n u I r i gromr De T WEE F HUIS MEULBROEK's textielhdn? VAN DER PEIJIX amenlijlce Goese Middensta „~lfé 7 Inq? n ‘aankoopjes bij Meulbroek uqel V De Phoe ts één dag Sle Zondag 31 december ten |r\ maandag 2 januari a.*. jge Boekhandel I I Druldcèrlj t\ Voorstod 24 Oooi Vaarwel, oude jaar pe#<faor .HL..-i. L^is Mimi i klein rekensommetje bewijsplaat U ^met zelf te breien eenfimk bedrgg verdient^en bespaart BWMACHINE DE PASSAP J die grot>-br*iwerken. DE PASSAP BREI- W iensaiione*l. EenVwydig te bedienen, degelijk W separaties en goan een mensenleven mee. Breit dan it U aan het juiste aarta^DE BREIWINKEL lige voorlichting geven en leert U nèt^o belangrijke Hen fb f 86.00 f 7,95 J upon f 5,95 Holla 6r95 f •on 2,99 f OU* Lange Voretetrwa* 30, Gee* I enst U edig 1961 toe lukkig eri voors OT UW DIENST ik. de gehele dag gesloten zijn! ne r* 1 lip Wl an li 1 zowel Nog dlt jaa 4 neer1 oen Avonddoek dtOou (st. A fyione alt v. eon Oamespantgnon maar «n 1 'epedaalzi tlnterlcd Hobt U nog imkaartjes i« naad als lar naad Hero weahel fl,98 overhemd kHet, teersterfc n noodlozux crêpe mouii Om Tl - --- speciale voor do laatste dag van het jaar I breit nu in een ogenblik F MACHINES zijn werk van uitvoering, geen U veel voor ander^d kan U alleen de'hoc maatbreien. r 1 - I een H Goa*'i-Haar Arandeki Nieuwstraat 18, Hans waart A om het zejf^t* doen, want breien kost tplosungl De Zwitsers* J gratis folder. 51 Goe*^^z2w^k, Hl|l ik I as P. DE MUYNCK f Ten gerieve Van 0 gram ■f OOM. Goes - Tatat m per Bi ▼an dut mul ti lt 42, iv-ja. de reis wor- I -V ZOI oak in t 11 - does 'jaar toe- or de Duiven Schrijf of /ync krul/MM* jdia Met ■edert. 169-6471 prtjaen. vast eg buis/'L. mxe echte 1’1 al eens pZ^'oor de a.s. feest- a.v.p. tijdig bostellen. reck 4 dinsdag zit Landbouw" te1 modern atreepxyr V 1 1 1 I. - J. DE MUYNCK Dorpstraat 1A---TJ flSO) Goes 6| WtJ vohv In M uur Probee/ oi1 crepj Anoi In de p dogkere nog n don n- e«1 ood ten de i 6. del >ot« Mkj pen note Mani aarl thee als: fit jet he|/p<rton»»/ zuffen hoor zohen op - 7 •en Ziener aan....' mens nog Op de maan i .1 proberen I Uw foTCK met _De BestsiNegM diXgrik voer 11 «M»r ty onk^i worde» in Goes nog button Opée^op saterdag 'w december MOH *9», fol/do dog af geleverd; december INEHV1S ▼lièf I Ger» 161 'oogt vrijblijvende demonstratie aan huis of PASSAP DEALERS VOOR DE BEVELANDEN Hola I v Ze vU< Als Gc nitraat 3 m 7674 tel. nieuwe W7. I tUA— (nieu —-Van Delfts^ Emigranten!f 7®’.— betreden levenspad f jók niet alles rozee I r hfj met betraand gezicht.: ■eespad werd niet verlicht W niet gekoèen lend Passage- Wm M1L1- N.V„ Bout de 14, tel. 2171, VHssin- Was heel de wereld toch gericht Naar *t Kerstkind, dat daar neder ligt Zij zou de „vrede” winnen Toon zei hot oude jaar: Vaarwel I Ik moet nu gaan I Mijn tt)d gaat mal I Het „nieuwe" Jaar taant binnen I MAE. PAAU zijnde Herenfiets W met twee voaadel V Broanfietszmet F achtervnruig. I x straakvé, Goes. ^-Gerraagdi aan 2 morgana paf «Hm- D. de dpodt Bmigrantan! Vbor al selijka n wij specify ten: i len ■/Tt koop: Ford Custom^ -►■In het Friteshuis JBe Tol” te Goes zijn altijd4ol- t op hartige hapjes jrfrkrljg- i 4 baar. Heeft Chinese Ume.f - J. v. IMA niet mooi en I 40 tot den wfj aan: Trapn der, 1% Jaar oud, dier. Ook voor Jong Adres: 1 Bajr^flï,— Adres: Cruqulusstr. M, m (tet 0 HSWaMJ. ter f.l70<—Bogaert, tijdig voor d' de 1, Goes, tel. 7982. kïXiwf voorkomt vele Jflei lingen. Alle folders: Pas vuurwerk 