Tel de ganzen - Win een koelkast tot en met 3 december poley óv7 n en 1 a k X sortering onder gorontio Ganzej 1 n PLANTNU n ,n A m win b B PLANT NU B Bloembollet^ 1 HET HER Foto de Muynck e flGE’ GOES <p/ GANZEPOORTSTRAAT '“X*"" b it Roede Urud l^orwwlior d ed. M. Vulpenhuis Torbijn Zn aes ragd jschool „Vlot eKVeilig" AARDEKOOPER, s-Hoer HendXkskinderen. is Rijksweg 4, Telefoon 611sa-680T\ Ca Deelnemende firma's Dit moet U doen prijs 3e prijs 4e prijs: Dus voor iedere rijksdaalder die U besteedt hebt U kans luis in n A - Goes de OODE KRUIS HET ;n x wr de tuinl 7^’if ijk Solex de Luxe Philips radio met F.M. Gereedschapskist— ouw Mr J. G. y. d. Burgt - Klokstrapt 3 te Goot De prijzen zijn tentoongesteld ,L d. etalage van garage Adria' Ecu'iiriÉe» xvoor kamer en tuinl Voor practische St Nicolaas geschenken zijn wij ruim gesorteerd \ö.a. Foto de Muynck Geloodst zgPoley- Sinke Hillebrand Plouvier van Witzonburg XP*©* Torbijn Walraven De Wilde v. d. Klooster Pennings (Niet bij tabokiaWi*»/»»} Attentie \/?b zaak Verder alles vooi I Tuinbouwhu&. Dit zijn de prijzen: HoofdprijsElectrolux koelkast 000 gulden I la bhd XRvbrlentietiW ..DE MEtHWEBf". He jaargang St Nicolaas-actie Ganzepoortstraat land vardar waorctavo/l» ptijzan waaronder een levende gans 3 té Goes ll T I •WW 3- f»,— I I i o MOTO I8EN pakt. heeft De «G Daarbij Gees beha a. In Radio Foto-albums. t Diaraampjes Diaglaasjes 10,50 4,50 1,75 2,95 sdhoudertsndjes, die piet ewfcniM Bij iedere f2,50, die U besteedt, ontvangt U een doe In am s- formulier De\van ouds beki in RELIGIEUZE les in k Fee or^e voor de stpagen. collectie en -StaRsu jacht sortering Kerkboeken \ook zilver) der», enz. Ford Taunus Renaalt DaupF Volkswagen Opel vrachtifa «Ti ST. bank: BANKl KER8T1 ippen, kilo nitraat >n M y \30 Goes dinsdag- én- vrijdagavond 150 liie» inhoud mof diaprnosvck, waard» f676.- Waard» f409, Waard» 1178 Waara» 14760 ten’ ekers lande v- lAS ■T 4’/ 3 \Goes. ...v.s. 3,15 1,20 1,45 0,90 1,65 7,90 23,75 26,50 27,50 42,50 Fa S. Meeuwsen T.V. Gasfornuizen Verlichting Stofzuigers ensdag I nov sr uur aan on in te insdag i kan- Klerk ^lder 11.75 loei, 4 I 1135 3M9 - i nacht, f Uitslag wordt b»k»nd gamoot t in de Bevalondor van 8 dec Vaststelling dor prijzen geschied onder leidmg van ■geven wjj ook in Uw eigen auto to artikelen v>aar de gever eer mee inlegf, 0 in cHJe prijsklassen In jtuung geborduurde rayon satijn 6.75 In toU wasbaar gebor duurd» sanfor popbn 5.95 J 8 nun yfmspóel 60 metér Camefa lensdop Scboudarriemstrip Balhoofden Draadontspanners Zelfontspanners Afstandsmeters Camera's: Click I 'Click II ÖÜck Starlet AfdruMustje Oniwikkhltankjes Snij machines Boomstatief Pro j ectieschenken Belichtingsmetefa Lamphouders vook filmers Plakpersen Prójectietafals Tel de ganzon in de etalages van de 14 deelnemers herken baar aan de gele gant op de winkeldeuren Rparta c.c Bell* SeoeCer eg 9 te grootte tendom door - —i'-t 19,75 25.— 2»,r- 23.50 .o....’ 25,— 16,50 10,65 va. 24.- va. 29,50 1IJLE88EN met IRIJLESS^N met Doosje/m blo» tan bate van met wedstrij<f\^o< Grot» K-ad» 36 Goet Ook yullen wij bakjes voor U i e. en heel md droog. Ideaal voor do 1 die eisen stelt rJb gekleed gaan. ig van luchtige Ook de prijg u tnfo elastiek met heel prettig Kort nuM, eerder taillebmd Ifcbte «portiAie gaine zon- ArbeHnUeaNoorhetmeisjc dat totaal niet wH voelen dat aaHs Dit n dOCh 8-- satönan voorpandje. Licht en tachtig, dm vfog gewassen 20 st 106 st. 2>ü Diadozen voer- 25 st 1,50 Diadozen voor 100 st Diamagazijnen Films 6x9.. Films 6 x 9 in kleur Flitalampjes p. 5 st. 1,25 Koboldflitser 9,90 Flitsverlengkabel 3,— Fotoboeken pockets v.a.. 1,25 Ontwikkelaars en afdruV of vergrotingspapier Maatglazen van 10-250 ccy 'v.a. 1.60 Ontwikkelschalen plastic v.a. 1,20 Gummi glansrollen 6,— Glansmachine 24 x 30 29,50 Diaviewers v.a. 3,50 NICOLAA8PAPIER/' ROLLEN EN VEILEN ICOLAASZAKkEN ^staafzAkjes ERDOZEN 'DOZEN^ j\NDEL «AAS 's/fa. H. Kinderenstraat 18 Gaes - Telefoon 5326. Tsaes doMBo en vele kleine huishoudelijke elektrische apparaten F,a vqn der Klooster elektrische-, ges-, water- en sanitaire installaties Qanzepoortdraat 6 - Goes - Telefoon 6714

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1960 | | pagina 9