen tngeleveft 7 januari 196 Teveny wensen i vliéneie een voor l Nieuwjaar. He klas/Dageljjks van 10.30-11.30 uurXvan 14.00- 19.00 uur en van 18.30-19.30 uun w das: Dagelijks van 14.00-15.00 uur en Van 1830- 1B30 uur. -'8 LANg\ VOB8T8TBAAT IM, OOBS, TBU a ÜW^DRES VOOR BETERE VOEDING '■Boerenkaas <on 3O\ Woorns Vrhdegc degmori Art», Wj II9S-231), «n dogoiorgen 8 Z<ymo*yHa, Art». N< Arendskerke (lol 20/ Molstr. 4. ■stemming B. aanvaarden 1961. —29 Kleine 1 gj79

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1960 | | pagina 8