N /r, 3 £N a- IR Wit Ijoodwill SCHUIMRÜBBIRBia - --r» I kmiMI 3PTIC OR NYLOR 8 rsrdJz. ~p/ pttee. wr* DANS rse Goes l-Axel I NTLOR rege ATIS J. Jenmiasse - /jy BalZ s 1396 1496 1649 aat pelle IAI A theater coop fok d< Scooters van klasse koopt U bij Jeremii uon exclusieve J. DOMINIC US, Grote Markt 6, TELEFOON MM pers en Veste: modetinten. vanaf 14,90. Goes 10.95fa Zandkoet/es ^1664 Ge A MAIUZA ngin leeeeeeeeeeeeeeee era? Mousseline enJ>n Uni en Bedrukt Til Mousbryll Stoffen geheel nieuw genre, I Tweeds Teenager Jjm nleir Voor Bruidsjaponnen Ignge Haantj vut U een lekker e ’UtwTatOEOwcMa v< Spoed S donateur van eejff sp kunnen thans VOETBALTOT Danslessen te UMJEN RsdoM Sdmk ChistfM Görw 'j k* HokMbsct 1 n KadeM SdrisMler Y ENTIE! ATTINmi z ui LAG .0.75 •school Janrlei 4 I .Aanvi mt dit zien! I tol. 3689 goes .V. „GOES op vrijch stoffen >E I 15^ «G^ ADVERTENTItbLAD VOOR ZUID-EN NOORD-BF V El. AND mm.- B«hy beM|i 'Reg: UIMin Eh op de Grote Markt etaleert nieuwe her) JTFYI REEVJ SYLVIA LOPK PRIMO CARMEfl INNIN VRSINOMe Til2935 ulpen L 2,50 ster op en Jo CRUCQ/ De Sneeuwkonii ♦♦MMIteilltMtittttt., A.s. zondag Voetbalwedstrijd L. KAMPMAN Schril te Hserstteeek de Voj bü» Sigarenmagazijn Sinke, Gr. Markt 26. te ,OU| Wandictagt \l stekt Uw oude waard in elk gelaat yT ór yarout. nw4. 28 aug. e.c. in van minstens 18 ,d, die geen lid of ^rtvereniging rijn, 3 emen aan de [fle ad. f 1,50 ir registratie. fERHEULE 2.30 vut bt Zenete roteteén teWteli|ke teesbn met e stedtertebMigon visaeoonX tatenkersessen ok gimiigteiwnte* A is verplicht. fSelegenheid vh ook voor/eden en donati G.V.en 19 aug/960 tussen 19.30 én 21 Til jaressen Vos maarstraat 1 Madestraat 32. Verder dagelij Is 'Uw voorkeur iLlteteri teeMetU rHf.ms *1 Bk/ fa fail U'tWiRiSi'WMiW it A VE81 Advwk ittebur*) [0,85 per mm Di Noor Uw dhm. e omgeving 8COOTKB-8PBCIAU8T o A L. Vofiwr. 57 63, Goes, Tal\2094 n: Aon tor hot »p 1. -> 1 i dag ie \uur Toegang 18 jaar ide p. Ct. I, j ttns, 4,90 - 630 8,90 b wo II I 'II STI L.- IMS pm meter. -1 I» S toten MACHI r. V< van I 7. X MV M* NIEU1 IN KRAGEN, CEINTUURS, KNOPEN, NYLONS. IS 1 t A te»’ Ta* I.UiCjGA DYAUSCOTR ft» TE KOOP y on on In te i Mari - exemplaren. telefonisch opregevsa advertenties aanvaarden wfj i: 81- .Centrum”, L. 9, Goes, tel. U64, M rr—i mJiiiw MOE: RETRO MXnOSC Donderdag 15 augustus - orn/1 uur annebiillen oak In recept-storkte *e moderne seek mot do ruime service Antjes W Mio. 3383 Mie 45 uiuuwe vetpmint ket bewogen levan Lucretia Borgia V l 1 rhe tore Verspreiding Veer feetew* Japonnen, in pra<t>fige !0 - IBM Z Telefoon 1771 Poeüer