rma 1000 Ny r-arc X £2 I /OPTICA I rtr.58 ft/ gesloten AH i'a \Pasp de Paris i Casin W oodwi ejonrc dor schqn .GRAND GOES timmerlieden NE RFEU RO 1 /a F wcVj ■OES |U e e Fa J. Jeremiai luid een Q •n □del fa... Neen I raesen aar r. r< kv YAK IN !4 7251 n 0. |nk' Bl G. I MEL 1 •kaib 3 uvr MT> Allo iftijdon i3 ■M I Bl N N ENVERINGBED compl. -• XI SCHUIM RUBBERBED ÜUW Gees O’ worden 'n I a ’Zji Hot brM *1 ADVERTENTIEBLAD VOOR ZUID-EN NOORD-BEVE AND DlnsdogAm. donderdag 20 oktober J[ Aanvang 8 uur Vrijdag en maandag 8 vvr i Zaterdag on zondag 7 on 9 4 Moderne oporto tinten voor MtianAeleerJ. ME Slaproom ifXf. vrijdog t.m. n vorschillondo ton on aandoM we gr. Gem jdon - I I RDER oh 6105 Gevraagd i wimcalju lectio jinele twind coats, igdig, i- on dicht 44.. aten» 47,50 ROTTEN INVA A Ze, Goes u4 P. W< Goadnr PaZa* J959 'A. L. KAMPMAN L Vorststraat 57, Goes, 4>EN Dam) Hftran •w grote ver 8 r b lio Nftroak S»»4ooeeooooe»oo»ee»ooooeoe»eoeo><eo Do nieuwe Mflrklln .trainen 'aiigen ranatormator Ae Co va^ T*»»oa Slabbakoorn ^sMoftoóa 7482 wollen^ dekens" ZoMèdag2*?h 1 TaL ANKITBAKKERIJ DEN H ^te Kerkstraat II Goes - loieh ♦♦♦♦♦ooeeooeeeeoesaoeoosoeMoeo nr glas J (by ac^ónc- Br 41.1 bar. v. da Goes 4DERVREUGD' g langKeld >k van betimmeringen Slabbekoorn Aan onze fabriek in kunnen dirakt lor Rast KAPSALON j \^/CHERP j KORtS^NE DEIBANKEN herrawbegn er oan. dat zir6p ^>«tefaag 15 oktober ^/zuben2ip*^^^ ■a Mad Moor wel graag good an if* <boMagr* Allas h 6s Voor tn all ■odedsn on kl U, gamoakt an oengo medorwo seek mot do rotase I! 'f met ▼an ■oa vi AHoon deze •A Zonen’s ken. k oonted 79a, •n andere medische Toegang 1 joar VerplegtngiaTt. - Hoogtezonnen - Men U(1 MAieq Gon V -X». lOO°A»Roa0nboterka^ Joko's, een hartetijfc do non ken kae rs 1,201 gaztin en/wer Ook I Soorten w#d- zW itnotij. Ion fHm ven MARCEL CAMUS -*■ Ta Heard. Cemtentine zoals U hom Dors-Odilo Voraoto on I nse meisjes worden naar Lot \an lopen in eon gonodok 54. >Ya De mootw aangepait Het veilige brilhght Superlicht on tptintervrq ged^ u atr wt) honden itddelen, o^l ►art I Dan zal Wed. Vet tel78M WeMje45 1XNVIER ■Wetkeat I lor» lesa. J ft y^oM, Hier wordt gegarandeerds vast work on hoop doen op adres Doareo) b oak Wile Havre van IverzorgingsH Ta Delft beivej -*• Ta kang; Lpr. kora Kindepaetr - OOSIWAL rea,e4*tnaHo kle« kwal Its r voile OprII Grota Markt 4, Tsi 361 J 01 A Mekean. ate. T< 18 ok- oaxo slagroom- ifnwer 24 st par stark fo originala die uw dokter ASe VAN montraxfi» JCoko nd ft taken 250 groin voor plaata PeracK Weer vofop levorl ret boek von het hderapoi Exodui ire L. iJris/ ZU die iniereaae habba>^. OB rich io bekwomen in XMkx ■tool on fpedoal work, kunnen rich aooeieJdon tuason 900 on 17 00 uur oaa onze fabriek Telefoon 5165 tntrde nlot-«fbMt Aanvoeg 7^ ort, I kleuren MM. 19M. e. M. MM. 9M. M0. IMS. 4 4 S>e Seuelanck «ober, botes gebak fee gei Baaaketbakko0T 4 4 4 94 >4 4 4 >4 4 >4 4 >4 4 4 4 4 4 4 ie-<rTToede- V Ts zi a. kSWrSMl Ip^de zaal »on de oeok voor u oplrodent i. oa ahowbaod L RodhdA/ houdt u van swing, rook eed rail. ietSns- anttlkaon^ mvziek ot u ttóar op I 4 4 4 4 4 4 4 I F 1 Lange Kerkstraar 42, Slnd/1722 het tradwensadias I Ev pn kousen, knio- «unkouson zonderde lon.buikbendenjarouk at v. nieuw t. thuis ts nr. KM tmavie opgaeaaem het Jnanash AdverteafteMad") He Jeerraac Neu «1 Fa. DKUKKKBIJ U>8 PBOBNDr* GOBS Worsted M - TMedoou (S HSft MU - Na a eer Talifssn «na, SOM, OS VenpreMlas M.7» exeaaplarea. Advertao<iep0|a 15 eeet per mm. Veeapoghm SS OSM par em Veer toeten in telefoniadi epgogovm advertentiea aaavaarisn srQ seen enkele veraedwoerSaigkbeM ft9 voert8,78 wh specuieoa ed t 1,18 voor t 0,89 J I f 0,95 por 250 greep U A|e. ifTS NIWWS f 0,49 por 100 gram •e do bob opga LAO« FRUZSN Voor Tt^tuiver lol Wrheulft 8 veelde Wei) bpogedtatroat 6, Goes eiOtoon M23 Uw varfpe^ Uw pee aeN S11S441M d zelf wnor t en piaatK I tot 7S «fa. aanvang 7.30 flS - - rllfli I III Kom dan op Iftnlllll x eter dag 15 lllllrAkll naar Ovi I jJ/4 relt sa. wweu. Mp: Xen i i KarkstraatV5. Gaos Tel steen 51 >8 lx 4 om, per as. per k^ai. Tel. 0 11005714 undlg ver- neens voor -Av-wS, 1-f a--' I-«le*r IQBTWK, lioNsaefdladbos Medt ^io «OW mvcMM s ie ^Mst von see |Bmf ..lüwgo.Wft-'-.' l Oromoipohadl _aL D^kW*: Goor zien, weer of fooi weert J4# faveur* SobHeft vox boHtMseg Moveeoie'voot 19, OoeeV I TELEFOON 01 ld»-215 5 oHeboNok ven t O^S voor 0,59 rA evenement f LDe TaiegraU* msssssrwnrkl Votakruns'

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1960 | | pagina 1