M* c v« /K 7^/ o I HEMA 5: e MVérfha ÏÖ:^karfinG 50 F" hr Aj x: o75 met J piepgeluid JBH* re i b: El Ai 4 L sen Bk 7O/«^ 1MB f j 50 j 1 RKHOFF w* 6 Viola .'- V’. Vorautrsat 45-47, Gstés 4 o F< j(n 3 G l. ijnsberge Brandstoffenbij en wethouders tere nden dat voor het lat voor het aprivn E. tö.’ B en SINKE DE gM latZ/Ttel.^SOT WUt cadeau Amaryllus- b\llen iff r uak. not u ARENDSKERKE tTE 'S-Ü II i ’1 Tel. Lan e* 'x Zoet Bank „LUXOlt-Cj, /'Klokst ra. >n- m. in. g/bd ter kennis seizoen 19StM51 jen van brand- \BehongSe/| papjgr hrtSte| ïaoo***«**4»4 k7. -sj 0 J is zeer fral planken, kastjes in vel' Boekenp/ankj Hef tMevurj» Pas-Ï is bij ons/voorradig TI gy./eon d6 jMfld *\ls ander* dM ouderen 1? o, <UtW I* P00*1-. g. voorM< fl J f 'llh 12* Ji Merk zoi maar •n nog 10 maar en nog 1 pct. korting - K H •nz. met tri •o to kM r ng j i SlS too- [O- Telefoon 223 Erkend voor mJ F o’ \u 13, Goes z 1 'V V: 42 VESTICNGEN MÉER DOE MET in 2J98 doos dj wier inkoasoteis eves EM* darn I U kiest zelf uit tientallen soortei PMH met en in denouwe J< lingo kli ket noa Profiteer v ragfijne crei kousen nog I 't been dé en Dc zowel GOJ Lan Nu/ F J toj en owte ig steen wij voor U Hoer x. bef «New Herder Zie r. f'. to bij dhr. d. GecMe tot er l| Een moei uiteraard. o m art Een deze i» alt een i geech Onze/adressen: Vei RUOGiMAN SzA igen voor directs Een flinke ^Winkel) a Sint i d de aHentieuwste combinatie- brandweerauto motorspuit ea tegelijk ladderauto mot frictie- voortstuwing en alarmbel. Ladder kan d.ntv. handel omhoog worden gedraaid. .in doos 2.” R Als men over nylons spreekt, i «lonk» U aan dtot van nr »H*tic pop ir dat je fijn kammen kunt, ogen die gesloten zijn /hls zij slaapt, /niet stemgeluid 40 cm Tang - 7™ behoeft ens jkat laltQdso^mteto En, die oo y CMH lik) de sulmnell- voerwerk, torera Ml| w® plastic REUZEN- L kegelspel W e, zo groot *n próttig-licht van gewicht, in diverse vrolijke kleuren. irtieve spel mg en oud F- kS,/-, 'ft, E r *1 ♦I Electrisch df^erand in het Wo vei^ Ueutto pracht iplakboakan met spiraal voor het voa foto's, knipsel modewje‘-gapt omslay an inhoudsrrg Mza train Sa móat u tot haiaa or Uw Rijbewijs Autorijschool „Den H ntm do nieuwe Opel gemotek^lijke bedil jorenlongese<vg>ri Loop nibt verder fegae aataofvree 'instructeur 'de leukste, do leerzaameta, de gezelligste kwartetspellen sprookjes-,^dieren-, bloemen- on yerkeerskwarief y 1 en I Zwarte Piet ■rsonen •..S..». i|ft~ ichoogd mét hstiahunt gn jv>«^ de 2 personen. 2C Ml—rail W »A korting <>oier aan Nylon» - GOfS 15, Telefoon 6020 I Burgoraoester van belanghebbei gelegenheid besta stoffentoeslag. In aanmerking minder hebben b< voor altee Voor een Deze i met f 250. ui mooiste leaaboatew voor jongens on meisjes met geplastificeerde omslag As. ..Heidi" en „Old Shatterhand" voor 10 tot 14 jaar, 144 bladzijden J1.-Z ■hnvm d g ter tijde Vier gul host het - Ded Haag. - AM. Zuid- ea Noord\ BoMaud: Karei Doormanstr. A. Gees. iiet spoi voor Jbr -F COMPETE WONINGIbHUCHl Lange Varststraat 8, tel. 6851 i,. i-4.A --Wa ti’; •’“f Wfarbeelien o a, een machtig-groot kleurboek vee 32 bladzijden vol v leuke voorbeelden JFyzacht- Jr met hl r wassen/ een schrufmacjsirtC^onderschitlig uyrdag 19 november lecember voor f25, L>hfJsd^n besteed. comjMeetin koffer. gezjw van 2s plén worden per gezinslid formulieren dienen vl te wórden ingeleverd. Zij worden ter secretarie, voor ’s-Heer Hendr.,q T*. Nieuwdorp, voor Lewedorp bij dht. eA en voor Nieuwdorp bij dhr. J. Koie. JfttoHols*' mfniatuur autooqaa sterk on mooi en zógosdhsap dat iedere jongen er makkelijk een compleet houden.^norme ve^heidenheid van modellen en grootten 50. Bij aanjcoop van merk of prüs. mag vanaf tot en met nteedi gratis in onze zaak Prtjsen vanaf fgMc LANGE VORSTSTRAAT 72-74 I 1K. A. MUNgBKlIGEN TGoes, TeL (SIMS) 5ML 4 Ag* «425 on T4M. Maurputiodun in plastic atwi bijv, het efgebeelde etui mot 12 (MtlocfM 60 V ra De M tuurl ttitt Let /op .1. U krijgt op al once sokken,Jcousen, mgiifoti overhemden, terlèaka dassen met 5 december I pet. korting Bezoekt I speciaalzaken! t Interlock huis \n4 di’ ir nadd y, - snoezige 9r/' pluche dieren van sterke nylon-pluche, i o.a. beertje, hondjes, te poesjes en eekhoorntje alle met belletje Is- PVpsfro, een plaat 20 k 38^7,35 Boekenplanken, per stuk/\ f 9;30 Het rbjfal systeem in Jeak /j en voorpefaig in-boete epr televtslepkmln TOottes en modelll f 18/ WCNICWVSrG® MINDER GELD

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1960 | | pagina 16