3 5 ZN 0 toe k 1 j.H/d. Dries De Magnee Philips len 1961 Radio van den Br s i W. F. STEUTEL W?. 1 FEESTVERKOOP 5 DAGEN VERLENGD en Fa C. van de Kreeke Zoon CTERh uw/ MAATC0RSE Mt H. D. Meulenberg jongens s i* t i I J k POSTDIENST ROTTERDAM 1 \Wij in 4 *972 DE 6806 /X ie 'n IJ STAAN VOOR U KI kR! Vele I I a r 's-H. Hondrikskindaronstraat 2, Gaas, I d r o g r I foot mat speelsysteem) s^tp a chIn si mot handwringer chine s mnt nlectr. wringer eh i n e - c o m b i n a t i s Overjas iaal cadeau!! PTT no; aan grote voptrmd -’’'S Moobeion* ./W a sni^ Wasma FA. H. JOOSSE A ZONEN V/ij hebben de gehele Gom - Telefoon 7635 AGT, WIJ KOMEN! sj4el EN_ MET SI TE PRODUKTEN VOOR UW TREK1 •ulbroek's\ Miele - ^ane Erras Hoover Westinghouse im£u. ot loop'even vrijblijvend totmm I NuXfe is het 'in voorraad Hen U gaarne hierover bije inlichtingen geven ■1. Wegens macoj» wart* onze for gofogooiluid vorr dh opening van om 7cfo filiaal, met (Fees^mtami in alle afdalingen) potass, zjxouüm, RBDMJT, MUMA;4 Merk. >"""5iHk - inBiiimmwzwmr em,- Bij aankoop'vctn een een mooie wollen KLiDINGMAGAZIJN X. KAX^amtÓ, X. ra mGwm, ^fojuiste tijd om een X Televisie-t^estel te schaffen V©OR AL KLEDING SLAAGT U 81/ STEÜTELZ Voor St. NTtsplaas: Herenvast UW ack^s voor financiering op auto’s motobnn en machine>-^ mgjL ■-’-rX if I Ï:- gaarne een folder :en van F 1 iUr. I. I Leon SKU I HULP (maj XJaUtUwran- :J I me collectie f\nrodukten Xj imX —ij Shell-prbducten LEWEDÖBP De allergrootste sortering In iedere prijsklasse Vakkundige voorlichting Vraag 1 demonstratie I KLOK$TRAAT GO<5 Bergen op Zoom Krementnat 24-26 ~~^_HAJOCO 'ES, dinsdag ter hitsen jn hotel la a. VEBFCKI b. HUIBHO1 Behoorlijke salartè op basis landelijke St. Jacotoetroot 49, Gees, Telel Telefoon 01196 345 bellenden wordt op aan' lerheden toegezonden. V tenf InWéhtingen en aanmeldingen bij de afd. Persoi tiet Postdistrict Rotterdam. Delftseplein 31, U staat versteld van de Stuk voor met werefdnaai Vergelijk de kwalftw iteringong G. Schooi St r. Heren-Pullovet^' Overhemden Sjaals Dassen Zakdoeken Grote sortering z* Zie onze Speciale etalage -rarate-v bil-U TexUsJheedel Kerkstraat 28, Goes Telefoon 5937 Mfean: 1.98 2.95 et SeNra «Hf Zitting td^( 22 ndvd* V5 eer ven 16 Jaar af met LOof MtJLO die jn «aomeMqng willen komen* voor een goede botrakfo^ bij,de Rotterdam^Postdienst, kunnen bij aanneming worden 1 opgenomen in GASTCEZINNEN van draadje gezindte ah waartoe zij zelf behoran. xf Deze gastgezinnen (gegn beh^pspensfons) worden aanboecten door de jeugdorganisaties, dftkzich voorts ten doel stellen ook In andere ppZkhten haar gfode diensten ten bate van de' jongens te Aan bel met bil Middelburg., Goes Zonge Noorditroat 10-T2~'~-^-Klakgfraat 9 Betaling geschiedt eventueel In overleg I 7 Haran-costuuma In flfne madame stoffen 98^ 125.- 145.- 155.- Horen-ovarjassan 5^9.- 79.- 82,50 tot 140 - Regenjassen fo poplin on gabardine 'Lavke sp6rtievo Jongens-parka's v.a. 27,50 Klootèri^ssen, boginprijs 17,50 Zij dié. dsdrvoor belangstelling nHjben. kunnen dch vpcSr inlicbtlsgen enz. wenden totxje Direc- trlce'van het tehuis, aan de Beestenmarkt. In het Venorgiaashuis, Qeestenmarkt 1 te^oae (iéhuis voor verpleging van minder vajkfe per- sonenTs^ordt gevraagd: •dok leerling zijn); ILP. dngSen arbeidsvoorwaarden, regriiht o.a. Bankstellen, Sethoeken, Wandi Servieskastenj 'flreesoirs, Slaapkam Ook op het -gebied van Woningfsdd» grtbe voorraad, zoals X. in vele kwaliteiten winter nadert alsmede hiypothekeïl^AUeXerzekeringèn Alg. Ass. karrf. vdri der Blom M, D, de Grcfótstraat 18, Goes, TeL?JrK)Q-68ó5

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1960 | | pagina 10