EN 1 EEEEEEESIJEn® QH I DANSEN DAI OPTICA GESCHEN y a •y/J .1 êMs to hais grand Ve ft niet istzijn:: int Nicolaai-Boi^< ig~?^41Qveniber a,s irj^-öeK oren beur y tek)tthn|n€en - Rprto-Fino/X 7 GDDIENST de Orot* Kerfc tu I Pas - op val niet Bedoekt de Zaalh] as U kunt f 50,- verdienen. r. G. Ml J/Jeremiasse - 0 I' eel bescheiden tndbal- £8: 98 DTO HERDER K<^te Kerkstraat 11, Goes Telefoon «166 s n Nicolaas TE KOOP BETÖN as. z G V- a n Er is voorrdad bij 4 c C Sint vindt..., f 50. toe* 'S ADVE u 1 NB^i Xs '.Goes Y kt Tel. 7473 k«n\ Tai. GOJ over ’••kt, •an ■M IG»N L „DEN SOETEN ÏN^ Ds H. u alw««r AL" FOTO-H Cor Dia Statie' non de Opril U •i. 5703 ietitie én 1 OUW! X ’I korting op de hi Naamkaartjes GROTE KEUS - BILLIJKE PRIJZEN Fa. DRUKKERIJ ..DE PiJOENrC”, uitg. „De Bevelander", Voorstad 24, Goes, Telefoon 24S7 RTziZnESLAD VOOR ZUID-E uookinGo^s:: enst U ■1 .1 'i ..<a IVW8URG» JULIA Zoofc Stat Bonkol „Mabtcn w4Kn UC*r8tmis yi«r« jpdurirlng van hot kerkkaar perini-bromfiets/ J iiidfqe prijsl ft de typen: lus voor f469,— nd dus voor f519, ■nu dus voor f648. nu dus voor f668, ou dus voor f679, nu dus voor f699, illen bltiven de prijzen beperkt kip K6.- per pe ctlfittgeVözil het OPTIEK: 77 <iOTEN VAN GEWAPEND i shower*»* V C< op zatei >eai mi: orting - room ..V Lan< ZA let tiq. L H. pe J ■Mt Jumper te/eAxin 5165 Tb 7 1 I Carvol jacht >9 Blanc - I p»iote 18 jour/ loin Zondac uur no? uuk. Dintdag eh w< hula. film U; Allo «it i* iiiiBni collectie „v.m. 10 uur Im RATING Ate. z 5 it Adverteatteblad") 1 tot»rdbg26 no», ooevong 7?S4) ing\ MML ma deuren. ;eldt enkel v 519,nu Geraffineerd» I naer moor» vrouwen r rijke mannen t IM. iet -„The Orpheons" Aanvang 8 uur Goes iet lellen Be rini-bromfietsen d id leverbaar, óók voor de t Vrijdag», «aten moe» en trlte4 kip, appol- 'PrRft.-p.p. I uit orten x dets »j» iandelen in 'rij 1RLOOS EN ZN., Opril Grote Maa el. Ml* J. D. v. Mellmtr. 33 A, Tel. Sjaal ikon Voorganger: X Onderwerp- ?X.9rr met medewerk mq ,DE MEIODI^H< t kko Vul All' Peil Parker -\O» Vier kleuren Luxe Pect\ Jumbo speH Margriet dk Succes- en ageada’y in rooi ,Xh AWri Zool op»n'Xs30 bentmuziek dob Lucky Slors r. 1,90 ^■koekje» tso gram /onze reclame: rulaanrokken c en grote 0*T ■nkiHott irlènko IAG A.S. ioni te Geee v. d. WAL) tesaaMr. Tel. D. H. H. En' 8CHUIMBUBBCRBEDX Hellaa 1—WHcR bno Mo» 1 fHellaa—Tonido ee 50 en 76 cent, ■lopend wedstrijden\an t 10.30 uur. s Middags Jeugdwedstrijden? luien Ml) mede. oer moorlifk» J Uw R«ddMiNrl$aM»»^ «pacidMIe* Z BtNNIMVCRINGBED MAN iets aparts voor een ^uitplaat, Choco- i eens bezichtigen. tMé nieuwe artikelen, i fg Dovblette i). Wij garan- tze marsepein. 