AL GOE1 STERK VER PRIJZEN elingen alle n a en o op onze nog niet in prijs verlaagde i kelen a endien D GOED AGDE i 3 H O X J FAASE FA. H. JOOSSE ZONEN L Ml ONd 1 m4I I i :g :rt r V MODIEUZE KLI NG - AANTREKKELIJKE PRIJZEN R V- ORIJbCH1 >6N DEKI BERGEN OP LOOM - Kmmarttraat 24-26 HAJOCO GOES KMstrewf 9 Fa va MIDDELBURG bz5T sommeyf.r en gezin Garagebedrijf. Ab A. ER Onas dito spoedig 1M s TH. x n z' Ujndal Aan familie, vrij I begunstigers dig 1M1 J. JEREMi en ■t land. JSf. Ft ■'•i GEL’ ■*'t .i itl K. iden J. i tukk lukk Won luk) en 3 Schoonl be- 3' -Goe» Kort. V< i«*e. wenst t nee wen«t een wenst voqi wensen e een -> Lederm, 'olfaartsdijk. bfl: I '8-GBAVENPO1 en notjekomen ady W. SNOEP, wensen den j^\ K14 root GM ♦666666»666»6i»6 J. DE HOI mivDorp,p^5^ menden en voorspoedig Lang. NoordalOoot W-12 H. DEN DI Bode qt^ wenst een j J. KRIJGEI GC Ondergetek) geochte die spoedig 196 wenst v een at VEER ZN. ijf en Melk- ■pf - Telefoon 273-202 voor 1961 Uw^adres B. VERMEULE Kapper. s' VAN LIERE ■Woninginrichting. Manufacturen. en be-I irepoedig wenst eenxf Familie, vt gunstiger» 1M1 toegeo Bier- JAC^OE wenst wrtoa toé. M. HA Groent Aan clientèle en bel een voorspoedig 19H J. DEKKER M. E. DEKKRR ten en voorepie- wenst. M. MOISON Café Nisse. letshandel Tel. 264 1105-336, dijk 8, M MOED WinkjU gunstigere cop'd. ;ey4nst /Café VERBEEK"' L^^Handel in r; Borstelwerk, artikelen enz. 3e Mag ciNbifii IMI ligr» Roosen 4318 «a 3518. ♦?v ken gelukt enst aan «nfite A. K. MpJ 'entte jCfi ZOON len, tiëntèle en vrien- gelukkig Nieuw jaar. i X pTk, Telef. 202. ON. y^O poen en oorspoe- inden een il toege- I .vrienden ei) *eeh voorspoe- ;ewenst. A. MOL [OL-v. d. SCHRAAF B 11. M*(M wenst stigers Schuit1 ORAVtl JriC. v. T VEER ±s<. T VEER-JOZIASSE Transportbedrijf - tel. 285 ‘familie en voorspoedig qQwena* Aan familie, i begunstig) kfpdig 1961/ vrienden en r voorspoedig jegewenst. NEWIJK prffNEWIJK-PAAUWE isportbedrijl - tel. 303 Everingaeweg B 5. /ri-ienden en een voorspoe- jewenst i Buiten”, L. DE BR) 10 procent korting Fa. P. BOL Qff Plein 58 - Wi wenst een ^4 Ctobr. 1 Aan familie, begunstigen/ a M dig 1961 ><feg JJT V. d. Wagen i™ A. C. ALMjrólNDERS roepédijk 41, -jèhden en clientèle lukkig Nieuwjaar. JTlénden en ditetèle elukkig Nieuwjaar I Nieuweweg 7 - Aan familie, begunstigers ixi u» Onzp^cll&r spMdlg 1M J. M. RUK tzande, iden en clientèle Nieuwjaar. N.V. v.h. Fa EN Dors-, sprot b Aan famil begunstlgsi /Xdig 1M1 tt onze cBÉs v spoedig 1« Aan famlll begunstiger dig 1M1 tc Nie»<stra Veel heil ei Bakkerij NGE 9 9i b F. WALHO1 Zulv wenst een '9 wenaen al onze l*4Hk A OORBPOgDlO Aan familie, vriej begunstigers eenzv dig 1M1 toeg) J- M- VAN> Jv' Transpoj vei Aan familie, clientèle Md 1M1 toqgèwei AUS Zalig Nieuw zusters, b: vrienden er 4A AZ» Aan familie, cliëntèle eep /A NAGEI Veehandel, Tel s-HeereniM* wenst JAC. BOONM. Rijwiel- en bromi Hoofdstraat>1 .Z'Z.N. FartflUe, vriend^ k“. 1961 toeg) ■- ‘r M. F C. M. KRI. Monsterw wenaenyrrt den «en gel Een voorspoedig 1961 aan clientèle, vrienden kenden w$m J,P H. J. MOJ V Galanterietoi JACOBUSSE DE VlgBtR Melkhandah^GW Kntèle een 1M1 toe. mM Allen een vopdspoedig 1960 top/ewens. Brood- sfi Banketbakkerij X13J. F. PfSCHEELE- J. SCHEELE DEN HOOGLANDER. J. DE DREU-SOM>fflJER Kruidejjaèr rienjien en begun- voorspoedig 1961 toe. fa. P. PAREE Z0<EN Schoenhandel ^Hersteller W0 Dreef 3 rX"Tel. 326 wenst vrienden en clientèle I eenjvborspoedig 1961

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1960 | | pagina 14