'per les. L op- - raat 84 en -> imagazjjn Hey- line S3/M Lgat.; II ^Vorststr. ■7087. -► Te koop' B laadverm. ltS6<g, staat Te^bM I. d« Voor de Demos wij Méntr-Coets ii in anthraciet, groenzd a b color, tegen uitSrs t nrüzML, pSUjtan in *t Boes- un taU Vorst 44, Goes. Rooeendpa Pfatf «type 134, JT slechte 1 brulkt yl Onze clientèle een spoedig 1941 toegew M. DALEBQ» Café -TKHOI -► Prodent Airtex ververser f3,95. D. Rietveld lb“ Lange Telefa Ik vrbeg: Hoe heb Je het gd>ad Op h<V --- t Was 4 Tben zei Mijn lev De vréé .re ragfijn* u« kousen rpchtig* kleuren, aan 't been lowel mei >npar naaa fi98 Zie mij niet hls Maar Tt zie de Zo zijn het aaik Is deze plaats riet groot genoeg De wereld schijnt één grote kroeg Ze zullen het nóéM leren 1 Neem autorijles xes”. Wij geven 1 nieuwste V< Nau- volgens een Schine In methode, f Singer Theorieles i ceintuurs ais, rokken en inkorten, rlta- inze«te- en over- o-oetta xy denztbt Hop- Ri petavegersbe- •s-Heer Hen- istraat 47 en r< M,^yy7. Zelfs de meest ingewik kelde tekeningen kprïnen *t Ie onrust hier en onrust déér f n straks mekaar in -*t haar, het niet verhoede De vrede van het Kerstkind acht Dees’ wereld niet in donVre nacht. Waarnaar zfj henen spoede. Bij Wlüy aan de TeL 5703, stomen,^ stoppage, 1 >f itofknopen Voor dat het jaar ten einde gaat. Heb ’k even nog met hem gepraat Omdat hjj gaat verdwijnen. Zijn ogen vielen bijna toe, HH was zo afgetobt en moe. Hek leed scheen hem te schrijnen UiA-»- Te koop: le^Tn Wasmachine, cc >^gen, centrifuge en leuwe Radio Van dearl straat H<'Goes Alleen U hebt io weinTg^-tnd voel trjd. Gelukkig is er eerh k sIel Suède Dames en ptérst scherp* Jasjes. GELMOK-jpfklitattJQ^gg, >t U vrijblij- Zeer voocdMi^BC Aatstaa, Rooeenda< tri 01440-431* enJipC- <1 stapper voqp het vegen - schoorstenen it 44, Goes, üch te wen mans* uit da brand, de brand. Heren*-*- WrtTlT Müller van f 35,94 voor f XBouL de Ruyter modern maarwé! r 3171, Vlissingen^^e™- NieuwOMp. in. prima i Keijzer, L Hans el-WY— Landelijke organisaties tan om Uw folder* te VMden alleen eF'voot dagta nodig. s»9w folders r geheel Zuid- rtsfend. Laat vet- •n binnen. »t niets of bd) komen rtn grote at Kthuit- iezenXwij i serv\ Lanoe^ertatraat M, lel. i»rt KerMng tol. 9*8 Te koop: *n rxrttae geneM>4e ruilen kta^raetaedja 1 MueriJ Jooaaa, -►■ Te koop wegens enmplaet: in priqaTMtaf Raleigh *- INRUILMACHIN1 Pbaff Handnaalmat f 30^Naumann naatmactiine f45,- mann Trapnaaimi salonkast f 135^- Handnaaimaomne f 73,—Jgeven: Bi Singer Héndnaaimachine ook: Blop Succes Handnaai- boer, pt«L—Alt* Trap- 01M khine in salonkast -SC. Singer elektrisch ouders te* - de 1, Goes, teL 7982. -►- HJL Kleermakers We gens omstandighed^A bie- zg.a.n. büreju- apodSimachme, N rndeet op tafel, He malen ge- - 9,onder de met volle ga- gLT Bogaert, Bierkade 1, Goes, teL 7982. In de punt- hoff Zn.. sat 7»7^te|-»~ Kippan. -►Te koop; Gaskai merk Amaf. Zo e^< nieuw. Prijs nadj te komen. kestèr, SjfadÖ tinge^^ T* koop: Vow ^/^Mjm^pjcsiad D. Lan- iat, Kloe- nu ook viot -► Gevraagd, zo moriflg t^n~ mogelijk: Hulp in^de Huls-•ten™w^'S aA houding, bij bejaard echt- Llr* paar, waaprm vrouw bed- legeng^C Piesaatatr. 4éJ - -—l» HJL Kippanhoudjjeri 3Üejp<rt JuMaeeate. 18, I -- T" T* k™P Wij leveren jonge^fcnen 0$-»^ 191» O VlOklX blaasje: len ■galt nlors aieding aar: Bollan reis Scf het Jtel- itingea en Rds- BouL de Ruyterf^0^*™ in M. g

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1960 | | pagina 7