i H X GRANT GARY INGRID SCREE tografeer ,Q A. ICA yKAMPMAN n I BERGMAN 1/ nwi ML AF A. y/lassep 0DE5TA jfjOodwiH^ verdienste Tracteer o ■J Goes I - ria Tax LEDEREN - ”;3 T HOBBYHUIE rVQRSISISAAT 4 - GOES fÉLEFO Heel bescheiden ne (Verheule e f 5; DEN HERDER n i h M. Poortvliet NHnMorMMt S X Goes. f TMrfMo HSS Wasmachi tan longaoi mat 5 /oar op het o*e tel. 5165- Vul^ Colijnspla naar Goes s s Wintertijd Leestijd Mevr. M. Verntd^t-van Loo ll t0.75 1.7251 t4 zen Vanaf 1, Goes (R.v. ETITIEWEDSTRUD C theater goes chauffeur r '35 'A en Jaai wolle en D» - i L SANTIAGO; teen owhoM oom 1-26 ■DUN -HUISKNKHT Ppefoctoron on. /bloos* \bezoi n 1”.. rCLUB fflt Jer&masse OEV - OOSTWAL 21 tdotLrat, oho In alle kleuren NACHTPQRTJ Fo Jz^OEF^Zn ^l/rerhande/, Goes^^ Ne^te |o MHN ZÖOIWMeflüIRE ÓRADS ARTHUR KENNEDY WDOWHUE I Jonge Heron Goes Ugg* Ba> v/i BOEKbfAb Kletsrenfihms SPECIA ZÏ5 c&foUr 19 novambar 17 docoiRMr efect (onderden 4» LaH*p on fifank««i in xecht-^x^hardhout Triplex, hbc^-, zochl ,^rog*lboard mzLmz. Al* 0.49 ƒ/.- P" R.G.-kMloor Voor otdmk) ca A •NTUREN Ml BRIUEGLAZEN BR It ETUI! i t /Jf' I Vereniging voor de Gold-on land I k-331 van Wal) - 3’^. V Donderdag Vrijdag Aanvang 2.30 uur 22 sopten* er >0 olor N N ENVERI NGBID Ml I uur 'a 14 laar 4 Lange. Vorststroat .11, Gaar Voor ’n zuiver ►VOS» hort.X 5 I» Mm voNo Pi IX TEN QBNEZBN met leen in hot la ode M kleur WAMMenScoPË sjOOM OOOO 1 -Z' «6 I HAZET-FARR*: ►tN Zl '-ij 1 I m m maandag 8”X Zaterdag on s 7 on 9 im 18 jaar voor f0.65 Tam Dinsdag on woensdag 8 uur meer avonden kbng produkN far an tie ad, van •at mor d»pr«s izanden op U te REGIE: GORDON DOUGLAS '2.00 7.00 uur xio onxe FOTO Longo Vorstsl tot vnroshUI tl 25 vdot \250 gaam Maf ingbQf zulten de ZATERDAG r week logen w<l maken •eland woonachtig bent; ^•wtkka. nq hebt genoten; bunt omgaan; grafts opleiding Ie Ook DvooIsm Handset» Mat parfum moet U vroor bescheiden te werk doeltreffende is oen obl te brengen om OOK Hef moest /wointg portos bak m polsen Mn t pat 2. Eikeblaadj aan ft), por i5C bet fnitmeao trt dan Herder" elkrozgnenbrogc frgeten f 1.09/ septotber I960 EX oika D€ltD£ 'da maand, dar- r showroom kt 63, Oom Msdsk „The Gold *to<Y Aanvang C'l Ui goad waar ook in da tuin Ier den) Zondagmiddag 3 uur HIT OOESE FRUITC4 IN KLEUR BANUTBAKKKipj Korte Kerkstraat 11. Goes. Telefoon 8106 XOSSAHA 'orststraat 57, Goat, i| maat i koeken t>r tOM Hgtsl CotO Restaurant „On Koronboors" - vraagt Werktijden voi LOL i gevrMgd voor 1 Aoprdelden; Zonnebloomctr> To/etoon 76Ó4 I JANVIER, Groene Weidje terug. &m van Fa J. A Colijnspteat. - .me SCHUTTUUMOF Hg bezoeken Zuid- m M - Bavalond me» ai--n wogen groag bovendien psaktMlhdxen k MeKMERMEMi met Cake Wees :et d.-/voot t0,85 w/ gram SCHUIMRUBBIRBIO Koopt mt eon Verhei Keuze ha ëeabs<|hsr|ii.|ilii i,g, voor allXcamora's (dta^j VVX adviseren /ï\n alia belait) voprraod •O^OF(*i Op maandag 8.15 uur >«pr zilrar (Maar gpvbi Dondkrdog t.^Suur kursus vM' gohwwdoti (govord.) irmig haarverlies (alopecia e andere soorten haaruitval, aar en slecht groeiend haar ZMH TEGENWOORDIG n leien van de naCnuei 14 ioor Mn verj op Zutd^ een goede goed met genegen bent eèo volgen; sctari'tt u dan eens 'W'lhelminastreot 33. G BOUWFONDS NEDERLANDSE voor het publiek zijn GfSlOTEN Aa! de goede (Ptanee) do porto die b« u een tmmMa vonkt ers doe Me bloodje Klattachtar, portwa>on dot port Imipart, i jveor lait and» i pockets wachten •t direct I •n Wnhouders handef voor Noord- en Zuid mbontko^ktt» f 0J?5 peA 250 greet- de laataè I oruchtt rn t0,75 1 'ERDA ^5 oliebollen} van f 0.75 vdor f0.65 5 Tompotuel van tl.- Vrijblijvend inlichtindMJ «i 'oeeuted M - WHdna MM SN 10MUI pm OUFTBi DK.Uta 2KH JEN Fgi 7473 -m, .to-o. - september dageli/ks^' X. A/ allo goedMMlvanaf ixaamhadan nachtportier s etwM >nmekon HQen Salaris volgens CA, >onll|ko aanbieding 12e ^MMYMig Me. 37 JMmORMtt-.flpU ISssgtoboeMM VoomtadJC^relsSM *1100) SOU - Na aar Telefoon 0HK MM 031 ▼srspreidinc 20 4Mexemplaren. A«vortsattep0|s U eeai per mm. Yiiiiuki^T gpl por mm. ▼oor faatga fk teiefanlsoh epoegevas advoctodes aaavssrto wf zeen enkele niaaiwamOiiltjkhi 11

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1960 | | pagina 1