SUCCES ABUKELEN vW'Sihf ffl8jloa« !l Stoffenhu Schrijvers VoórBaby I va/i Sint Nicolaus hot A ï»il is '*»C Sint 8,90 taille1 Aktetasse deb^Vn.<t het DRUK WC gen MOHAIR RUITEN voor dames rtin«W portemonnees en portef eulll handschoenen POY jasjes Qéuqeot I I Roh® boQwsete Schorten Amerik. Dusters T V 7 Serreerschortjes Autohobbeb 'EKENS Z 89 ct I nite knar ROKTWEED •Sei! vanaf f 0.98 D 7 Boodsch b i de jaw tins* I CINDERELLA KINDERWAGENS modellen 1961 ELIAS 19,75 Dames Pyama'o Nachthemden Dueter* Bedjasiee KAMGAREN 13,50 Tl 17,5 10,50 P handtas*er hU1S^’/ deLflnye Voiij ■ér. 4K Qaos, Tsi. MM KINDERKLEDINGZ N’- merne kleu- en 10*/» kor- üzaken 1 In- iuis Viola, Lange •aat 45-47, Goe^/Oy -► Viola koopje» en korting.... kiest honderden paren dames, heren, ja meisjes Mooie hand 10% zakei ViqM ting. :J8fiM88hrtwi *tln^ terlopkhuls Ss Viola, Lange Vprftstraat 45-47, Goesjf 3 Viola koopje» en korting.... extra ding prachtig* Ion Jupona, ren, maarji» ting. - terl< - VM PIK'S GARAGE-BEDRIJF fX95 re Rijdt eens in een extra mooi. Wed. L. jr mot hnefyi M vanaf f 2.25 8M vanaf f 3,95 i. mtr mat vakki vanaf f 9,95 I T Vo/leR/ge service bij ♦ken van Uw Deke: qrootsf* taetorwaran-sorearing Spaanse Mandj 1 f f -•MR*»*' SihI Nh:uLi.is ran Sift Nicohas het Sint Nicola.in L de ÜXTZET. het IXDIKANTJB KINDe\wA0KN en »lle» wat U en kindje nodig hebt, 5^ Ooievaar goed en HUI8HOUDGOKD met garantielabel. voor Uzerf verzorgt di voordelig. Uw geecbaa*: in lenke Mnt Nicoloa» winterjassen capuchon. kortingr'^Kij fUS. - PRIMMI ipegaeistraat telRii ivy DU inlicht Ier ti Ru; til Reclame leder «tge 5^. IMS. siet U nu reeds bij de Ooievaar. Vraag de gratis folder. vlotte jo> 00 broed - Ontbtjtlakeas en Ontbtfteeta Stofdoeken, Vaatdoekjes Baddoeken in eadeauverpakking. geheel metaal en plastic, met stuur Stip» ato/ Voor ledikantje 4L8» Commode 7S.M A wegUggk 1 geworden dat het f25.- Jaj pasklaar' van le klas materialen. Met garantie. Viola koopjes en kortingaprankjeMi Crêpe en Boie Laine Prachtige destine p. mtr En voor i voor mooie \l HO breed - die weten wat mooi is 150 breed mtr Bfjen en bedrukte TINNEROY von Schuttersveld Vlotte patronen M breed - p. mtr 6,60 een unieke fit Nicoiaapr collectie. >ver- :hoe-, iTt’ St JNItpolaasgeochenken inri^terT 'Tabaks-, i- en Si-2 I a<Pijpen, Bhag- - Sig. Magazijn enorm gróte colleriU dozen Bad<* handjes, The bijtlakens, enz., i 1 Inl MI kens. 2-pers. linginrichting -*• Viola koopje» en kortingkeuze irff derden luxe pakte damex der ZakdpA etalage: Interi Vopól -*■ Dralon kleuren uit baar. Ji <J 11 bdbie koude va f2,25 lil ’■-Hoeren- 1 i» een dusdanig veel mtsbcMMe MBMMMBbM fgezaagd wordt sor- wol- ^ïïads; een 'la vanaf 2,98 J in speclaal- Interlockiiuis V< a4ot tracht Dver- eken, /inter erfst- kor- ^ngC/J>ó dt£ü ding Broc- L’ Sint Nirul i.is i-Na 48-4 bur. v.d. Jü rvanaf!-»- Tegen niWe TaisenlAtrix, kleine klantjes eren mtr U vindt bij ons een sortering: Gasaai Tafelaanstekert zakken. Si garook dozen,» -*■ Ta koopT. 