-Jot Veilig AP ,1 I G- J< bos. Telefoon 6063 brilmonturen SEN 7 H ,Optka" f. pin Goes! v< 'an ?on in grand goe» isringen J| - if Dplromendept kou of gr?6p4)lust U snetlÏHrnei de veetojdig ii De wanhoop v Inspecteur Gidi O vei Ti Uï q Actie A tot Z WbEBELANGEN KAPELLE- I E. /j) I/SINKE-DE GRAJL I l bNioïa AS DEKENS ER len Kerstboeken t 1 m hortte A K G. VE BINNfNVERINGBED 13 1420. f 1 COMP 'e r !.3< J ADVERTENTIEBLAD VOO? ZUID-ENNOORD-BEVEL ‘ND [wil I ZC. HARINCK fe Vorststraat 35, Goes, Tel. 6629 Als men over Nylons spreekt, Honkt U aan 4,DE"GURCHr" Kwadandw steagen nster Nylons on soorten Voor Uw PYAMA’S naar K MEULBROEK if ITIEWEDSTRIJD Vespa - scooters een fcta4Ge\apart, mders, I ff 9 j.-l G oosMteh GOBS III LON fUelMn a.s. ree «DEL INEULE V HERDER Kerkstraat 11. GdW, b sDE KLOKKENWINKE re someitii ‘•'Fï'’ 41- Teeii-ager b 14 k0' KELIERSVERENIGING kruiningen TSLAG SINT-NICOLAASACTIE 1960 Vrijdag A. l/kampman Nu op no 5 7>en 6 3, zijden van „De Magnebf" GRATIS KAAS wlpenhouder/ 5 Verlovi i va ƒ2.50 o PARFUMERIE GRATIS KAAS pzatordag '7 docp«twe< VoofAIw HUISHOUDGOED nag MeulbraeKs TextielhcmdGl M»8 jPir *8-M. ARENIIfirllf 9 tl van t ien per CAKE ef >r f 14». s 'i' k; Lai aan 'def.5823 Een diverse W. 9R TeL U 1 1MB. eek grstere maten snel en I, vanal UU» ortgene iworfcesi met .Ml go Him epeumeii 879 ,3 5003 1 Aanvqi 5523 III 30 II mai ^Ostende". Aa: kaar* 50 Ubl. 90 et 25 UbL 60 ct 8 uur LINGE i «WWV V A f I ilpann 1 dag klaar Alla uit IEKJE8 gram Da manna) riskeef kaar oej^—•mlfTong haHF- 16394 54238 leróerking van het dans er .OtXANS" o.Lv. J. Beers De moderne zoak met de ruime service is wederom uitgebreid \met een aantal nieuwste modellen in 7 dA moderne mode-tinten de de» dessins 10834 7331, 4261 31582 4200 13772 80381 36961 4112 54124 31242 4M14 JONi Lnu j Aaavang: vrijl zaterdag ei het Vamor- ahnwezig zijn. Zaterdag 10 i haH 8 Het gdsje ep i maten, t tnjm. tOlM per PALEIÉ 'van' tl,m s I lag a.s. De berekende gemii bonnen F' zijn DeaeM 24 dece rTVoikMUe „hm mms Regiei dn l Veepa-dealer voer de Bevelenden Oude Mnd/ fiTOELSBELANGEN KAPELLF.-BÏEZELINGE In „Ons C Vel COB Te rong 040 2oma.f 1,- <*méi 11265 luw Onze ruim gesorteerde collectie ’•■.a Om JUtOKUNENBROOD aan de top, daarom Is het elke week fLM. \CAU fSJS. Xsrens en I JONGENS/ voor f I gram. i CHOtS Lper L/y an fl.— ■pullen Schokkend avon'unr onder a van he' Wes'en H Autdnjlessen Motorndesson Scooterl Vjachtwag^loMen VerkeerslesserK^ A Ook de sa lavoren we ktaltyk wMbaar, meerklewige als .af f3746. ■'keuze bieden in SUTMS6B8N? Aanvang'"'l2 30 uur «(rtvoroniging Scholdestraat to Goes yl' samen f 1,54, II Prachtie gll| en tientatli MERK Ny^ns in de nieuwste zowel tl zont (Din^da^en Vrijd*fla'/on«:l> O Herhalmgslessen Gegeven door insti diploma, die^ AUTOBUS k PAARDEKO Jïfiksweg 4. ‘s-Heer Hendriksktoderen 1947 dtxiz-EjN O.P ged>pl en erker d licht, Yemal wol, zowe\in uit voorraad, vu een zeer exclusieve r fraaie TEBLBNKA WONINGINRICHTING K8TBAAT 7 LANGE VOB8TSTKAA9 Foeo 7361 Teteteea 6851 41685 33787 58394 39601 