St. Nicolaas geeft gaarne 'G1 NTL NS a. e> meisje^yoofjcanto fFflBeRVoeJOnGt’ 8> nut y Dames pantoffeltjes en muiltjes /G> ■g met erf (P/ 1135 1306 ■RH ÏK de v CZ3I ngen - „ct p eten y Lekker e teitsslagerij FLIPSE? Weekwee lame BiefsttrfK. Prachtige Halscarbons Gekruid Ge Stopwont Voer de bol 100 pram ROOJ 100 Kram 200 Kram VLEESKl Kw bü y. Weste jnde Knóp} DIENSTMEISJE gevraagd nTK^beneden 20 j^ar. toor dag o/ dag en nacht, J~ nette wh^kef|uffrouw ithuis WALRAVE Ganzopoortstr^êt GOES SinaaJiapneten oort Bffdanen. /Woonhuis- De bo met grote gr. ±/4« a. A. Tilroe<en Zn St Adriaanstraa\.17, Goes Telefoon Poélur ma-: o G Ion I e es e r*W n n V. 'f Iti Lange Vorst 85 GOES Voor direct gevraagd .KT'CEBR. DUVÈKÖT-^ Nieuwstraat 72, Goes Wu hebben plaat* - ^^OOR EEN.x Nette Peau de pêche Corduroy Fluweel reeds vanaf 3.95 Wollen pantoffels reeds vanf Laat St. Nicolaas dan eens komen kijken bij PIouvier. De grote sortering zal hem verbazen. De prijzen vallen hem zeker mee 11 Ook voor hóren pantoffels,'Komt U eei Uw keys te bepalen Em'm JOH. )*4 Heinkenszand i Dorpsstraat S3. Moccpsins, diverse nieuwó mode-klepren iq-tft »>s 5 - 6,50 Diverse gezellige nieuwe kleuren in nagdlooa 'Xanorme Bakkerii Feïius TE WEMELDINGE - kirjderen ruime sortering gezellige kijken? Het zal U niet moeilijk vallen Speciale reclame in de Ganzepoortstraat NEiM VEEL KANSENTEL DE GANZEN DÉ SPECIAALZAAK voor Uw BRI MM meri (i fl Iblappen - ‘■t IM - Kamperland driaanstraat 7 uke, vlotte Pantoffel tt.— 4 - f 1 Vi lande OOI r. van >akt- i rar» Sint Nicol. X 98 cent 40 Mat. I TTHIJSSE. tev. I960. BOTERHAMWORS’ OKETTEN 2» eent 32 36 uit on! grote.. TELEFOON 657» •dhoota piet <xn> a.d. Prinses at 4», groot aan dhr. A. voor f6,90 A* Plouvier’s Schoenhandel Gn Aansl lllectie walltutts- irwerk.n Als Alpino, lAPonttoc, Indus. VunghoM In GouH. Dounlé, Staal! Chiodm vindt U bij MM» Ofi n in te dinsdag en kan- Klerk ilder van "«elans bij onkhw den, MQ| d.ze weg dank. laags «lijke In jitnrn rajnmst Ingoed duarde Lichte aeiats Dit a dochl saiga, entac aan ’s-Gi I de II in M«i- SchOMwenaar, Dorpsztr. 63 o» voer de andere percelen met de huurden. per 5M graai per 5M (ram >Z^> 1,85 per 500 Kram 1.50 per 500 Kram h 140 per 500 Kram :o en november iruik en nader •ngo’s Jamajc. 10 prima 1 kg le\^ t'h kg Gi Alle soop 1 Litodpot op sap per blikjK 1 Literblik Aardbeien op\ap J. 11UU1U. 'KORTE KERKSTRAAT 3 ivenpol van 2\A. 3 •n bi P-W- 5. hpt Hi lozeh Sign isXortimrri /doren SI ■era. Tafel, Pjjpen, enz.\ Alles wordt in' it. Nicolaaspapier vei i uiter- t an tore k Wer- 6t 20 T«l. 5913 1 89 cent J.— SINT NICOLAAS JT WAAR HET BESTE KOPEN IS SIGAREN! St Adriaans! Grote sorteri doren van Mw. 1 Graag. Bezichtig! 