SINT ra 7 15 r> 1 ötgrond 'iJi VOOR EEN „BESTE t L/ 2<P Gebruikte ps H kol Deelnemer Sint Nicolaas-actieGanzepoorts -^GOGS au.,,, H. ^Drijfhout L Uw Haarden en Kachels modem A klasstek i. van der Wouw x St Nicol ON.V.x lT 11 - GOES - 1<’ olie letselaars. 1 <1(1 Gemeente Goes tr en wethouders van Ooee n voor de betrekking van >1 Firma C m de Kreeke Luxe Dusters naeboden: mhK KÖHl Deze beil FFAFF SUCCES Verder diverse 1»a SINGER. ANKER Alle aangeboden i garantie verkocht, SINGER Slagerij Schrijver, G^ns Vwgwlgengeweg B. Taieteen BS»6 „FLEXA^ dne...<-5r^ r w« Al* Week profijt i .z- 4. MODltUZE MOHAIREN BOUCLÉ SJAALS ZIJDEN SJAALS, niéuwste dessins venef ||8 Pa W. A. eea niauiu» Ai Ja ft •n voor f MO een grote I A v< ond-rodamo: Ale W* Wegens negmeeU 500 grom doorn If M «N t eiiee-cm Jen en Lanc/o Vorststr. 77, Gooe, »o'. 5fcó7 Slagerij Schrijver v biedt U aan....... ‘t. B-H.H. Kinderen straat 2 Goos, Tel. 6806 wegens vertrek der to I jenuori 1961 n< 36 r W* ct 1 FORD TAUNUS ft M 1 FORD TAUNUI 1 FORD TAUNG! FORD» /Leuk» verrassing V bij aUpkeep I ism UB 11 11 11 Cft S 1 /'here mnunt Mmtuhfi Ja damas dik is da s< - UwXvostan Komt U hem ool^eens overtuigt U er va\l is batar ■X-'S r.i J Modehui* I litie 'ebéo* Aanhielden 1.. vanaf |TS Voor do betere wol t- it l Aparte Surprisestand zakdoeken in leuke en grappige surprige- verpakking. -fws,a <1 x fSK— natie; exclusief huib'- ,a - beckers Vaber - Etnc Boeking Bonders Wof oen keus v<^ Geef Uw kinderen Porpoffelt voor in Opk voor U Movr\ kous hierin^ s (BroonoMk zit, Oobs Schjóonhandol on mop. MootschoenmakBrij >rü/ een paar ••Méfse'feeekyfont uN elgew werstmxkarlj, Pp 100 gresn *0^5 Swap cemptek 350 gram gteisAt peulet ea jweiysexf .<1,10 Vtoeekrwkettea, \er stuit t 0,20 Gekoekte MetwersK2*0 gr. 9 0,70 Gee^saltew nmdvet, eye smeNerl, 380 gry yMatoe (enge haantjes aa per paar ct MOOIE NYLONS MET NAAD per paar :nz. FIJNE 20 DENIER NYLONS Nieuwe modekleuren, MAILLOTS L per paar 11 S J - solli citanten een MODERNE in V KLOETTNGE bestelwagen ANTII c- 4 poley ^itlt Hicol.i-i I l zeer grote succes deze week 3-dears Caravan Caravan £1 (VARNA elektrische naaimachine JK$ handnaaimachine (Ring machines zo goed als telmachine op salopki lafrn^chlne op s<üonki Inaaimdchinee -l He merken vak- Ook hebben stappen. Kei I8T’ Goe» typen; bekendheid met «beveling 3, v. 1UNBE, 8CHOOL8TRAA’ h ham te KleeMnge. Leuk om te geven I SPECIALE RECLAME: DAMES-, HEREN- EN KINDERZAKDOEKEN in. leuke verpakking slechts \.t. KA ook onze speciale NkoIoos - etalage dMooi en warm. o Ideale cadeaus F voor dames en kinderen. Mousse soorten <m wol. Prijzen:. 3.95 4,99 5.95 - 6,95 Modieus en praktisch zijn*onze aparte MUTSEN 'I zaken Salaris vanaf 11 jaaKfSISUI U inclusief A.O.WXpfhpc compensatie Vereist: Mulo of 3J/HJB.S. et loonadministrai Indiensttreding Studi. van t 1 FORD ANGl/i 1 OPEL REI 1 FORD TA1 1 RENAULT I NEW ANC INUS IE M FREGATE (4A,< demonstratie ISftS IBM \1S54 keurig Een praktisch en luxueus Sint Nlcolaas-geechenk In NYLON en SATIN FEUTBE. Het allernieuwste WOLLEN- VELOURS DU8TER8 heerlijk zacht en warm. - Voor 1085 hebt U reeds eea moderne duster. 9CHATTKM LINGERIE Onderjurken. Jupons, Babydolls, Nachthemden. MARCONISTRAAT 1 - TELEFOON «538 'ecslenmarkt 27 WUWGAARDffl Tevens uy adres naaimachines die in onze werkplaats d< póCHlOTRipg r deuren >en ra aten DE VERF8FECI Wiingaardsnwit 35 y Gaos - Telef. >666 >n SIKKENS-prptekt, ,dh raffia geweldigs sort a. Purtiwesailis, Fe^Weul yiVOBR SLAAGT U HST M| L Gcmxepoortstraat GOES E Verras haar mri NAADLOZE NYlbNS 39 denier, een extra stevige zeer mooie kous, in de tiietMye modekleuren ab. '3 vanaf KM Z....met f «AS enz. ■U DAMESZAKDOEKEN in doos, 3 stuks vanaf 98 X De nieuwste modellen in asehelr en tweed-mehair. Prijzen vanaf 2»o Met bijpaseende SJAALS. Dat Ie een mooi geechenk I Dl NIIUWE PEKINEYTE HANDSCHOENEN als wlldleer, mot wollen bin- nenkant, in de nieuwe BSB< modekleuren w >t kous uit een grote chomepcollectie: MRRTCH, NAPPA,. p'strekt tot ai zo spoedig mot ielagéregeling en verplaatxingskostenbesluit passing. ities in te zenden aan de burgemeester binnen na het verschijnen van dit blad. X. M hoN zesl dted^uds tussen 7-8 uur OH. DAF dooier t S-7, Telefoon 01100-6810 XJeschenken verpakken f wij voor U r luxe surprisé- doosjes I i koffer lieuw. (Riog^inel) i (Ringspoel) primaiconditie. ies worden onder Dtt alles naniurtijk bij f- NU BERM UW 5EN88PON8 eg de afdellngs^Ma A Salaris vanaf «1 jar Tevens uy adres voor reparatie van aaimachines die «netteen wordt uitgevoerd met 1 jear garantie.

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1960 | | pagina 2