ma 1000 7 a iulwi whw /OPTICA7 f\/ A. L KAMPMAN Nylor m ’^*de0ÉBIvan SPRINGDALE ■Mam* “Seed Dog ter a HeBhK* I I 3 V dehjUM H :nde gehaktdag GoesT^ H Irite Veerwedstrird WURRAW I Wie JSê stósa1.' Póllovers lukLr wol In grove en\fijne tnok Diverse modiouin timen y V. SA. HOPMANS =^3/95 ■W W.J. t Jubileumn ■W" G. t. ♦•I. 5165 6, Goos IDER Hs Boeken 1 KORTGBNE /Z- Fa. J. DE KOK EN ZON poters van k \koopt u bij Joremiasso X3MINICUS, Grote Mdrk Jeremiasse - J ».O(^ uttershof theater ^LO.N.I.D.O ‘^JC3fSSS&'* HEÜLE (R. v. d. WAL)\ aatetraat S Does Telefoon 5823 /V. Wier lcM>pt u/ T-Z.-71 %oor/ I lame: fB UUR G warm V. T«L 7 •I 4 SCHUIHRUBBERBED GOES I g/oednieuwe dessins tOM •7 '5 4-i at ADVERTENTIEBLAD ■OR ZUID-EN NOORD-BEVELAND i •NZE OMZET BEPAALT DE BOTE OMZET, LAGEBE I OF DE GROTE MARKT wdi in d< - M fl» KJsete fartdmi IL Grn^ TMiMia MM HtHlltelllllllll PSALON c Scherp ~0IKH»MV«»IHCB»0 LVorststraat 57, Goes, Tek 7251 14/oer COMPETITIEWEDSTRIJD BARONIE III Aon vang 12 30 uur Goe«'\_ Het mc»( brilmoni Naiaarsstoften in Yf 1.90 ••n voorraad I Fnhdl en KJMODEL-VOLKSSLAGEgl alles on laag in prijs Varkerate»»ei mager FriMuMaao Halsharbonadi -Cimiiftsn t.a lm 1A5 2J4 halfom LM Dg scootor-apeciGliat daar I /A! Ar..2 5 i •ibril, gemaakt en mid vein het IJkfarig bestaan lober a?s?TB-4iet Scht a™/, W per 230 gram IATERDAG vmn flv root 40. kaaaflapgo» T' Ion 11JA voor 11^ inderlijke \transpirafie pek 250 gn Letterbald 15 4 lNöag van io\tc EN WU EEN GEI VLEESSTUNT Vet Spek ..Alm per Mto Ter’gelegen] SportverGnig op zaterdag een BAL Entree Jeden en donateurs f 0.75. nlet-ledgB'f-1,50 medewerking van ..The Orpheans’ - I -4 ApettfNE 5OfKHANDe/^\/ J’ /J. de Jonge - •eee^. -■■ A.' Vpgpa -X.5-U. D.K. l»o - Bltri W t S45 f ï.u 1,90 wont tandloze •rnj BuderUppen ORTICIKN I aBe a J. 11 k roar -AM 3 1 7 1 J\ I L TINNEROY i V, ROKS' eti Oi Ik MOUSSELINE, gi WOLLEN IMni ift Forhnrtork *on doekroHendo I 13 skSekn wr j- Het veilige bril legios \SuperlKht on splinter am die U De file vanV De kloof Pracht \- R under lappq lets fijns: Rib of l end Rosbief Biefstuk Gehakt la afC No. 2 De beste kw Lever bU one Uw bennen in. wfl soorten SOEP in bUk. Bestellingen worden met Be vi U to vrijworen nvnirsuk vorsZ lowdJ do méei -> Teen-agers mode ■nhrunen: jeugdig, rapi Stonk. leuk an rioU& wüdog ee vvr 135-150 breed 7,90 per meter. np, zeer apart UM per meter. 145.br. CRN POCKETS J j aankoop van van Reest: kart taan of vers Belkspek. TELEFOON 01l0d^1 LM De mi aano4 TELEOON WINKEL 5M1 - HOB 717» Veer V» zuiver wollen e dekenij Yr, Be moderne zaak mot do ruime aag eons odvie pin geipeeiallsoi arris ran dientf 'dog ee zohd 7 en V our' Ml t.„ M* TELEFOON M15 U Is beter gekleed met ILIIO NILOMI van LM tot 5,90 per paar. gekleed moor boveno/ word, he# BOeO ze'n Gratia ter/waardd v. J L20 Zolang d/ voorraaA strekt Rea1 -*■ ^Bb-^ 'd 1 3 Bm stoere warme coat tn mohair stefj kleuren koopt kléine Omrang 531 blo Alle bestellingen uitgevoerd per 100 gram ^en:' heetüfk van fO.o^ vooefÓ.65 tram IMA JÓNG PAAKMVUnS. it vete de bekende re#eam tondagmiddog '3 uur dieedag en woensdag 8 vur 14 /oor F F' J Herenkleding Herenmode GOES dichts v. jaar, mt Nu de grootaK'keuze in *t Beva- ja hp*CLange Vorst 64. y hM -► Goed verzorgd stepafl^ werk en voorrWJgTvlotte A. LM L76 LM LM de rk ie en 2,4o Atol de onoongenomo een minder prettig g< y«woging» vriiberd bp» Geleend *goMi F. Decoster: Suikerbolleke y S. P. Akkente Het barre jaar Maantjes, koekje JACQUARD voor geklede japonnen 8,40 i 10,90 ./14,50 per meter, 90 braed. Ini en Fantasie/fn 25 kleuren K '70 en^do breed, 5,60 - 6,60 per meter. DRALON, prachYdessipL modieuze kleuren X) - 8,90 - 10,90 per meter/ 90 breed, ortering, aparte dessins K/- 5,20 - 5,90 - 6,20 per meter, 90 br. etk bijzonders v#or japon of blouse 10,90 /4.90 - 17,90 per meter, 90 breed. iTOFFEN; extra voordehj 7,60 - TM !D8 voor kostuums en rol 15,90 -1L76 - 2M gram FQne Vb 2M gram gekookte SM gram Gehakt 1 kilo Vet Spek, d Prach» DINSDAG ONBk WELBE16 ,\n te» SM .Pracht magere Paardelappen LTS per MIe Iets Wm aan stak A L2S per Mto MagerV Runderlappen LN por Mto 1 ïaterdeg t oktobor begint de verkoop van de» A. de Jong omniJxfB Lange Kerkstraat 33 Tetet 0 IN» MBA (stearin epgeaeasen bet jEetawwh Advertenttebter*) .Ito Jaargang No. M.<Fa. DRUKKERIJ J>E PHOENtX- - GOES Voorstad 24 - Telefoon (SUN) M15 - Na 6 uur Telefoon MZL «624, 61>1 Verepreidtaf 26.725 exemplaren. Advertentieprtfe 15 sent per mm. Voorpagina M eeat per asm Vege fouten In telefonisch opgegeven advertenties aanvaarden wfj geen bop Uw VULPEN bij de vakmap, ie bij ’n ongelukje direct helpen kan p/oduktia Weet U gdi goed gnuar proffigp zeker! per 250 Wit speculfa - fOJ5 jper 250 gram Roomboterkoek/de Ons melktozgnenbeool l geprobeerd aMd begeetd (1J09 Wetspermoppen van 11J5 voor 250 gram tnket f f tl

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1960 | | pagina 1