mllDE a”. j. m. j aco Het Kleuterhuis A. J. M. JACOBSX rote verbouwings opruiming J7 oe I I !961 3SI Lessen i rtj SSl&g&TS SS -rzcraen /beitels ioodLkM^Oèook^d^ H.S. Drijfhout Kinderafdeling h r Netti er nei 'ODEL-VOLKSSLAGE andal J. DE JONGE L DE KOK EN ZON ■OON WINKEL 5M1 - KUIS 7272 - T. Babyafdeling Damesafdeljiig 1 •d voorraad •n 12,50 enz. ent J- ife >Ui die Service Grote sortering WONINGIN Ijn on imI De gehele wordt aan zeer lage pri verkocht P/,s Q^cilo Wieggarnh^ Nylon Speel Wollen Speel!» Mutsen leverini ..Zeel OENKRAAG i Lage prijzen Een gorestis voor I Ook MEUBELEN on WOi klant to mogen bogi Nk(onst klant of geen klant een voorspoedt kjdte in her ai .ontende ioedK kmelili "Restanten Teddy jasjes Poplinjasjes met teddy voering 13,95 itjes 1,65 6,95 4,50 kies 2.75 pkjes 5.75 0,90 9.50 3,75 WoUen Meisjeevesten 1150 Wollen V-hals Pullovers S. Wissa Papogaaistraat 14 Gaas Tol. 7966 ydn LToro dora’spad 27 HelnkensBsnd Hoi ioto-album ZM Zoning Boud^: w 18 v Dikks Sporttruien Klautortruitjos Tricot Kleuterjurkj CHTING Lange Kachttraat 11-17 Goes - Telefoon 585 on dankt allit •n hoopt ook kt J 6.50 y... 9.50 6.50 6,95 Jongenspakjes, 1-5 jaar 12,50 Wollen Broeken, lit 1% jr. 3,75 Ehkele Kleutetjasjes Plooirokjes pajmas in 1 dia marteen. - nonvaUen Q, ▼driMultepoogste j) tpo'n jaar hun vertrouwsn oan hem schonken wederom dat vertrouwen to mogen krijgen doodt twijtolon waar tij hot botto voor hun ffKJTEL terecht kunnen, hoopt hi/ m 1961 als i. Ooksrij profiteren van 3 GROTE TROEVEN Luier Babyjurteies, wol n koop: Voonetmpffe- raat van Kniftax^terëïme- chlne, móet de«K^-daj|gl Ktorijschool „MC KftOl»" Loop niot^jfdidor T^baltion Hordar AhMeMna—MS-assgtasaiM* ItUmaiilsehapiiaalrtepr eJPANpK KERKSTRAAT S3 - GO1 worden niet aU—n ver-4 x - >1 ttegen. T O o IM^aia aa MIC Tri-" len ini Damme, Goed verzorz^atma(k------iHoe da 59, tel. 6871, werk en voop—Ugj vlotte -► Studente •jg^CÖpleerinrichttog 2e J.) iHd**, Goes, Bierkn4e taechl 011WMMS. *TMstf am Vb^r Uw Rijbewijs naar it /MGulbroelcs Totetoon 5937 U Dr.P.XXahs Frum—iers knecht Restanten Pullovers 12.50 Terlenka Rokken 19,50 Wollen Brikken 9,90 Kostuumrokken 17,50 Vestdh vanaf 15, Handschoenen ..’..L...... 2,75 Zijden sn wollen Shawls 1,90 1 -10 kg l*A '1 Hl» DE s RUN! *>ng in ds I o moten pir de gehele dag Maandag 2 Beal ihtrUder ir! ■i voor 4 N. :e •x 1 koua Vul| De M< tleea kwaliteit Xie tel Wai—H" -ortta«eM| BUI (ruste waar 1 IN DE LANGE VORSTSTRAAT '«rat, iets prima», gram. InQwnrat, ens. enz. 8.7» 14» 1AS worat. Iets fijn». 250 gram eig 1 ki|a Vet SM gram G< WU hebben i Runderlappen, na Paardevlees aolani Magere Lapped Ik riïfo foto’s, geb. fT.St?