88085 oenn^ OOaïF** 25773 mode tinten, iet nood als Ier naad naZr f 1/P8 GESTIKTE DEKENS 1( uit vaerraad. TERLENKA DEKENS warm als zuiyé- effan Wist U, dat de Wjz irs meb uw examen IOOL Pi ragfijn kousai 'tHe >k Succes) >^6<»0000066060000S 6 8600666886IM 66» Dw-E^mt" KwwGmmIi „The Five Zondao l decei 00666866608 (lór. d. Wal)| tloseoop Telefeon 8105 66fc»0Ó6666666666666666^4 UW ADRES XsJMerk HJKX) gbbo'uuxjro zaterdag 10 dO aanvoeg 7.30 11541 4910 3101 1 lag 3 uur I idag 14 december \iur eae Evans in •Jal :i de duivnlspas band eten h»(.,D6 Stadswl|nl<6idefx*r i ooA f 045 per gram. K MOPPEN voor II 250 graml Aj. zaterda] IPOU8EN vi voor f8,75. Moderne vo- m 20788 15155 5908 28831 20199 20326 Donderdag 15 december om I I me* Jack Hawkins ea Dtaane F< 6sn speaneed verhaal vol osvsrwashts wettabigoA X doorspekt met Engelse humor 666060666666666666666886*9666 MUD 9 8' IZondagmidt I dinsdag 13 en woen o om 8 Phil Carey en C 19612 TAARTEN 2418 9793 10336 33711 18165 15233 48705 24616 blauw 58578 6G 8670\ 17903 blap» 32544 6505 38974 19749 52567 5778» 21426 blauWS. 52756 1718» 12811 39380 24730 blauw - 54047 58806 21728 blauw S -21846 blauw 60904 42975 21432 blauw 61476 63797 17229 blauw 61869 61847 44139 10544 216 BANKETLETTERS 31376 9083 21220 van f i, teer onie crepe mousse h nog mooier aan >en dan Nylons tnaar f 2r9& 1 ipociaalzakori t Interlockhuis\ 'L Vorststrsst 45-47. Goes Deae week: IA in loJrdaDSatt swaasaksas Meat <49 fMK eueenmme hal Triewask AdvertentieMam 19e Jaargang Ne. 49 Pa. DRUKKEBU JBE 1 IWEll. GOES 9 Voorstad 34 - Telefoon P11691 9819 - Na 9 war TaWOee 8778. 69M. 81tl Vsngnidtag 98.725 exemplaren. - AEvsrtewtieprgs U eant per mm VeerpagMs 99 Veer feuten fa telefonisch opgegeven edvertosmee eanvaargea srg seea enkele verent j Di» JI Mg» s van de Lange vb/st l€LEFOON 7251 \-e GOES >rphv4" Geopend 11 'at"o<iie« F aoio ■O'lizen^'' 9 t.m. maandag 12'december staleoorlog r(i U <vo<koli|k nog/nooit gezien I thans vnjc sgeken authewdoke jppnameA die dope film epnuesew Ion hun velen bn nimmer weer I j tn maandag 8 uur; tondag 7 en 9 uur r< iaar maahdag 12 docepstter aa. een Tonete<uijjrOering te geven voor leden van de Bunji^oor Oo^mi van Dagen afd. Soes, in „^Lat^Ostende”. Aanvdnn8 uur. rife toegang op vertoon XN EN AL KLEUR - EEN EN A ieK echte Didasdeken kent U aanj leuren en aparte rlresins op- aakJ Didasdekens b() èns kleuren. Bea-peseoeeM ons vanaf f 99^-. A 36386 702 5039 ZS252 45869 56321 50839 26561 53560 64826 44933 30668 52718 56418 letter is F. Alle letter- jp'fïedéisten kwartje waard. men vanafnbdgn tot uiterdijk bij de, deelriemendèxwinkeliers JXG post V.a/f 1.50 O „enk 3—jL. 7 G£«oa 9293 56243 7675 28482 60829 11917 11177 10970 ^2849^ 25522 18151 4189 Kies Uw .it poeders, crj die bij (hZ. uitzonderingen bevestigen natuurÜA de rogol maar normaal gespreken toch elke vrouw aahgenaam getrcffo^ wannhpr haar iougdj^o teint niet ^hèJtuHsslnaap**^ U Kpetar29, TeL 5937 Kerkrieg 9, Tel. 3»

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1960 | | pagina 1