23 en dj a.s. vaiyl 2 a. Verft d. CinJ ;p.w. •.het Huis Bemha, 1 a. 54 Mw. Wed.’, voor i**~» '7.'hot Huis -- .7 mei stenen Noordelijke 11, groot Varh. aan Le«ndertse ‘S Noord, groot i. aan i voor Lapge Kgrkttraat 4Ê - Ow« dkópere (en toch heel gomga en betere ertil fcourig verpaktZie et. IUEET i/iware kippen, P per *4 kilo JONGE HAANTJES, ..V mals en füh Per Jdl. KIPPE1 verjaan zeg >üc dank, büurtve lentje”. da rear vale blijjMh en l«d«r va. 8,50 cosy zool v.o. 5,95 WEGENS TELEURSTELLING •HOTEL wNIMROD" - Gevroegd wagens huwelijk '~'\x Niet benbd^n 16. j«tir a J. C. KRAM te ia voornemens op lag 28 Movamber a.s., orm. 11 uur. in het [ebouw te Wemel- tv.v. de erven van de Heer W, F. Gnir- ibliek te verkopen: t Huis «d. Noord, bterweg X L pa. Beh. töést. v. B. W. dadelijk op ge-- iGAZIJN T 7 at 7, GoeV V/ kisten en Uren, nfen .retten' natekers Ihrtp^van Holland lén xoten, dadels en vjfgen Abri^geen op sap f 1,05 is jTasnook^n en bramen 50 cent f 1,09 23-24 1,2* 25-29 30-35 .1,7* 36-41 1,95 42-46 2,25 8. bet Huis a.i Achterweg 8, 36 ca. Verh. aan dhr. G Westveer voor f5,40 I bat Huis I actumr a.d. Adita^MFeg I 2 a. 27 ca. I Mw. Wed. A. 1 voor fS.lt P-or. ’f .10. het Huis aZI. ‘f Achterweg 13, 2 a. 30 ca. Vei dhr. J. Vamen fM3 P.w. Voor bezichtiging peraaten 1 en 2 HrtleiMng KteUcn n> Voor de vete blijken van belangstelling op mijn 85é ‘ag op 1 november U allen hartélijk i het bijzonder de ■mnging ,/<el Mo- TE KOOP RU 2N8CÓRUV an Mevr, de Wed. r^eeem-Weartveer: Pereeai 1, Woonhuis ea Mln aaa de p. 2»/te Heinkeas- a. 54 ea. reeel 2. omgaard sttuur aldaar, gebruik 2» ddteem! Inliefatingen te hel inattirijvingsbiljett Weren voor of a| 2Ó november a.s. tore van dhm. Th. en Zn. te ’s-Gravenl 'l - iuur a.d. Noord, weg, groot 8» ca. Afd. Oost Zuid-Bev. v.h. Ned Roode Kruis voor f60,— per jaar, doah desgewenst per 1 gebruik, iet schuur “rijweg 3, J ca. Verh. W. Tilroe voor BIJ INSCHRIJVING TE KOOP Provinciale weg 9 te 'Mr, ter grootte e.A., eigendom iwoond door - "7-7 l. A. Bakker-de -r W op woensdag ntterdag 24 nov uve^ tot vier uur yBriefjes in te lever» lijk 30 nov. a.s. ten van Notaris D. C. vi kum te Heinkenazan&. Verstelbare Fautetfïfin. fy’ 1 verende kuampa/IS jr. ga rantie, ffMe Woning- inricMflfg Janse, ’s-Heeren- f740 H-w. 4. bet Wu|s a.d. Brouwe- rijweg lit, groot 1 a. 45 ca. Verh. aan dhr. M. Vleugel voor f5,90 Alle* in eigen 'geb .te aanvaarden \in ovérleg. luisi a.d. Prins irds^aat 3, groot 4 ca, Verh. aan ”-J 1 C. Traas - 1 t.d. Noord. Achterweg 49, groot 3 a. 2 ca. Veth. aan dhr. Joh. Nousseni voor f 4,50 Noord. Mt 2 a. FIRMiy 0 j zand. gr.\ geschenk .met de t gdat' I oen Hórloge PEUG! 2450 PIK^GaragebedrlK» Goes, MJK de Ruyterlaan <<OLVO 566 1964 1199 1214 1219 IK» 167A 1590 1992 1655

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1960 | | pagina 8