id fafodwitl L'< I \&Zn ideale parfums \Kreeke Gereed voor vakman on at T\ P®** groor z<nbql k^reort in .^andia' Les quatre i cent coup (Zi| sloegen en zi| kusten hem) Meqschen in hotel lichhle Morgan on O. W. Fischer J Toegang 18 joar ns VIOLA XGoea It J •EN HERDER e*e Kerkstraat 11, Goes. m tier/ gen >pen I ploert» tisje EN BUI te/efoon S1Ó5 SCHUTTERSHOF - GOES XSCHUIMRUBBERBED anslesse Bal Chanel Lavin X/Weil X Millot 'Raphael Houbigant >ooooooooooooe»ooooooooooooee»Moesi Bdmkettoal A^an de UNDVdj. v. - Goes ng Ned. Bond vdHjHattolondftvrouwon noveèiËdr^fc had S tija neg boor deo ^\B|N nenveringbed n^Sooten IrvnP J ^■Prettige en doelmatig^/ Sirtt NicolaasgeschonMen A. C. van deb^est, Goes nrnnu^cP sAM RQE Goes UXKX op it 35 5666 tiding iefc twk. DEZE WEEK Parfuate dte ysder—de oe* Cgd de vemddcolbk» puarsm functie vervullen en dm va aan Vv verlangen voldoen Kaarten i vrSd. rat. Vrijdag en maandag 8 uur □I«rdag en zondag 7 on 9 u loegong IS joor TeWeon UM zaterdag 12 nb«c aanvang 7.30 uur H. H Kinder enstradKX Goes Telefoon 6806 Muziek: ..T^SoaLlba^ ZeevacyrSchoo/ voor hat rtwal 21 De RgwielepeoiaHst i nrnmeee wees w*s, bjf de* ■order om reeleme-d •4 vele andere, tl vindt ue in alle geuren by: x ft Zn X Opril God£ Markt 4. GOES. J D Xtoe/letir 32a TetoMon 5614 Tewtoon 7035 - pm »50 Coke ea NW g ooa ki 100 o/o room* reMeat* to r e* rrvatUe Werktijden oopeliiht donate loonkAochipa^obriek .^fruitloan 18 leletoen ran ^d^afdellng Zuid Bevejprrd'Weat van de tot 2 uur NAOJA IIllER ROBERT'iOSSFIN m m v i iOO'l (WfENTlNE AIS FBI ACEH’ I QEGIi AllXJtFFf Donderdag 17 november om 8 uur Het meeslerwerk van Francox Irufteuf een teldzaam ontroerend verhaal p Toegang 18 joar Zaterdag 12 DANSEN eikeblaadjet voor f 1,39 terhoekjex Po,M der'oso gram 6 geteelde/carré een o,IS v l(Ae reeetbdrstglnefat |«phwtf*s In feestvftcnakklng etV/met duur I LANGE KERKSTRAAT 42X 1ELEF.5714 ilen dond. webloern- Geneesmiddeleh^- Baa rnet de grote oNstog i on nog veel moor I X, Dlmdag 15 en woensdag 16 na de niouJre verfilming van de wereK I roman van Vicky Baum

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1960 | | pagina 1