N or-ar w L J hi rma 1000 v h OPTICA7 i 8 d: r GESLOTEN L BRYNRER^ N h grand M 73 CHAftLTON HÉSIO I CLAIRE BLOOM CHARLES BOYER J v Hjgddienst L kledi Z/ 7 J. Jereimt WAL n I 7/» m /cP \Te koopXT i:’ aooiz JONOZ HOIJtbZM, HERE :7\ goes/ H »t«t 1 'DAG '.zen lloze 5 DROGI t0.75 PSALON M A nieuwe „De Stadswifnkelder**, d MtoMMa n G aas I bars. msta lam o' ti L V vanVmss* Asm e 192 ding Hing 7 rf4- ADVERTENTlfcbLAD VOOS ZUID-EN NOORD-BE VElaND tinton va As. Z i x^e hedendaagse zeggen F* Warklooi mooie ha Be j Het brilmt kkrksvaaat si com TeL7251 i service 11 Ke ihvdrkbril, gemaakt en CHERP TGENE 01. H. naar -meer fl.09 e t 0.89 cake. In met 250 gram recinme koekjes I sea fl.54 voor fl JF) NIEUWI GLORIA REEKS Van 'maandag 31 oktober tot Vrijdag 4 november ia handen blijvei indan mat Ati „Haaft L - jaugdzdog iets ÜBRÏJ VERHAGE 'EMSTRAAT 33 - GOES - Ta. l. kampman L Vorststraat 57, Go tederne zaak me* de rs< Of* Popi *e»ooae»»»eeeeees»eae4444»»4ssMM i wrrnruzst i jaar. FOXTWesWT* enz. 11 Zaterdag 7 sn 9 w Zondag 3, 7 on 9 v Rb <29 oktober - 5 Is sa i w;l>. ----- BI NNENVERI NGBED gratis poppenkast bij boekhandel G.yerheule lsa*okoapri|s *3,90 wegens restauratie on nieuwe stoelen G? Verhbule (R. v/d Well Goo» ropinoelitroat A TeOÖ823 o ♦♦♦♦•♦•oooeoeoooooeoooooceoeooooeooe -• - INGER STEVENSV HENRYM-EfcMARSHALL Hervormings-samenkorr} - aanvang 7.30 udr7>R «R L in de ^xicHUiMRUBBERBlbx^ een heeMk koekje een^tOM voor/tO.65 per 250 grtnf 108 pct, ro^enbote/rkoekjes f<1.95\^tt iiO^gretn pm //Vroor f0.85 pet 250pgrem Modarna apgAtb uwhaar \z. te Goeo op zatei 29 oktober 19X3 \Grote Kerk»/ XRonvang^o uwr SPREKER: f. f ?lin»gnn4rT-i Rbldame van Banxeten Gevuld Spej J Bankatba>karij „DatH^eten Inval" Fierlop«<&' Zn. Opril Gr. MarM^d, fel 5ól4 9 Wilt U e«n goed» bljverdl wereld 6rij „DetH Profiteert van de gemakken die\U ten dienste staan row f xs o f 4,oo f 3XX) .13,25 Aanvulling f 2,75 7M9 van zaterdag telefoon 5165 Voor uitvoerig DEPOT! ST. JACOBSTRAAT 30 14 |eer aan en (TMMMMD* Vier gulden cadeau mor IS, 75 UM - 51 wol zuiv met wol - AM AM - A«5 MS mui Oooe, Teie*. MM ito .1 J HAZ£T 1 AHR't t tv gtOO fl.. met m orkest irjjjngvan het Dost - MEL0D1ANS- oXv. X v. ft 5tit -1,TEL 533s •A sater smaakt ‘Herder's i i iWzaak met d tjAto Speetom vanaf 2S.7S, C Toys en Match palingen lAUSEEROE chlnchMa TElEI derne n iluur aA door (MHBti SeaLABsMUE mui •KTWMYQUIM ÖN 01108-215 VOORGANG EK MS ASS woest te oatvangoa serie Gtorfo reeks boeken I960/196P korting on gratis poppeobmt ^tlg. nkast il door L Schmkft IB PULLOVERS iver woi Het vetbge bril legios Super/ichf en splinter vrij V -aa.vijvt De mai aangep ONDERWERP: haniciém»^^ VAK0PTICIEN - Links en rechts van d Herenzaak van tirma met Annie J V voordelig voor dames rt en zonder i use kleuren, 1 iXgevoerd o VANTKN/ee lAARI kunnen V helpen. Z« ato heren, hap, In i heerlijk w 7>Mkcn ou^ •'w k* de Grote Kerk te Gees op zelQi \30 oktober aj. ‘s avonds parv uur rock ETBAKKM Kerkstraat 11. Tel atone S1S6 KINDERBOEKENWEEK 1960 Medewerking van het kerkkoor 4.45- 7.00 uur samenzang van 24 oktober t.m. 5 november 1960 Rapegoaistraat 6 Goes PrechMg^ meto|ee be eken Zf^er Gen ^OGFOMi ^Vlarloko /Hofiike /Dort het aan Aan Zetter Gen verheft zich Aalst (N.4r.) szichttging vee ?X.oor Zeeland ^-dmbaisn, Hamea □na. Kalodeimagalet, y veto andess soorten zuiver wol nylon strel angora Ons succes: MOHAIK MUTSEN X modieus, praktiach \A<» - SM - MOHAIK SHAWLS bijpassende bij Alles in de nie FOK DAN hoogste renden reukloos, vrient voer in korrelvt kleine behuizing onovertroffen gpi EERSTE en EN| farm In de Chl Alle gedrensto Inlichtingen on Bt de djdron bi| de verteaenwoordigs I Dlllr MO‘»"dii'‘ 2a X NI|IC Telefoon 0 1105-281 twetalWMMSMsmm bek Jieeuwecb AdesrtsetteblaO Us hatfset Ns Fa. DaWKKKKU JMI fSMUX"GOK8 tt Worsted Mt- TSItonn M1MB> BBU - Na uur TWstoea «771, MBA «1M VarsprsMTm M.725 exesnplareaL AdvorteaUepebs IB eset per mm. Vnrpsgtea 3| om» per tem. ▼tor toeten in telefonisch epgegovee advertentiee aanvaarden wtj geen enkele versa*w*WSM»tld NKN - HET\OSr8AARSTE PELS! CHINCHILLAS nent van oHdipelsdtoriolilioriien h|k huodier le(jX5 - per ieor) If dieren ant W t$t GESPI IEXUX téhfla farm A BOS1 msto Inlichtingen 1,79 - 5,SO enz. oosjes M cent leverbaar bij ISSER great A book ■mA Gaea. 1 de grote sor- rssMsrsB. p.a.: tocHe Treinen 1 i, Corgi royz en seaw-n ouu Auto’a, J J Jumbo en HomasX spelen, enx. V* I 1 C trot. Dr. W. J. Ko „Gul^de Bray- Dozazsamenkomst wordt georganiseerd «Mr do RING .GOES von de Ned. Hervormde Kerk. Oak XL die tot afidere kerven behoren zijn harteliik wolkomX Deze'XMk gesorieerd>rt>nker von tl,25 I J voor t ijXl^per 25ffg>om Gevuld Speculaas vgtXlL? voor 19 cent per stuk Mei 7035 .KINDE Begindoi Uit >ek gesar leer d toRLper 2j voor En. Opril Gr. I J D v. Mallostr 3' A.TW en gold boeporen door It hek at gemakkelilk a^aeetyarhp dat hot een w^MsseM goed it geeft Voor alle haarverzorgingsprodsrtoo

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1960 | | pagina 1