ioau Trom Wat doet Sint Nicolaas bij Berco ka IETS HEEL BIJZONDERS III bijzondere attractie r facie Rokjes Teri Blouses Ki hot van Sint Nicolaas r/1 Meisjes Pantalons Kinder Mantels Damesmantels De Kinder -afdeling biedt U als Japonnen 20 gulden korting Kinder Pullovers Pullovers Peignoirs Vlottefc Wollen Sjaals Nappa Leuke 3|4 Mantels d- feL - G. M. 8RO<KSTRA Melkbezorgmg Jfl. X Goes en omgeving Sï., 7 nieuwe Goese Jeu is „Hogerop^" roek en door .optreden en het.aéh 1,95 2,90 Laat uw man ophangen J. A. STOKMAN^ n Modem» I I 4 2 3 -/ 4 5 6 9 10 8 11 12 ,90 6,90 Mooi» doorgewi 70 75 60 65 <90 DRINKSERVIEZEN ORE -J I »- G op 1 I jaer 5,90 6,90 7,90 8,90 9,90 10,90 Extra xwara Terlenka Kijkt «ven In MeHges - Prafitoort van doxo aanbiedingen X Ook nu nog ZEER GROTE KEUZE RVIEZENHUISf KSTRA VJ krijgbaar QUAKKELAAR 1 Taleteea (01130) 250 Speciale aanbieding er Jurkjes rèn dessin» - Speciale aanbieding met RODE stip Grote keuxo Logo prijzen 13 |r 11,40 11,90 12,40 12,90 13,40 13,90 WISTALllN OMNKSUtVII vanaKl S8«0 ,oo, JIM, SESSU >HETSERV7EZENHU1I KONINGSTRAAT 5^XQES Alle onderdelen los verkrijg 85 90 on 7,50 7,90 8,30 8,70 9,1^,90 9,90 3,90 Eckf apert 4,90 Uni en chique ruit-dessins Alleen maten 38-4215, M a Mie mal wol geveerd tm^a Vorst 80 - 82 - Goes IINGEN ww»rfctvigen a-d. Uw dienst L- Tri» Laaertaw\ Ganglantaarn n *45 Slaapkamerlamp Z K7« Hypotheek-aaaVragen tering ^\Hege *exeti» Leg» rente Atirè^tiève prijzen f ..I T SUM~Wa» •4<V 7 I ■- Semi per ef TV* Dm» Suède Damee dfl^nge Zmt aan TL-lamp oemplee* Kinderlamp Ook hebben wij een Schemerlampen, X« wij gaarne* Wlngp^n Admlnlstrotle-ka Jf iltijd altijd 10»/. in gr Ook sjr^at, Goes. /7 1» i, -*■ Uw bak-oven schoon met Hf* zal op veler d» tweed» n SS november a.S-Xl des avonds 13» Entree 50 cent plus. -.X. -iren en ondanks de altijd Wensen en klachteb-^an d» verbruikers van melk en goedkopezprtj» nog 10 melkprodukten, wonendp-té Gees, Kleetlnce en 's-Heer kortin^Kijk dus éérst In Hendrlksklnderen, bctrettehde de kwaliteit der melk 't BdVs-hui., Lange Vorst en melkprodukten, en de bezorging hiervan, kunnen VQ. C4./je; uitsluitend schHftelijk worden Thsezonden h<j do presidente van de ingestelde vertrouwenscommissie GXLMOJ sanering n—-- platen U staaft) en te nimmer g< mm van 40 ma I en vroMkteaM, e» DaaaMMu v tah de ingestelde vertroüWenscom Ikhandel Goes en omgeving: X. Mevr. C. A. OKOtP-DUB Fr. den Hellanderlaaa M.- jMC Baasakt ook laai tel 0165O-4SU H1EB ZUN WE WEB* 1 BERCO 9f Handschoenen A. >t succes voor op deaderdas I luttershof te Goe». zaal open 7 uur. X Ouden van dagen i I cent- lbo xlen die u no* «San beeft LUnmertKj*n avond i ^1 B»*uJdwSI. I NEEn\ LAAT ONS OPHAXOBN Een nieuw Kroke AAM Keukenpendel K 8,75 Smeedtjseren Plafa J1M* .1*4* - MS ie Waad- en U goarne advl»s bij de behandeling «on Uw Hebt U interesse vMt Wasmachine. Bm Ook daar kannen wij U aan het Alle kinderen/die mede onze Mak Wzoeken vanaf zaterqkg lt november, krijgen giwa een 8L NiepUas-sarprtee. Natuurlijk weerlij ELECTpÓ-TECHNUCH BUBXAU MagdateMstr. 11 MJ Opril Markt, Oeee. Tsl. S*H

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1960 | | pagina 5