UNEN V N SLABBE t x K VOOR 1961 5»p n FA WEE •OEL-GOÉSii/ '1^ tduw 1 slageriÏ schrwer liCliL|L||fgAW SCHQENREPARATIEBED IJF Fa 1 67 spoedig^ I s Drogi Auto een vo 3*1 Mij ,ZeeJat e Kple^ Wil zVerfidge^ mstraat 33 Goes Telefoon 7469 rs. van ben s Lompen-, Pa^re«^pn^M6taa«har.de- J. A. VAN DER GOE^KADTlTrHL 6218 T non e 61 3° n voo Bouw r. H.l Ch 1961 <voorspo g 1961 Blomaan itAzsbrroch n ve r ■Wfirm Barendaedraat TTt^om tarr^sferi Een toegewens MILS - Me Fa J. de Ko O Aan iPJJ K Wijngaardstraat 37 V< minicus aterie een ïg •it - GOBS 1 Wij wensen oon ■>*’3 f G.H INDUST G.N. DE DIRECTIE IK’s Hl tg J. M J KEUKLLAAR H. L VAN MOURII ■^Kerkstraat 23, Goes Jelofi K7526 Z N voor fa JT'r Expedite l| 9«iuk Fa Wi Rijwielhandel dng>?<ëÏOTd-Rotterdam begunst o. n. Rookartilcek Fren enst hïtaroWentèle Vulcanlseer- en Coverbedrijf, Bandjphtnfcle) EIN jlC’s-H. B jÜV Het Telefoon'£9è#'-'C. ^>®Qrspoedi een - o n De M. ZAWDEE u zon nachten een/Gelukkig en voorspoedig Nieuwjaar FaB? - 1 damkkapsalon MISTOOK 48 Goos - Tok «972 Bouwbedrijf Schilder -i Mi Intén, ft eni wenst U alle Wil waar en kwaliteit 41 <s> GN, i ~n' 2" Aan leringen i voor exi 8u> r ■NT1C4AP AMSTU- •’1 iratiebedrijf Sehoem Gom 169 31, Ti GN V t 4, Y •üiï daM^ NAAR mlnlcub^ Oom Telefoon 6119 'MI. E Schoenhandel .1 Zusterstraat 5-. Telefoon 7867 LOMPEN EN META WesHfo Woo *t. JocpMsi ^volkslagorij w»sdo ion e vo-ststroat dig 1961 -W. Sla begunst dig 1961 '"D. FO Groente ST1 J, indag 2 jan. wordt géén melk bezorgd -r-r Qonpoedig en gelulpü 19ól>öogcwMrfr La^j Vorststraat 18 adres voor i. EN HERENKLEDIJ Maat prtderg geachte ‘■Tï Ji Orge W A. J Lan 1 Zu ge M'Wod.C. O forto Kerkstraat 8 WM ^HEND C M. 1 Wac Zonm Wij wens^fl all^bSguni ^on cliënten UwXxjr.. Reho gesorteerd In Binnen- en BuOm ntèle. vrienden en bekenden pensen hun geachte clünMa een voorspapdig 1961 /Öfizec ^spoedig. Wenst allen eprr ^Voorspoedig Ook JMxibedrijf Ier plaatse d gevestl* •181 straat 2 wend kfntlfi ^^een voarspeedtg Nte »sen onze ClKntala an kennissen egn^gehikkig 19óJ Grossiardaril -'^Ooee - Telefoon 5169 Radio en Tel<>isie ge clientele een ^v6ocwoedig 196 Tele oon 7377 Warkplaotsi W|| Wipwertsen a'len een gelukkig 1961 ^CHEl Filiaal wenst vi wenst al nu «NGEtUfKl Onze d MOP<pdlRl Broo» M. A >WUNOEt - irendijk 21 - Telefoon Fabriek vanbatimmoringen O.N. l^VeWewt 7402, b.fl.0.^5867 al onze clientèle SeQS, Kioetinge, Wlhelirnofjdorp Wij Oe Ateiksli/lers rpR5 'tH H kinaefen en I r Kantoer I Nleéwstrai Hale-adrjM*-^* -'’"LD. v. Mellestr 110. Goes, Toiefoon/82*- LangedMe* Gom Abel ‘e-H. 3*1 bnrg^egtraai 63, Qoe», Telefoon 3007 Aatmemers-Combinatio D.A.G. Fa Gorgeo «^baofloraar - T< Beedenmatkv^i Telet 5708 >r >rienainnen NIEUWJAAR 196lViolini de kout libnodeino mea' fVV8 In' SPECIAAIZMK- 't Interlock hltis Viola Lange Voois r <5-47, dfoe? aile cheni6>o èa voor Mminiitraiie êe telafti at'iier^' J. E^kdmbert telefoon 7605 wensen al hurj^Cffentèle, Familie en V-lenden EEN GEHfldCIG EN VOORSPOEDIG 1961 flenst haar geachte Chëntële oen voorspoedig 1961 Wij wen gelukig 1961. Firma L D. O H Verkoop - en 1 ftfl Midde S*~»eac4MI Uw echoenlSVOrwi on heretoUor spoedig MeJ Ganz^»0örfstraat 17, Go«S PARFL/AteR/EÉhK TO1UT ARTIKflêN werwf geachte clientele een voorspoedig 1961 - 4

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1960 | | pagina 12