3 mnd. oud stralen vp Bank- apart tt> rug en l r schuimrubber J n ia kopen. Wo- ing Janae te g' uit f Py-| heren. jds en kleuters iparte dames tn en losse he- Byjamajasjes in spr aken 't Interlockhuis 7 ’iola, Lange Vorstatraat P-47, Goes. 2-0 O vana) U J. Viaaer it 8, Qoea. L 7 lUtraat 45-47, Goes Viola koopjes en IQ kortingkiest uit^zdr luxe Bad- Ont- /bntbjjtatallen, in speciaalzaken «boekhuis Viola. Vorststraat 45-47 te hon- dbden ver gheren en kin-, ___^.:en. Zie onze Speciaalzaken 't -jkhuis i Viola, L. Itraat 45-47, Goes./^i~ -> Viola koopjes en yr korting....' kiest honderden prachj jama's voor jongens, mei: zeer Nachthejri ren ciaa -,_jrona. nj^tz. Kapper D l Q f-van Eysden. Lange 611e -Wdffingin richting eerenhoek, Telef Por>-^**^' tram 8"»1* - Wed. L. J ts tel TkPABTB J X. 8 tot 5 jaar. Zie speciale etalage. niJlBN\n VB8TKN van Shetland-woL Iets moois Voor Bt’ Nicolaas waar Uw kinderen goed\mev zijn. garantie. 1-pers. f 2-pm f48,-s>-‘ inrichting hoek, 'Wfnteispurtreixen t Airtour Holland naar bekende wintersportcM Vliegreizen ind hotel. De bekende busreizpn van Europa-Express-/Kerstrei- zen naar Pasfls, Luxem- Iburg, Maaaddl en Brussel 1 u Prijs V-k< f55,—. Alle gta: Wm H. Mül- 5o. NV., Boul. de 14, teL 2171, VUs- sn. Iedere dinsdag zit- in .De Landbouw” te -► Onze HerfstactiexKiurt -► Wenst U extra voordelig, Kerkstr nat nog voort. Proflt^rfdus nu een Kampeertenrr deze y^oee, iel. 78zo. it van de 18•/»Xkorting op winter aan teXopen 7 Laat -► Jong acfctpaar^wüïgt -■ Winter Jaedan, Coetuuma, dit dan eyefi weten aan St voor direct ongpnrtGblieerde i. Pantalerts? Pullover» in ’t Antoipe; Roosendaal, teL kamerx^pM» keuken, t t s B^xThuis, Lange Vor;|^ aj^ad-4318 en 3516. XoJ °*^4>biL -*■ Grote keuze JpagÉns- zonder f 5,85 en I twendien 10vanaf f - Wed. L. J.lMink Jk Mnt is 1VI -- tehuis, Lange Vent 84. ■2o t ff» erenhoek -> Westwal 78 'i ts nu het vertrou voor nieuwe en Radio’s, Stofndgfao, Lam pen. Luidsprekers, Onder- 11 o delen, Reaüfratiee, enz. Radio Bateman. Ooea. No teert even ons nieuwe adDtk: Westwal 78 (Leger- ^pt), TeL 8732 (0 1108). r -1 - - - lijf, en dingo kleu- avond- als idelkous, maar taalzaken 't In- luis Viola, ijKuit ichtige n» en nen. Damee- loepén voor 2,98 en prang in speciaal- rt Interlockhuis h Lange Vorststraat 5»^47, Goes.fyj Viola koopjes en korting.zeer grof» tering van de nietprn» len Mohair prachtige Su en 10 zaken Violet Lange Vorststraat 4^<<7, Goes. /<ZG i Dat zij* pas Nylons^xfo- lino, een le klas mprxkous ih de prachtige^/fnoderne Jamaica en ren. zowel sterke wstf 1,98 terli zk h aan Jp qrob i o le Bp^cU^ ISO brfed - p. rok 6‘- enJWgfinte- f Kuikens LotP Clanwpad^ 27, Heinkens- syM^Tet 01106-245 -► Grote sortering Beni^X stellen, buitengewone l»<o prijzen. Zeer goed Byftstel f338,—. Ixtra stel f37»,— Bankstel zitting f478,— U zult dan merken wat werkelijke wegligging betekent. Went goede wegligging is meer waard bij moeilijke ritssattee in M tegenwoordige snelverkeer dan t*n levensverzekering. Daarbij is de wagen degelijk en V»rfljnd afgewerkt. Weet U, dat elke Peugeot als standakjdultvoering een «arsidstW BmM en een juweel v«n een motor? P1UGEOT 4M incl. overdrive PBUOBOT 481 .7- PBUGBOT 4M met dieselmotor... 100.800 kjn schrifteUJke garaatie op oodertoowdeab TBLBVOON MM 4 Laat U nlUiisi ismsaeWsrsn e*

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1960 | | pagina 7