14 nsen s Ran dl 02 in verschilled Sierlijk on OPTICA X L. KAMPMAN St J w GRAND GOKS Schpolbrillen Z dk tegen een stoofje kunnen/ ^Scherp „WAT EEN GELUK#r 'I e brillen SUP: G'b Ja Algei 'antoor 7 EN HERDER rte Kerkstraat 11. Goka Telefoon <105 f2,9 I 9 iHinswii m James, wrseyhuis KOF A WEEK PROFIJT rst Oskam's Grosco Wensbedie: ttoiX Vorststraet IM - GOES - 1 a.3. zaterdag ^/Assuranti^i HOONDERT I t0.99 (0.65 R< Morfcl •I. 7251 Go»* Moderne aporie V Aan BINNENVERI NGBED K 3 En ’JI lp I I E l 1 eer z rikking ADVERTENTIEBLAD VOOR ZUID-EN NOORD-BE VELAND r .'I iller addin ana mar 8 uur 11 kRDEN tCHUIMRUBBERBKD •- -i i» •n it ma oio man and tnb soa ’‘♦•♦♦B**»oooooo»eeooooee»»e6ooo6BBt Banketbakker! Fiorloos A Zn. no's □rt L Vorststraaf 57, Goet, de Jonge P Goes >1. 5863 en van 3 uur, lag 8 uur G/VERHE n f $.90 j tintun vooctfwh KAPSALON fCLAME GEVULDE OBLIES beginnen «rij me» oase fóeo sochfe Vonaf viif'dog tlm dmtdog 4 UES van 19 voor 17^ r8< voor 16 ct. p<r stuk en Soetun Inval” Markt 4 tol 5014 lies», 32o. iel 7035 k 1d i n ók aan 1 S modoma brilloa Vrijdag en maandag 8 uur zaturdag «n zondag 7 un 9 ui VARA TOURNEE-AVÓND SPECIAALZAAK 't hterlockhuis êViob LVoratstraat 45-47, Goes WO II deken *^**^^h* ^STADSWIJNKELDER TE KORTGENE >uwig zuigan da bbsson Da |evg ▼Hogt ii MaartU ■Ka* wBMB^I Eiland dar .verb ▼.V. KBVININaiN^- 7.30 uur de kous j zoridor klachton Tiarijalletv soorten prachtige dorste keus Nylons, (onder naad, ri/98 i^gfijne kousen, in Nylon, KkHèbodM Coes\ Tul. 7473 I p service Medewerk enden Niet alleen aan 63 f ir llew MP sulver iterhamkorreis I, 'l V 0. E lit de nieu' e wollen Hoedjes en MJken! ilnds'4893 npg I doch mei met en eek once show-room L. Vorststral FOTO-FILM X X GO1 X D. DK b. JtETJl t^orkiTfg von het it „Ihe Melodtans" ol.V. Xv! r dames i zonder kleuren. Palet stank een f pet 2i Weespet tan O ^fcÖED, Krenkelm INGE, Opril Grote BK Stalstraat. TeL 7172 •♦ede buds i ‘s oreads I I «rem t»M B. TeL BOOT TeL MIS oklobor uur'~'->—_- De Neoedbeeelandae dam is gereed. j Elkeen dm Herders meln- \rosgnenbeood eet. lf)9 PUPKN erd wind- en X w Ulge rente. HEN op auto’s, e.d. zijn wij aten) 330 koel serveren) 335 serveren) 5M er dc maar /jOv Ivette beleren boerenméikaas Ie komijnekaas tomen, per stuk IMe gulegeatheden Dore week wietorvuNjng oi •0 co >l^n. mcxtt BOEKHANDEL <(A v. «L Wel) Papegaabir. 6, teL 5823 j kunnen wij voordelig helpen. Zowel als heren, md kap, in diyéi heerlijk wajm intree f 2,50 (bei. mbegr.) Kaarten verkrijgbaar bijl ^Tn^de van odds bekende HOEDENZ. gaaMgtraat T-B, slaagt U altijd yjxil hoed wbij^e bij Uw figuur pa^L.' VervaardlglKuit de nieuwste materialen in alle modetinten. oolruw speciaal adres voor eonrante dni Wij hebben Mutsen onp Kaant G vooral eerst even bö WUNGAAKDUTKAAT 7-B GOE8 bnd. öwk^n voorradig «31 4. - au M duflnrijee VOOK DK AAN- fDAGKN