£N FjtZHAK I 7^' K ALTIJD EEN I KLASSEBETER I voor eren en FA. H. JOOSSE ZONEN Wl in ci 44,75 58.- 69.- TuinBobwhuis Jtet H&T" den vergadering x k( w P dr Pl w bl HAARVERZORGfNG F» ypdAnrdey Jr. U ziet het zo maar z in het voorbijgaan, als U staat te wach- ten op trein of bus, Uziethetheelgauw of iemand goed ge- I h!xe^is«of gaat- FORTEXkleedt U „persoonlijk” naar Uw eigen keus en smaak en geheel I naarde laatste mo- de van vandaag. *H In onze winterkol- kjMjes kom^dit al- H les weer bijzonder BT goed tot uiting, U vindt wat U zoekt, wat U staat en wat U graag zoudt wil- Jen duigen. Brend spoedig een I Bezoek aan onze zaak want nu kunt U nog kiezen uit de \yol1edige kollektie. 69.- tot 148.- SM hebben fry •eitsraim* keuze mill St. Nicèkms geschenkelkx^ VOOt OMM re P< m m Vorst* traaf S9-61 Wegens groot succes handhaven wij nog 5 dagen onze AGENDA. 1. Opening 2. Ingekopt X BegrMin 4. ytnüezii Sluiting. inge Kerkstraat 14, Gaas, Telet.5566 KAPSALON ,D6 if^óOSA, ZotuteMoeowtrewt FORTEX Regenjassen, FORTEX Detnies en wtltferiassent te Rotterjiwff» vraagd ee^>t^He huisdame 1 omg»vnvQ'~\^ MpMXwdar No 46 1 aan hot bwroow no» KIEMfcEMMINGSMHfoEL in handige sjcéoikokerf Zeeuwsche\rtiMihandel K. A. MgfNkBEBOEN Goe&Xel- B4* M25 en 745?\ VUKHtRADIG; arkarylligbaRon I» klewron rood, wKzéie geetrooot GIOTï KADE M - OQE8 ------- 1 1 -~— 1 - 1 Woninginrididng Vin\e Ver. Openbare Lee&zaalzén Bibliotheek op DONDERDAG N NOVEhUMR 1»M, ’s avonds 'B uur. in^faet gebouw Vanuit Bibliotheek. Wijn gaardstraat^. 'y' ^notulelkL. I ?n stukken èii meedelingen I 1961 X- T ig nieuwe bestuuXjeden.

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1960 | | pagina 14