ATTENTIE S.V.P. 2.75 a aparte \K(^DING N /y^ L M. vM l>£ o Lange VorfHtraat 104 - Gaos 2.50; MEE MAISON VAN WESTEN DAMES HARTELIJK Gefeliciteerd 7^ 40 jaar Ma isonyan Westen met Jubileumgeschenken winkèlMncK^ wwvwvww GESCHENKEN I 5% V Kt moderne it MEU1 O jubileumgeschenk. /Z /5V wrKlautergaad OEK'S 'tXTirLHANDtl. ^4 Maison van Westen \mCASSO-B Fachi-, Hitez^oep- «e SteaMI yhuis KOFA Hulp in rtuishoiraina Iers* Ddmefihoed y.' I I J ELEN MODE-AR' J Speciaal adres voor: Centraal Kledingmagazijr Magdalonastraat 7 voor da ^\Baby- >566 is en heren M J,Frins van Oranje" I •eeeeeoeeeed^eeoeoeeeee ALLEEN VOOR OMA'S! aan Sint ëen Zó goedkoop is het DUBBELBLANK KLEDERBAD' ANNEKE ELRO met haar ROTTERDAMS K1NDERTONEEL Zoekt U een mooi x en waardevol geschenk Een hMt i^«4ee»eeeoooo»eéeeee»»oeo«»sè»e»eeeeee»»e»o»»ee» V' A •$i f i fa een t i grwiaingea .Q I friNWh.ii Sint Nnnt t ht f II kostuum winter jas gesorteerde zaak ie'zeer leren-/ Jongthi-, Kinder- Mode-artikelei» A Co, **A I i i. japon - 1.50 deux pieces - 1.90 colbert - 1.7 5 pantalon - 1.25 TE HUM OF TE KOOF GEyJUXGO DofMffln Oom: Fd A. M. VartrXgt lm»»* VertUpa Hanlweart: Janzen-v. d. Borgt, DQkstraat 8. Kraaiagee: HondhlS, Dorpsstraat 71, KUfand-Bath: A. A. Brandt, Hoofdweg S3. Waarde: H. Dek, Dorpsstraat 7. pfinHlefi: Paauwe, WUbdminaatraat 58 voer bevwtataoede piaofaoe: Otaodegmorgoa gebrocM.dooderdog kl Keuze uit 600 zèer mooie, moderne Demi's (winterjassen) w.o. Twen en Kymoch Prijzen van f 67.- tot f 179.- in centrum valSoeï^^, Brieven «q. 44- j vs mdjack topper peignoir mantelpak mantel, demi! en alle ma le nieuwste n voorradig uwen weer leA Hoedje» Zwit- Wilt U uw kleinkinderen met \^as een» verrassen f Wij^hfel pracht sortering - V \>iet alleen met het 4O.|arig bestaan van de zdqk, maar ook met de pracht sortering zeer'mooie moderne waarde volle en voordelige ''l volleJ irijs-! id. Wijngaardstraat Goes. Keuze uit 800 zeer mooie moderne costwms w.o. Twen en Import uit verschillende landen, zeer mooi on aparte dessins Prijzen van f 123.- tot f 220.- Bij aankoop van oen Costuum, Demi (Winterjas) Regenjas enz., ontvangt U CADEAU oen waardevol A hrl f-il 7^ IN GOES - yZ Zaterdagmiddag O.S. 1.30 utpr mot Radio Sprookj Veer bet eerst tea te« Zeeland's rij mooie en modemeTI en Kleuterktedmg an Lange yorststraat 98-102 - Telefoon 5755 -—a* ELNA dkyitAAGD /j-j Da Zwitserse naaimachine metfager mogelijkheden ieeoee It. Nico- >en een d Komt U «en» hipen bh Keuring 9, ‘s HArendtke^ke, Tel. 312 i Zange Kerkstraat 28, Goevxjel. 5937 I :•- f Ir W!j hel ten en "'•'•irij eoi exd. A uit yai *erl Koopt Uw kleding en mode-artikelen bij van Westen, Uil 21 dan neg ft U van het nieuwste, het beste, HlbM zeer voordelig en NU met Jubileumgeschenken .I' n. easiüstfag I Z«l(/ba Sn&t <m Kan «chta rad^,rMMalMg W.y£ër maa ni\wr"S— Ean Biddag ia aan aabt toverland Prifae» 11,43 Vnrkoop Oagali|k» von 4 5 uur o/d zool an zafrtlagmiddaff vanaf 1.30 uur imp'T pullover wollen vest blouse I voor Uw man voor Uw verlooide voor Uw vriend - voor Uw jongens - voor Uw kinderen - voor Uw kleuters X dan moet U eerst kijken /X - naar de etalcge's van -/ Onze St. Nicoloas-otalage's zjjn gereed De prijzen z^n zo it 104 - Goes leletoan>4^21 - 'OAMKS, in de v^nouds/'toe- kende Hoedenzaak, Wijftgaardstr. ho. slaagt U zeker voor brengt, kunt u h< t zntrrda^ al halen. C .c- d marm -aa Ö^C n 'S [1 h< f 111 nloKel,Jl< ^r •)o;t ,0 trengc- A dat zelf ev dnr n7 R>nn

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1960 | | pagina 15