M en BB dnikertjes 91 en 25 duikertjes i 2B duikertjes i 2B duikertjes 3B duikertjes B4» to.59 BJ9 BJ7 -V. B4B Vita diepvries braadkuikens .vanaf BM gk swbar MS Viis diepvries kabeljauw, 225 gf. \B.SS Vip» diepvries spinazie, 25B gr. 1L7B DfcZE WEEK ALS EXTRA RECLAME BU f 7A» BOODSCHAPPEN ZHB-gr. fijne koAkjes i Telefoon SIM ffvimo kout in nieuwe eo/lecfie VP met oozidifbare BUkar spam MAAKT WtJ 'rqö Zests Spaanse W|jn Advokaat Liebfranmllch (koel sei Beaujolais Sherry fko 1 kg hele droogkokende rijst Pet Aset appel—aardbeienjam 25B gr. 25B gr. SM gr. loGgang 14 joar 4 - ^XTevens gewoogd eeh. net wlnkolmatefarX. van Rudi Carrell op dinsdag 4 aktohar In „da Frfas van Oranje” td Oooe AANVANG 8 MUR EOm*K BOBRENKAA8 koopt btj SM gr. seé gr. SM gr. Baby e ▼oer s peer lei i 1 ----V— Donderdag 6 oktobar om Hbaniagway's wereldberoemd I The old man and th ■moppen (tl.25^ poor per 250 5 mostooische djoccg- gel 68TWAL GOM X LEES NA DE FILM 3 din. m\bnd. /f 11,501: Allo h van J Eee mot spanning on oclis geladen mestern Zondagmiddag dinsdag en woenti Alan Ladd la do avi - 14 (aar b^rdferdag 1 oktober e S In da 'Jcorba^eurs te KruMhgea een mooik A. J. Wiinondt C. de GraeJFsOwaf 41, H Dnktiro Joost .de Meentreiet 12, J de Bei Jocob Cdtsstr. 22. B. v. d. Lelie Bonkerfstr. 20.\?h. HeveideM Cou war re,Ir 10. A Fr Ballotsfr 20 Kioebnge oon de zoal Maatsbesproklng gotordag 1 oktober b> MHt Mdldiih-gedme. Irota McMct Goos Telefoon 620. •fudi Carrell .^1 *illy Albert? J- De'tpoi lights Zddy Schuyer on JoegveUne en Het Boneily k wo, tot 1 Zaterda^-J. aanvang 8 met Dan >elef. BS1B OSKAM, igê kaas 1,4» en, 2» duikertjes -1 - L8B ZM »ben wjj kleine, S3 kg. REM. DAVas VOEDING magere kam GEVEN U GAARNE ADVIES bij de'behandeling van uw HYPOTHEEKAANVRAGENXZ Hoge taxaties. XJtok voor GELDL1 lamlbouwwerktui gaarnKtot uw dk Tevens aRnVTRZEKKRINGEN. Beleefd aénbeweland, SigbeitaedVfc C 11 «■MAMIMtotoMMlMMmiM - chroom X on coNo 9e t/ttetnen twmln OMdsMOtoMS kot JBeouwedto AdemBcnMeMatr) IBe Jaargang Na M Fa. DKUKKERU JDE PHOENIX’* - GOM BB sopteuaber 1MB Voorstad 24 - Tslefeen (BUM) M15 - Na C uur Telefoon 0773. BOM, 0121 Verspreiding 2B.4M exemplaren. AdverteaüepaiJs IS eent per mm. Va ui pachas M cent per mm ▼eer feuten in telefonisch opgegeven advertenties aanvaarden wjj geen enkele verantwoordelijkheid indringen \»en f0.80 ooori (ter 250 grenl tamboterkoektds t 0^95 pet 250 gram Wtt spe^piaas! t0.5\ pet 250 gtam y L- uoor t0.85 5 gram Veer elke bril. VAKOPTlCllN t.S I >an flJO ttoOf t 0.99 ƒ5 TompousenV aan sootyÖ.75 ten, kwasten .ren hemen thelorliltelen iron ts soep, is er een otter In de betere foHtoM. eó meties Is portumet 'op zijn best voor Olie Nh U echt ideool gs hebben. mesjes fiiett Vnrrukkoliiker.4 shove - lotion yde pmfutnorie von Hemen

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1960 | | pagina 1