^. GOES - TEL. S11M-SSM kunnend^ J. Verder Ham. .1 marl ia onae alagei GESLOTEN. ,©I Coudoj dorpr 1961. il per La tl ocu Zvoor U dagen, tri Wm H. Mül- Jo. N.V., BouL de 14, tel. 2171, Vlissin- tp^anwezlg. Mjzant 10 4.95 geel U dan even, it —n lln- naar A^ M. de Visser, dert, Meerdere hub J^M. A. GEE^h jag^zien wog'- Kinderwagen. eg 7 2, 0^ Gevraagd: Een^Jped^" mode, van iïi Gevtoapo: ag/ten nacht LeeftPI nfrveer 40 Jaar. ^dichtingen bij rreuw VAN DUK. J. Kade A Geen. -*■ Verloren: Een brujnd N manchester Jas, vi Goes huis Fa. Huige, J en HeinkenszMra. ;en werden met de 'i medegegeven. lel-VolksslagerU wenst V een vd I Oek in 1M1 staan wg veer jj 1 edorp fTbtj P. deVooL ik 4^Nijuw- Een B»e< Dinsdag geven wijslweei een VLEESSTUNT/oor m> de veoi DINSDAG GEMAK 1,28 pdf WU hebben een reuse voorraad VARKEN8-, KALFS- en pril PAARDEVLEES. Alles vljor de bekende lage prUsen. Zie twee etalages. RECLAME gemaakte fijne viste»war Ivinde ML Te etep.7 fiolen, echte in voor- a, Madhi- ■atte. In- /- - V- Kerstmis on Nieuwjaar vereehUnt: ird en beeld alles studie- en jeugd- itsbet koningspaar. ->■ Te koop: Prachtige wit Bruidsjapon, maat sa deze omgeving (pn Zeeland) niet sadrag bevragen: Mrwelsw Kapellt»/ -*-'tast van koude v< Koop dan een paar h warme Walvlies 110 ct per paan, schapevachf raad. - J. 5J nale rich: 1V4 Vakantiereizen! ontvangen: Alrtour gramma voor Pabsfa VUsgretaan incU^hot KRM.-Super>ronstri ^rtjsfSOÖ, il f K <5 - :t ■er verse Le 7k eent per SM Vers gemaakte,\sekookte Mei it per 2 kvlees. /AG, U welbekend, Oö gram. van 10 tot 6 uur Ier ais inkoopprijs. 4,— per kilo Lsd strekt: 2.75 per kilo -L. ■jjschopl Een prachtig fotoboek, ak vertelt óver geboorte, kirv jaren, verlovingstijd enJmSI 84 bl mrt/onza gsnermers wacht, 78, pgf J. W. Faase, Schoanreparatie Korte Vorrtstr, Vulpeen kleeft^ k A Korte Vorstst -1 Geen beschadigd J overtrek meer nieuwe plastii Klaar terwijl cent per j Machlnaji InrtebMfas Auto- en Mi JRADICAALird -aUeste»er Goo»<Heeds jaren zijn onze YSte eerstgeslaagden de boste reclame. vC® jfetl Frans -► Vermist: D. enkele uren mst zw. lar voor bijlessen, kei -*• Te koop: machine Passap Autemattc, zo goed alrniedw. Te be- vragenBakker, Heer JjUM—5lder 3, KampdfikHl Mét db^ieuwo00®* Record, dus 6 7 gsmakkelij^te^edienlng en onze lorenlpe^s •rvorfbgx»toan wij voor U klsnr 1t> Y2T K°®5-zorgd, maar oók geadraa- Wenst U astra voordaUgJo- Te Bliek^fTJulianastraat U. Tal. SöKOudelande. Vraagt dit dan evoMfStiM aan St - gpeCTeL 7238. yf gibgö vrijblijvend inlich- Antoinpr^oÓSdMl. MlU. V k lexiMhonaei Lange Kerksireot 28. Goe»L f»rlncht 1 ArMMtokerlie Gevraagd h JO per Xmet AARD ECHTPV .arts) in Den 1 rnQuffr.^ v. d. iron FUNKE, vtaroXt 3 puM— Te kooprStateh Slaap- ■amaétfement Evert- <ït 18, Goea. U kimt uw oude MgoBe- inruilen tegen^tdeuwe Hoe dat mogeUjkds Stuurt i—h briefkaartje (Zv<n Sebben, Mein fobbemalaan 38 len. bl«4t beter» uH Meer: meer erogetti bekte* en kev*<a gemejckelijke rdbibear- heidzlui minder werk en I» daarom te verkiezen boverf de 'booggehAtlge' ratteA. Een-proef look ol.’ wordt uililuasnd gaTsvard In originele kok kert met waarborg vari de kweker en N A K.-zegel Vurkrijgbaar bij uw zalLd- 10 kg mear f S.9Ö Wgupaurdatraat C

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1960 | | pagina 4