4 H Bs Let wel. dit BERINI 'M 21 van\f BERINI M 21 van f BERINI M 36 van f BERINI M 36 van 171«V BERINI M 35 van f720>-^ BERINI M 35 van f/49,— Van de overige per 950 i/ram. <n zundkaekif Zie de modelboeken bg »az» fiiir»ut I 8 V 7.Gt* ifel „Do Stcdswljnlcoldor", Kortgi v.ffi Sint Micu'aati nt Ni- it aan en ver korting lier oen lylont adres ITRAAT77, NBVoor alk flguur.B Xalka laaftkd aa katara ga rond ba* <y Ongeveer 9 uur wpreten s7nr>n-J^iet verwacht Aanvang 7.30 uur ÏOE8 ■C* b®®o®k vbil49u coïeas met ^kMchi Vrijdag en maandag 8 uur Zaterdag en zondag 7 en 9 varl (l"bracllis d«r HuMu) met Michèlb Morgaw on D< L, f SC Voor odvortoatio MocMwis Doorinicv» zie pag. 8 ptW-tu ^hanel yona 0/ A«il Caban Miiioi Lavin Raphael Bourjois Houbigont Ken van deze artikelen i» altijd een ueltoom geechenk - Bé^stenmarkt^^ Zaterdag Kóm dan 7 lade- of Mi X' Wij hebben weel ook Droste Ci Chocoladelettej deren 100* j/dfi loo 0/oVooa Profiteeil Amandel amandel i 9 45-10 uurt Samenzang HgSMIOMM zovaol Ufutt F*ot 9 uur 's Mvond»! H.P.V. X lavond ^rdug 26 nov. lila Hanzweert uur •lAmndag 2> nav. Zak Kou 'Onderjurk W jasje 4>yèmo of nachtjapon DuatorW peignoir (waarin Ito Jaargang Na. 47 0BVKKKKU 4>l PHOENIX" - GOE8 M november IMS VoosyMd-M - Telefoon (SHMg JU5 - Na 6 uur Telefoon «771, 6M4. «UI tenpreiding 30.728 exemplaren. Advertentie prfi TB eont »ec mm Voorpagina M eest per mm V^or fmten in telefonisch opgegeven advertentie» aanvaarden w|j geen enkele' vcnnOmMrdeiykbeid Toegang Iddag Mgrtib on U door ho» poll»/hoon in leeftijden .1 ten bate van het Venoarminga-jonde H \<cr Nld Hcryr-iii rk, in het Verenigingsgebouw te Baarland op Zaterdag Utr^iovemberS^ipnnr en 7-11 nar Woensdag/ii) november DankdagJ^anS 10 uur VEUB ATTRA.CTIKS Tot yiterlijk 15 Jannari 1961 krijgt U b0yóan- koop van een Zie ook onz^ foto-«Ir Lange Vors/straat 63 Z A. L. KAMPMAN. Votstitraat 57-63 -X Nu/ink$ en rechts van De Mag HOia CAFÉ restaubK „OÓKENBUKGH' f A0 89 per et uk •krd\c teen npor f o,is Met parfum maat U Maat Mol beschoMten te werk gaan. Kei meert daoltreffende ie oen rreMig aan te brengen aan hols ee paw Viest U echter wol dy gaode parfum kw geeft teveel tuner voldoening Donderdag 1 december om 8wur Cary Grant om Sophia Laren Houseboat ('n Droomschip van een woansi Zijn woonschip word haar droomschifX en hun beider howetijkibootfo Toegang 1.4 jaar gg 8 uur Raymond Poljdgrin eX Dawn Adams in d» emotionele en onyooi i; Kinderen die - gewerj Hen. di» doé» filmgaanzien, a dat zij hierin oen geboorte on J J omyiandighoden zullen mei o Toegang 18 joar Keife Mét en Piot, vergoten on» moDcrsagiiai- broed otet UOO \/eke fe,n nruDcoekjes 'r van j 9,80 voof f 0,05 mem 0 \BriI etuh, Loupery ïees-glazen, Th^rr Barometers, Regenmeters rtera's,Projectoren, gozgn, Vieuwers, Foto albums opt dit jaar b*j at teen-Vakman in/Goe». Ids onder garantie I langs het speelterrein aan de SmiUwfig-’tfengte 1 m. bovenwijdte 75 <*rn^|xxiernwijdte _fj» chepte 25 cm)/ Inschrijvingsbriefjes laTeuej^rr bij de burgemeester van Driewegen vóór 1l^drtuitao»^rs.

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1960 | | pagina 1