NT F jors KINDER RECHÏER J DE V/oïa Dt Da nutter. „Ihe ilmonturerr r. „Optic /kampma'u N 1 'oT' gen insets I J BOS' DAMESKLEDI 1 thMtdwl >^<CWÜIMRU8BEBBEP GRAND GOËS I TeieUwt 5165 irj Hl :e$'* E*Z m« i«n 1 i Een elegante oplossing KERST DhmstmGi UTTERS HOF, ï^2» Kerstdag s' I èo club KAYE-JURGENS I Nicole MAUREY J PEN HERDER, Korte Kerkstraat 11, Gaea, ,MUN BESTE, VUAND f\l,98 ?au-cheque 7L IminlïinilC ^MftbwwwwwMMft* ►*eeeeo vrouw I modi ouw BIN NKNVKRINGBED Gr Markt 5 GOES 5669 Cl M •c i 14 3 v r Wenkt U «ei da a.s. Fèt r- OES mg 7 uur. Muziek Sixtet de Jongl A. Hotel ,Ockenburgh' G Gees A V i ADVERTENTIEBLAD VOOR ZUID-EN NOORD-BEV; MD kV f h 13 I M Prob, cref nog ti dan I ouw f 21,50 f 28,50 OUWBURG ,JIHIANA^ >Goes Beestenmarkt F I k en voor tecL 2 t f GROOT E» Teen^agar b/4llan DANNY CURT •en tew /ELEFOON 7251 - IJOES Nu op no. 5 7 on 6.3, G/^Verheule t Wal), Papegaai^ Iraat S, Goes, Telef. M23 sckliHfS I twj NudiBkilwwis U H.afre. eij. X pompl >üwKgpi UWWVWRP 1SSS 1», i\9 OerackUlende 1 w\ hobl 1 elef< on» v. erstd* ♦OOOOd r ;!T i mode-fu KNDA* MtM BN I in 't hartje wl aan Maandag 2e Kerstdag om i, 4, .//en 9 ...-■. 'J MS J-- per per Pal a kV I met' -. t -i - light •n" '2 Ei «M ti M s E naad als ad in dn odetinten w Iets ih waf «•Hen is wederom uitgebreid Wet een aantal nieuwste Hat Is altijd weer moei voor een onder te koe reke> in de .maak zdf ten M renst ook Vjoar Uy> 2e Korstdag>^ rsen M r SOS gram zuivere sp(js kerstkransen MS «ram ae f S.8S veer gram ete\ Kerst- I gram =jreor doch óók slechts in Dender dog 29 december 8 Kinder- e» Familie voorsfe/itng goame iXyKAAGD per IS 1 Een elegante hartewen» In gaan. Me de codUu chespre tab des later vit onzl enorme sortering rustig een keu\ gedaan worden. jme zyn in korte jasjes vanaf f f 24»,— ‘en hoger. VOOS BONT BN SUÈDE UW MODEZAAK' LANG* VOK8T8TRAAT M GOES •r. - - **gB Onze rutmgeso/feerdo collectie Dinsdag 27 december om 3 uór „Prins van Oranfe" -TW ^tF.'^ir' de ^403 Bont, niet alleen modi gezonde kwaliteit, koopt Onze mantels gijn verva lange ervaring.- De modellen zijn geheel .geinspit^ Ujn. doch aangapast aan.de V De prijs die U besteedt, ii wenst. Ook 8U&DE is, evenals hierin een zéér uitg^ modellen. De prijzen van f 17»,—, 1 4 Vooral op het f Kosmatico en Pt bagrnpalifk, w< teracias wal dpwend is t MelkrosWi WeihnaekM taf f«<- met of a» t F-- Ste fieuelancte J Modoene\p<m/ rV f IN Kerstklok t»4y 1W*/» M koAteJt de Lange Vo<st faido zijden van „De Magneet" Da moderne zaak - 5 mot de ruime service \ur dinsdag en woensdag 8 vur -Kile leehAden conn/ ROBOESs'd kZS Fred Aertelmann Wie Herder's domboterkerstkrans heeft gegeten, ate wil van andere m< weten thXS per tW grten /aa. eatkedaA 5/Tompaaaett vaa fl\— 7 voor te,n A BANKETSAKUKuX Telefaaa «MS /met ,',The Orpheans7*^^ Aanvang half 8 vur 1 ■Intieme after yx v5 1 Kaaraverlichtinf TefeiirMervepM «el. O 1100<6303 Hort é’Oeevre’a worden ey X tijdige beztelling ook thuU biaorgd 'Ms aed the Cdeaaf «Mcopardócn -p<e yTtrouwbaar. en van een ■n vertrouwde zaak. door/specialisten met een jaren- dóór de internationale mode- iiscfkeigen Nederlandse smaak. fhankeDik van de bontsoort die U ‘o -X* __.it, een zaak vaivvertrouvJen. Wij hebben treide collectie van\soorten, kleuren en r (waarta epgaesmae bet .Zaeewaab Advertentieblad**) ite Jaargang Ne. 41 Fa DBUKKEUJ WDB PHOENIX’* GOES Voorstad M Tslefaia I1M) IMS - Na eer Telef.ie fin, MM. MM Venprplding M.7tS exemplaren. Advertentie prfs 15 «nart per asm Veerpagbm W v—r fneten ie telefonisch apgegsvm adverteadm aaavaardea wfj geen enfcele isr—t 7 raab Alm pèr korte Vost lonkte Tientalfed soorten prachtige merk Nylons' zowel mi zonder i nieuwste >or onze ragfijne e mousle köus, looier aan 't been iylons zowel met als zonder naad /™<k f ^98 it; /speciaalzaken 7t Ifiterlockiuis SViobA Ifa: Ventstreef 45-47. Goes( rreo-prt|xea t V 1.-, f *75 en f 0,50 h Bot heel it niet 'Mter weet 7ouw ot mg« e gebruAeé» - ÏT' hiervoor nu Oen gevonden. U kunt b<i troei V waarde voh leder Hsdrog Vrijdah 8 uur; zaterdag en 9 uur; zondag y, 7 en 9 war - 14 jaar

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1960 | | pagina 1