Vtaha. Zalft da hengelaar tml ty hat vü Nerder's Ue Jaargang No. 13 flHf., In kin met 18 mnd.). gesloten. L D. de Grootst,. ƒ15 GOES 88 awnstas IBM Itesdod 23 ougustus om 3 uur een 'tededonds gesproken fomUiefllm tooamet bekende sprookje van Hans □watten Anderson 1 kwaliteit. primo vetert wa do ptet .maatwerkbril van/do optiella Dinsdag 23 en woensdag J4 augustus om 8 uur t Da super/ichte bW in vele kleuren I.8.O. in 150 c.cX'n met extra stadlvr lose motor X JA WA in 175 c.c„ machine, pi ti«e motor NJ.U. in 150 trische sta^ „droom” Z. Voor elk mee wook se nteng vand< \kursussJ tanMs-CWl m kisutree «MOVi Koorte itro^U verruMoHik gef woordoof te vioogt U donzens noor- MORNY aantO.8 pat 250 gr^M AS./ ZATe\ 5 Tlapown /oen poer AANKETBAKKEBL DEN HERD] Kerkstraat IL C TUefcea «Ti Voer Uw artikelen is «aien^ MeK^speed Hulsh Ift. tussen klein moede van de2küK,er raavond Huwe1^ ,soep. maar t U da it Zoteei Goes, te iroeneWt ÏANSSCHOOL JANVÏ1 X2 jr>m niet un 8LABBEK1 iheldestraat D RiHand-Bath. ak/ea tt 250 gram t\oor f0.65 -landse osserie vanaf mtie „Italiaan” rfelling, aeruis- vanaf ibuuste, stevige Hggins, krach- sranaf elek- e, een vanaf imminc «0 iber as. [ustus van BOI FiiM) 3d 14 na uï»riteliialft»» bare te BITK1 in scooter ZIPtN Igteoie engelse Is bti eeo eWect 5,80 5,60 pee meter. V. d. Wal) Goe? aistraat A TeL 2485 K, erkend Ateatai- HICHÈLK MERCIER JACQUES SERNAS ARNOLDO FOA MANCO FABMZI 'te** SMK> CIUCCO m 175 c.c. kleur, naar n taaade see nhtem vrijwel veerraad leverbaar. voor HerfstjaponRen per meter. TOP-HITS voor dit voor Pakjes 7,90 - 8,80 - /EEN GEHEEL NIEUWE OOULECTIE 1 (wear> etfnsm.a beTJEe ^^Fa. DRUKKEKU „DE M TWefeen 11M) >487 - Na ew Tetefcn aew wm Advertentieprijs 18 eaat per mm Vssrpeg geen enkele Vrijdag en \aa 8 uur\ Zaterdag 7 en Zondag .3 7-9 Toegang 14 jaar war, CfWEU», VSKBDM I Het VERVOLG VM de I grendioae avonturen VSO HERCULES - Een fonteetlsche tekenfilm inSklewen AHe leeftijden x Baleoaft.- Zaal f ^73 Hootsbeepreklngi dinsdagmorgen V van 11-12 uur ♦M88X888888888 met mMtn/t 1.09 k t0.89 ■u^nket per Ï50. Te koop: Troy*gef>8h >t toebetyjsenr^-" Schip- ypeWïïng 2, Goedje HaaaUe eten j iBE ons beat U goede ad| 7 1 /Toegang - /lie leeftijden teiBg Frinsu/Oronja t augustus 7.30 uur toten dette. in 125 en 150 ex., in jn, de populaire onvei >ter WO c.c., de Nettel ■iet aluminium <Jn Oere xeor duurro iol/efrepen geren spooraoom gebr/k eenA Niet alleen vóór alle SOI voor alle hyldrtr zot ging tpaclolita‘4 bij Bexoek^a'* rondog 21 augustus do 9e GROTE

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1960 | | pagina 1